Försäkring för husvagn

Försäkringen ger skydd för husvagn och dess utrustning
1

Lämpligt skydd för bil som bil

Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan du skydda husvagnen med ett frivilligt Delkasko eller Helkasko. 

2

Helkasko med åretruntpremiesättning syns i premien

Helkasko i vår husvagnsförsäkring har premiesatts enligt årstiderna. Helkasko är alltid i kraft, men under vintermånaderna betalar du mindre eftersom husvagnen då i princip är i mindre bruk.

3

Förmåner för preferenskunder och ägarkunder

Då du är preferenskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund hos Andelsbanken, får du rabatt på dina försäkringar och samlar OP-bonus. För en kaskoförsäkring för till exempel en husvagn får du som preferens- och ägarkund en rabatt på nästan 10 %.

Försäkringen för husvagn omfattar resor och förvar

Det är lätt att njuta av den frihet en husvagn ger, då försäkringen för husvagn ger skydd både på vägen och då vagnen är i vinterförvar. Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi en kaskoförsäkring, som ersätter skador som drabbar din husvagn.

Båda våra kaskoförsäkringar för husvagn, den omfattande Helkasko och den förmånliga Delkasko, ersätter exempelvis brand- och stöldskador. Välj Helkasko, om du vill att försäkringen för husvagn ersätter exempelvis kollisioner eller om ett träd faller omkull på husvagnen.

Försäkring för släpvagn ersätter också utrustning som är fast installerad i vagnen.

Skydd också för den fasta utrustningen

En husvagn med sina bekvämligheter är ofta som en sommarstuga på hjul. Därför är det bra att försäkringen för husvagn ersätter också skador på den fasta utrustningen, exempelvis kylskåp eller spis som ingår i standardutrustningen. Försäkring för husvagn omfattar också ett fast installerat förtält eller skyddstak.

Observera dock, att exempelvis skador på fristående elapparater eller annan egendom som du hämtat till husvagnen inte ersätts ur försäkringen för husvagn, utan ur hemförsäkringen. Ur hemförsäkringen ersätts i regel skador upp till 5 000 euro. Om saker stjäls ur en husvagn, som står på gårdsplanen till ditt hem, din studieplats eller din fritidsbostad eller fågelvägen är på ett avstånd av mindre än 50 km från dessa, är maximiersättningen 1 000 euro.

Kontrollera innan husvagnssäsongen börjar att gasledningen och fogarna är täta. Det kan du göra t.ex. genom att på slangarna spruta en mild blandning av tallsåpa, som hjälper dig att upptäcka eventuella läckage.

Hanna Veikkola

Det är viktigt att husvagnen är låst på rätt sätt

En husvagn ska alltid förvaras omsorgsfullt låst eller i ett låst utrymme. Utöver att låsa husvagnens dörr är det viktigt att vagnen också är låst med ett lås eller en konstruktion som hindrar att husvagnen flyttas eller kopplas till ett dragfordon.

Om husvagnen trots försiktighetsåtgärderna blir stulen, gör först en polisanmälan och anmäl därefter stölden till oss. En skadeanmälan gör du enkelt i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, då får du också ersättningsbeslutet snabbare.

Autovakuutus henkilöautolle
Bilförsäkring för personbil
Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.