Auton tuulilasista näkyy jalkapohjat - lepohetki.

Green Card, dvs. grönt kort

Vad är Green Card?

Green Card är ett intyg över att din bil eller ditt fordon har en gällande trafikförsäkring. Intyget ska beställas från försäkringsbolaget. Vid färder med fordonet utomlands ska Green Card visas upp vid eventuella trafikskador och vid behov för gränsmyndigheten vid gränsen till den stat som du tänker besöka. 

Du kan enkelt beställa Green Card i tjänsten op.fi, OP-mobilen eller från numret 0303 0303. Som Pohjola Försäkrings privat- eller företagskund beställer du Green Card avgiftsfritt och du får det på posten om ca en vecka.

När ska man skaffa Green Card?

När ditt fordon har finska registreringsskyltar kan du fritt röra dig med det i Norden utan Green Card. Green Card är inte heller obligatoriskt i EU:s eller EES område. Vi rekommenderar ändå att du beställer ett Green Card och tar det med dig på resan alltid när du reser med ditt fordon utanför Norden.

Green Card är obligatoriskt i följande länder: Ryssland, Albanien, Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Israel, Iran, Makedonien (FYROM), Marocko, Moldavien, Montenegro, Tunisien, Turkiet, Ukraina och Vitryssland. Trafikförsäkringscentralen rekommenderar att ta med Green Card också när man reser till Storbritannien.

Om du inte har ett Green Card vid inresan till dessa länder eller om kortet har gått ut, ska du köpa en s.k. gränsförsäkring på gränsen till det land som du vill besöka.

Vid inresa till andra länder än länder som anslutit sig till Green Card-systemet ska du teckna en trafikförsäkring som gäller i landet i fråga vid landets gräns.

 

Beställ Green Card i tjänsten op.fi:

 

 • Gå till avsniset Mina försäkringar (Försäkringar-avsnittet för företagskunder)
  Du måste först logga in i tjänsten op.fi med OP:s eller någon annan banks koder (eller med Företagstjänstkoderna).
 • Välj trafikförsäkringen för ditt fordon
  Välj trafikförsäkringen för det fordon för vilket du vill beställa ett Green Card.
 • Beställ ett Green Card
  Fylla i uppgifterna om din resa i formuläret.
 • Färdigt!
  Ditt Green Card kommer per post inom cirka en vecka.

                     

                     

Utomlands kan lagstiftningen och ersättningspraxis gällande trafikförsäkringen vara mycket annorlunda än i Finland. Med en frivillig tilläggsansvarsförsäkring för utlandet kan du trygga situationer, där föraren i ett motorfordon är ersättningsansvarig för en person- och sakskada som förorsakas av tredje part enligt trafikförsäkringslagen eller annan motsvarande lag i landet i fråga.