Green Card, dvs. grönt kort

Vad är Green Card?

Green Card är ett intyg av försäkringsbolaget över att din bil eller ditt fordon har en gällande trafikförsäkring. Vid färder med fordonet utomlands ska Green Card visas upp vid eventuella trafikskador och vid behov för gränsmyndigheten vid gränsen till den stat som du tänker besöka. 

Du kan själv lätt och avgiftsfritt skriva ut Green Card via tjänsten op.fi.

När behöver du Green Card?


När ditt fordon har finska registreringsskyltar kan du fritt röra dig med det i de nordiska länderna utan Green Card. Green Card är inte heller obligatoriskt i EU eller EES. Vi rekommenderar ändå att du skriver ut Green Card och tar det med dig på resan alltid när du reser med ditt fordon utanför de nordiska länderna.

Green Card är obligatoriskt i följande länder: Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercego-vina, Israel, Makedonien (FYROM), Marocko, Moldavien, Montenegro, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Trafikförsäkringscentralen rekommenderar att ta med Green Card också på resor till Storbritannien.

Om du inte har Green Card vid inresan till dessa länder eller om kortet har gått ut, ska du teckna en s.k. gränsförsäkring på gränsen till det land som du vill besöka.

Vid inresa till andra länder än länder som anslutit sig till Green Card-systemet ska du teckna en trafikförsäkring som gäller i landet i fråga vid landets gräns.

 

Skriv ut Green Card för fordonet via op.fi på följande sätt:

 

  • Gå till avsnittet Mina försäkringar (avsnittet Försäkringar för företagskunder)
    Tjänsten kräver inloggning antingen med OP:s eller en annan banks koder eller företags-tjänstkoder
  • Välj fordonets trafikförsäkring
    Välj trafikförsäkringen för det fordon för vilket du vill skriva ut Green Card
  • Skriv ut Green Card för fordonet på vitt papper
  • Klart!

Utomlands kan lagstiftningen och ersättningspraxis gällande trafikförsäkringen vara mycket annorlunda än i Finland. Med en frivillig tilläggsansvarsförsäkring för utlandet kan du trygga situationer, där föraren i ett motorfordon är ersättningsansvarig för en person- och sakskada som förorsakas av tredje part enligt trafikförsäkringslagen eller annan motsvarande lag i landet i fråga.