Asuntovaunun vakuutus tuo turvaa tien päälle.

Försäkring för husvagn

Försäkringen ger skydd för husvagn och dess utrustning
1

En trevligt liten självrisk

Den minsta självrisken i försäkringen för husvagn är endast 150 euro. 

2

Ett lämpligt skydd för dina behov

Du kan som försäkring för din husvagn välja antingen en omfattande Helkasko eller en förmånlig Delkasko.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Försäkringen för husvagn omfattar resor och förvar

Det är lätt att njuta av den frihet en husvagn ger, då försäkringen för husvagn ger skydd både på vägen och då vagnen är i vinterförvar. Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen rekommenderar vi en kaskoförsäkring, som ersätter skador som drabbar din husvagn.

Båda våra kaskoförsäkringar för husvagn, den omfattande Helkasko och den förmånliga Delkasko, ersätter exempelvis brand- och stöldskador. Välj Helkasko, om du vill att försäkringen för husvagn ersätter exempelvis kollisioner eller om ett träd faller omkull på husvagnen.

Försäkring för släpvagn ersätter också utrustning som är fast installerad i vagnen.
Asuntovaunun vakuutus kattaa niin vaunun kuin sen kiinteät varusteet.

Skydd också för den fasta utrustningen

En husvagn med sina bekvämligheter är ofta som en sommarstuga på hjul. Därför är det bra att försäkringen för husvagn ersätter också skador på den fasta utrustningen, exempelvis kylskåp eller spis som ingår i standardutrustningen. Försäkring för husvagn omfattar också ett fast installerat förtält eller skyddstak.

Observera dock, att exempelvis skador på fristående elapparater eller annan egendom som du hämtat till husvagnen inte ersätts ur försäkringen för husvagn, utan ur hemförsäkringen. Ur hemförsäkringen ersätts i regel skador upp till 5 000 euro. Om saker stjäls ur en husvagn, som står på gårdsplanen till ditt hem, din studieplats eller din fritidsbostad eller fågelvägen är på ett avstånd av mindre än 50 km från dessa, är maximiersättningen 1 000 euro.

Kontrollera innan husvagnssäsongen börjar att gasledningen och fogarna är täta. Det kan du göra t.ex. genom att på slangarna spruta en mild blandning av tallsåpa, som hjälper dig att upptäcka eventuella läckage.

Hanna Veikkola

Det är viktigt att husvagnen är låst på rätt sätt

En husvagn ska alltid förvaras omsorgsfullt låst eller i ett låst utrymme. Utöver att låsa husvagnens dörr är det viktigt att vagnen också är låst med ett lås eller en konstruktion som hindrar att husvagnen flyttas eller kopplas till ett dragfordon.

Om husvagnen trots försiktighetsåtgärderna blir stulen, gör först en polisanmälan och anmäl därefter stölden till oss. En skadeanmälan gör du enkelt genom nätet eller OP-mobilen, då får du också ersättningsbeslutet snabbare.

Autovakuutus henkilöautolle tuo turvaa matkantekoon.
BÄTTRE SKYDD
Bilförsäkring för personbil
Det bästa skyddet för din bil får du, om du för bilen tecknar utöver en trafikförsäkring också en bilförsäkring, dvs. kasko.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.