Bilfinansiering – ansök om finansiering för bilköp

Välj den finansiering för bilköp som passar dig bäst. Du kan ansöka om lån med eller utan säkerheter eller köpa din bil på avbetalning. Fyll i ansökan på nätet. Som snabbast får du beslutet direkt.

Välj det bästa billånet för dig bland tre alternativ

 

Banklån

Förmånligaste räntan

 • Säkerhet t.ex. ägarbostad eller annan egendom
 • För alla bankers kunder
 • Över 10 000 euro - ingen fastställd övre gräns
 • Typisk ränta 3 - 5 %

Specialkredit

Snabbast - pengarna på kontot direkt

 • Du behöver inga säkerheter eller borgensmän
 • Endast för OP:s kunder
 • Max. 15 000 euro
 • Ränta 7,95 % + 3 mån. euribor

Avbetalning

För alla bankers kunder

 • Bilen som köps utgör säkerhet för finansieringen
 • För alla bankers kunder
 • Ingen fastställd övre gräns
 • Typisk ränta 3 - 7 %
 • Kaikkien pankkien asiakkaille

Vill du först räkna ut månadsbetalningen för ditt billån?

Gå till låneräknaren Gå till låneräknaren

Tre sätt att finansiera bilen – välj det bästa

Ett banklån är ett vettigt alternativ då du vill ha låg ränta och kan ställa säkerhet. Andelsbankens ägarkunder samlar OP-bonus för banklån med säkerhet. Med ett banklån får du genast bilen i ditt namn. Som säkerhet används huvudsakligen bostadsegendom (till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga). Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet för lånet.

Annan egendom såsom skog, placeringar eller besparingar kan också användas som säkerhet. Som säkerhet duger inte till exempel bilen som köps eller konsumtionsvaror.

Specialkredit är ett bra alternativ om du behöver låna mindre än 15 000 euro. Du kan ansöka om Specialkredit utan säkerheter. Ansök om Specialkredit på nätet, så får du kreditbeslutet genast.

Med avbetalningsfinansiering kan du köpa din bil i en bilaffär eller av en privatperson. Bilen utgör säkerhet för finansieringen, så du behöver inga separata säkerheter. Vid avbetalning är månadsbetalningen och räntan fasta, så du vet alltid exakt vilka kostnaderna för finansieringen är under hela avtalsperioden. Alla bankers kunder kan ansöka om avbetalningsfinansiering.

Räntan på bilfinansiering

Räntan påverkas av den finansieringsform du väljer. En typisk ränta på bilfinansiering är 2–8 %. Om du köper en bil på avbetalning i en bilaffär, beräknas räntan från fall till fall.

Kan jag ansöka om bilfinansiering i en bilaffär?

Om du köper en bil i en bilaffär i Finland, kan du i regel finansiera bilen med OP:s avbetalning. Du kan enkelt på nätet ansöka om en preliminär finansieringsoffert i bilköparens hjälpreda, Auton ostajan apuri.

Ansökan binder dig inte till att ta ut lån, och den kostar dig inget. Det slutliga priset för avbetalningen får du alltid i bilaffären.

Bilaffärerna erbjuder flera finansieringsformer. Om du är kund hos OP och vill ha OP:s avbetalning, ska du komma ihåg att särskilt be om en offert på OP:s avbetalning. Säljaren fyller i avtalet och kreditansökan för dig. Enkelt och snabbt!

Bilfinansieringens handpeng, betalningstid och kostnader

Vid ett avbetalningsköp behöver du vanligen en handpeng, som kan vara en bytesbil eller pengar. Handpengen är för nya bilar normalt cirka 10–20 %, men finansiering kan också beviljas utan handpeng. För begagnade bilar är handpengen vanligen cirka 20–30 % av bilens anskaffningspris.

Om du väljer OP:s avbetalningsfinansiering kan betalningstiden vara 1–6 år enligt ditt val. Betalningstiden påverkas till exempel av bilens ålder. Den sista avbetalningsposten kan vara större än de övriga, om du har valt att betala mindre månadsbetalningar.

Kostnaderna och räntealternativen för OP:s avbetalningsfinansiering kan du se i bilköparens hjälpreda, Auton ostajan apuri, eller i bilaffären. Räntan i avtalet är fast hela avtalstiden. Du vet alltså på förhand beloppet på delbetalningarna, och räntan är densamma hela kredittiden.

Ett banklån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 10 000 euro med en betalningstid på 5 år är 4,7 %, då krediträntan är 12 månaders euribor + 3,85 % (3,54 % 02/2022) och för lånet debiteras en månatlig kreditavgift på 2,50 euro samt en expeditionsavgift av engångsnatur på 120 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 11 208 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 182,30 euro med en månads mellanrum.

Lånet beviljas av andelsbanken.

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 9,52 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (7,57 % 5/22) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 8 754,76 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 150 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Avbetalningsfinansieringen är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en betalningstid på 5 år är 6,595 %, då räntan på finansieringen är 3,9 procentenheter (10/21), uppläggningsavgiften 190 euro och faktureringsavgiften 8 euro/mån. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 11 712,60 euro, beloppet av delbetalningarna är 195,21 euro och antalet delbetalningar är 60. Kalkylen har upprättats under antaganden om att krediten tas ut på en gång samt att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden.

Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

 • Pengar på konton för sparande

 • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

 • Fonder och fondanknutna försäkringar

 • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.