Bilfinansiering – ansök om finansiering för bilköp

Välj den finansiering för bilköp som passar dig bäst. Du kan ansöka om lån med eller utan säkerheter eller köpa din bil på avbetalning. Fyll i ansökan bekvämt på nätet.

Välj det bästa billånet för dig bland tre alternativ

Banklån

En engångskredit med säkerhet som ofta har en förmånligare ränta

 • Säkerhet t.ex. ägarbostad eller annan egendom
 • För alla bankers kunder
 • Över 10 000 euro - ingen fastställd övre gräns
 • Typisk ränta 3 - 5 % + 12 mån. euribor

OP Exaktkredit

Ansök om lån bekvämt på nätet och gör ditt köp var som helst

 • Du behöver inga säkerheter eller borgensmän
 • Endast för OP:s kunder
 • Max. 30 000 euro
 • Personlig ränta 3,5–10,95 % marginal + 3 mån. euribor

Avbetalning

Köp bil i en bilaffär eller av en privatperson med fast ränta och månadsbetalning

 • Bilen som köps utgör säkerhet för finansieringen
 • För alla bankers kunder
 • Ingen fastställd övre gräns
 • Typisk ränta 5 - 8 %

Tre sätt att finansiera bilen – välj det bästa

Bilfinansiering med säkerhet kan vara ett förnuftigt alternativ för att köpa en ny bil om du har en tillgänglig säkerhet. Eftersom säkerheterna tryggar återbetalningen av lånet till banken är räntan på bilfinansieringen vanligen förmånligare än andra alternativ.

Andelsbankens ägarkunder samlar OP-bonus för banklån med säkerhet. Med ett banklån får du genast bilen i ditt namn. Som säkerhet används huvudsakligen bostadsegendom (till exempel en ägarbostad, placeringsbostad eller stuga). Bostaden behöver inte vara skuldfri för att den ska kunna erbjudas som säkerhet för lånet.

Annan egendom såsom skog, placeringar eller besparingar kan också användas som säkerhet. Som säkerhet duger inte till exempel bilen som köps eller konsumtionsvaror.

OP Exaktkredit är ett bra alternativ om du behöver låna mindre än 30 000 euro. Du kan ansöka om OP Exaktkredit utan säkerheter. Ansök om OP Exaktkredit i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen, så får du kreditbeslutet senast inom två bankdagar.

Med avbetalningsfinansiering kan du köpa din bil i en bilaffär eller av en privatperson. Bilen utgör säkerhet för finansieringen, så du behöver inga separata säkerheter. Vid avbetalning är månadsbetalningen och räntan fasta, så du vet alltid exakt vilka kostnaderna för finansieringen är under hela avtalsperioden. Alla bankers kunder kan ansöka om avbetalningsfinansiering.

Räntan på bilfinansiering

Räntan påverkas av den finansieringsform du väljer. En typisk ränta på bilfinansiering är 2–8 %. Om du köper en bil på avbetalning i en bilaffär, beräknas räntan från fall till fall.

Kan jag ansöka om bilfinansiering i en bilaffär?

Om du köper en bil i en bilaffär i Finland, kan du i regel finansiera bilen med OP:s avbetalning. Du kan ansöka om en preliminär finansieringsoffert på nätet i bilköparens hjälpreda, Auton ostajan apuri.

Ansökan binder dig inte till att ta ut lån, och den kostar dig inget. Det slutliga priset för avbetalningen får du alltid i bilaffären.

Bilaffärerna erbjuder flera finansieringsformer. Om du är kund hos OP och vill ha OP:s avbetalning, ska du komma ihåg att särskilt be om en offert på OP:s avbetalning. Säljaren fyller i avtalet och kreditansökan för dig.

Bilfinansieringens handpeng, betalningstid och kostnader

Vid ett avbetalningsköp behöver du vanligen en handpeng, som kan vara en bytesbil eller pengar. Handpengen är för nya bilar normalt cirka 10–20 %, men finansiering kan också beviljas utan handpeng. För begagnade bilar är handpengen vanligen cirka 20–30 % av bilens anskaffningspris.

Om du väljer OP:s avbetalningsfinansiering kan betalningstiden vara 1–6 år enligt ditt val. Betalningstiden påverkas till exempel av bilens ålder. Den sista avbetalningsposten kan vara större än de övriga, om du har valt att betala mindre månadsbetalningar.

Kostnaderna och räntealternativen för OP:s avbetalningsfinansiering kan du se i bilköparens hjälpreda, Auton ostajan apuri, eller i bilaffären. Räntan i avtalet är fast hela avtalstiden. Du vet alltså på förhand beloppet på delbetalningarna, och räntan är densamma hela kredittiden.

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,091 % (18.08.2023), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,9 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 046,06 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 196,28 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

Avbetalningsfinansieringen är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 20 000 euro med en betalningstid på 5 år är 7,6 %, då räntan på finansieringen är 6 procentenheter (7/23), uppläggningsavgiften 190 euro och faktureringsavgiften 9 euro/mån. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 23 959,10 euro, beloppet av delbetalningarna är 399,40 euro och antalet delbetalningar är 60. Kalkylen har upprättats under antaganden om att krediten tas ut på en gång samt att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden.

Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp

Exempelkalkyl för en kredit på 10 000 euro:

Kredit med en personlig marginal på 3,5 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 8,72 % om den personliga kreditmarginalen är 3,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 302,33 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 210 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 6,5 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,82 % om den personliga kreditmarginalen är 6,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 136,91 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 225 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 10,95 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 16,54 % om den personliga kreditmarginalen är 10,95 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 14 372,35 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 250 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

 • medel på sparkonton
 • bolån, studielån och banklån med säkerhet
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder
Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.