Åretruntpremiesättning och avställning

I Finland kör man året runt och oberoende av före med en mängd olika fordon. Om åkdonet inte är i bruk både sommar och vinter, kan du spara i försäkringspremier för tiden då fordonet inte är i bruk. Då kan du ty dig till åretruntpremiesättning och till en försäkring för avställningstiden, m.a.o. en avställningsförsäkring, som träder i kraft då fordonet ställs av. Läs mer och skydda!

Åretruntpremiesättning - smidighet året runt

Många fordon används i trafik året runt, och årstiderna påverkar inte fordonsförsäkringens pris. Om säsongen för fordonet i utgångsläget är kortare, har man beaktat detta med åretruntpremiesatt fordonsförsäkring.

En åretruntpremiesatt fordonsförsäkring fungerar så, att huvuddelen av premierna för fordonsförsäkringen faller på månaderna då fordonet används mest i trafik. Försäkringspremierna för exempelvis en motorcykel är automatiskt högre under våren och sommaren, medan premierna för en snöskoter är högre under hösten och vintern. Tack vare åretruntpremiesättningen behöver du inte ställa av fordonet mellan säsongerna. Du kan hålla försäkringarna i kraft hela året och använda fordonet då väderleken tillåter, och försäkringspremierna är motsvarigt lägre utanför säsongen. Enkelt och smidigt!

Följande försäkringar är automatiskt åretruntpremiesatta:

Vad innebär avställning?

Om du vet att den kommande säsongen kommer att bli mycket kort, kan du ställa av ditt registrerade fordon. Då du ställer av fordonet, kan du få gottgörelse för din försäkringspremie för tiden som ditt fordon är avregistrerat. Eftersom fordonet inte används i trafik, men vissa försäkringsskydd ändå gäller, kallas försäkringen avställningsförsäkring.
Åker du motorcykel kan det löna sig att ställa av motorcykeln, om du är medveten om att du inte kommer att använda den under den kommande sommarsäsongen. Premierna för en försäkring med åretruntpremiesättning är högre om sommaren, men om du ställer av motorcykeln, får du ytterligare gottgörelse på din premie med avställningsförsäkring.

Hur påverkar avställning priset på avställningsförsäkringen?

Avställningsförsäkringen, dvs. försäkringen för avställningstiden, skyddar det avställda fordonet trots att det inte används i trafik. För exempelvis en personbil innebär avställningsförsäkringen för bil att du får gottgörelse för trafikförsäkringens andel av din försäkringspremie för tiden som fordonet är avställt, medan de parkerings-, glas-, skadegörelse- och brandskydd som ingår i fordonsförsäkringen som du eventuellt har tagit förblir i kraft. Du betalar inte heller för krockskyddet i kaskoförsäkringen under avställningsförsäkringens giltighetstid.

Aktivera avställningsförsäkringen med avställning

Avställningsförsäkringen träder i kraft från det datum då du ställer av ditt fordon. Enklast ställer du av fordonet på Traficoms nättjänst. Gå till avställning av ditt fordon via den nedanstående länken.

Så här fungerar avställningsförsäkringen:

Du får gottgörelse för trafikförsäkringspremien för avställningstiden som meddelats till fordonsregistret.

Om det i kaskoförsäkringen för ditt fordon ingår brand-, stöld-, skadegörelse-, rätts-, parkerings-, glas-, finansierings- eller superinlösningsskydd, gäller dessa också under den tid som fordonet är avställt. Du betalar alltså inte för krockskyddet i kaskoförsäkringen under avställningsförsäkringens giltighetstid.

Du får gottgörelse för trafikförsäkringspremien för avställningstiden som meddelats till fordonsregistret.

Om det i kaskoförsäkringen för ditt fordon ingår brand-, stöld-, skadegörelse-, rätts-, parkerings-, finansierings- eller nyvärdesskydd gäller dessa också under den tid som fordonet är avställt. Du betalar alltså inte för krockskyddet i kaskoförsäkringen under avställningsförsäkringens giltighetstid. En avställning ska vara fortlöpande och minst 30 dagar lång för att berättiga till gottgörelse av försäkringspremier.