Lån - Ansök om lån för alla slags situationer

När du behöver lån har vi ett lämpligt alternativ. Du kan ansöka om lån för att köpa en bostad eller stuga, en bil eller båt, för renovering eller för att finansiera dina studier.

Konsumentkredit

Kredit på 2 000–30 000 euro utan säkerheter eller borgensmän. Kreditbeslut på nätet.

Ett lån med säkerhet från 10 000 euro uppåt.

Bolån

Bostad, fritidsbostad eller placeringsbostad.

Konkurrensutsättning eller flytt av bolån.

Återbetalning av husbolagslån.

Studielån

Ansök om studielån på nätet så sparar du expeditionskostnader.

Ägarkunder får förmåner för studielån

Billån

Trygg och flexibel bilfinansiering.

Du kan köpa en bil i en bilaffär eller av en privatperson.

Renoveringslån

Lån för ytlig renovering, inredning och totalrenovering.

Ansök om lån eller finansiering direkt från våra samarbetsföretag.

Stuglån

Ansök om lån under planeringsskedet

Som ägarkund får du OP-bonus för ditt lån

Räkna ut ett lämpligt lån för dig

Med låneräknaren får du reda på månadsbetalningen och de totala kostnaderna.

Till låneräknaren

Betala smidigt med kort

Med OP:s Visa-kort får du 2 000–20 000 euro i kredit. Du kan höja kreditgränsen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Hurdant lån kan jag ansöka om?

Hos OP kan du ansöka om lån för vilket ändamål som helst. Om du vill köpa eller totalrenovera en bostad eller fritidsbostad, kan du ansöka om bolån. För att finansiera studier kan du ansöka om studielån. För olika mindre eller större köp erbjuder vi Banklån med säkerhet, OP Exaktkredit utan säkerhet och för mer fortlöpande kreditbehov Flexkredit utan säkerhet. Avbetalningsfinansiering för fordon och renoveringsfinansiering kan dessutom sökas direkt via OP:s samarbetsföretag.  

Det lämpligaste alternativet beror på lånets syfte, hur mycket lån du behöver samt om du har eller vill använda säkerheter för lånet. Lånealternativen skiljer sig från varandra också i fråga om räntan. 

Jämför lånen med låneräknaren

Vem kan få lån hos OP?

Ett banklån med säkerhet kan beviljas till alla bankers kunder. Om du ansöker om ett lån utan säkerhet måste OP vara din huvudsakliga bank.

Ansök om lån hos OP om du:

  • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
  • klarar av att betala dina låneförpliktelser
  • inte har betalningsanmärkningar

Hur mycket lån kan jag få?

Hur mycket lån du kan få beror på många faktorer. Ansök om lån efter att du har läst mer om vilka faktorer som påverkar beviljandet av lån. Beviljandet av lån påverkas bland annat av:

  • hur mycket lån du ansöker om i förhållande till alla dina inkomster och utgifter
  • eventuella säkerheter
  • din livssituation och hur du har skött din ekonomi

Du kan ansöka om lån med säkerhet från 10 000 euro uppåt utan övre gräns. Du kan ansöka om ett lån utan säkerhet mellan 2 000 och 30 000 euro, beroende på ditt behov.

Lån med säkerhet eller utan?

Ett lån med säkerhet är ett lämpligt alternativ när du behöver ett lån på över 10 000 euro. Ett banklån med säkerhet har ofta en lägre ränta än en konsumentkredit utan säkerhet, eftersom den egendom du ställt som säkerhet för lånet tryggar återbetalningen av lånet till banken. Du kan ansöka om ett lån med säkerhet även om du ännu inte är kund hos OP.

Läs mer och ansök om ett lån med säkerhet

Om du behöver ett mindre lån eller inte vill inteckna egendom som säkerhet för lånet, kan du ansöka om ett lån utan säkerhet från 2 000 euro upp till 30 000 euro. För att ansöka om ett lån utan säkerhet måste du vara kund hos OP och sköta dina penningaffärer klanderfritt.

Läs mer och ansök om en konsumentkredit utan säkerhet

Varför lönar det sig att ansöka om lån hos OP?

OP är en bank som ägs av sina kunder och vi erbjuder våra ägarkunder de bästa förmånerna. Då du koncentrerar dina penningärenden till OP, har du lättare att hantera din ekonomi och spara. Du vet hela tiden läget för dina penningärenden och får vid behov flexibilitet med lånebetalningen.

Ansök om lån hos OP så får du många fördelar:

  • Du ser klart de totala kostnaderna för ditt lån
  • Du når oss också via andra kanaler än per telefon
  • Du kan ansöka om amorteringsfrihet eller betalningsfrihet för ditt lån
  • Du kan dra nytta av våra tjänster såsom Sparbössan ja Ekonomisk balans

Kan jag få lån fastän jag inte är kund hos OP?

Bilköp på avbetalning, finansiering av renovering eller större inköp direkt i affären för alla bankers kunder

Du kan ansöka om OP:s finansiering för en bil, för renovering eller för större inköp även om du inte är bankkund hos OP. Då sker finansieringen via våra samarbetsföretag. När du ingått affären med säljaren betalar du finansieringen till OP i lämpliga poster.

Hur mycket finansiering kan jag få?

Finansiering beviljas från 2 000 euro ända upp till 50 000 euro. Fyll i en ansökan om finansiering på förhand på nätet. Efter att du har fått beslutet kan du gå till ett samarbetsföretag.

Köp en bil på avbetalning i en bilaffär eller av en privatperson

Avbetalningsfinansiering för bil är ett tryggt sätt att skaffa bil utan handpeng. Du kan ansöka om OP:s avbetalningsfinansiering för bil om du köper en bil i en bilaffär eller av en privatperson. Båda alternativen har en fast månadsbetalning, och för finansieringen behövs ingen separat säkerhet. Bilen du köper utgör säkerhet för finansieringen.

Läs mer och ansök om avbetalningsfinansiering för bil

Ansök om finansiering av renovering eller ett större inköp direkt hos OP:s samarbetsföretag

När du vet var du tänker köpa till exempel renoveringstillbehör, solpaneler eller ett nytt tak kan du sköta finansieringen direkt med vårt samarbetsföretag. Du kan ansöka om finansiering till ett belopp på 2 000–50 000 euro. Beloppet som beviljas varierar beroende på företag. Ansök om finansiering på nätet och gör dina inköp direkt hos företaget.

Läs mer och ansök om finansiering

Är du inte ännu kund hos OP?

Du kan lätt bli kund hos OP genom att fylla i en ansökan hemma i soffan.

Bli kund hos OP
Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.

Ett bolån är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,116 % (16.08.2023), är den effektiva räntan på ett bolån på 170 000 euro med en återbetalningstid på 20 år 5,0 %, då lånets marginal är 0,7 %. För lånet tas ut månatligen en kreditavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift av engångsnatur på 680 euro då lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 266 183,85 euro.

Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut på en gång, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att lånet betalas tillbaka med jämna poster på 1 103,77 euro med en månads mellanrum.

Banklånet är en engångskredit. Om 12 mån. euribor är 4,091 % (18.08.2023), är den effektiva räntan på ett banklån på 10 000 euro med en återbetalningstid på fem år 7,9 %, då räntan på krediten är marginalen 3,9 % + 12 mån. euribor. För lånet debiteras en månatlig skötselavgift på 2,50 euro och en expeditionsavgift på 120 euro när lånet tas ut. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 12 046,06 euro.

Kalkylen har upprättats under antagande om att hela lånet tas ut, låneräntan och övriga avgifter hålls oförändrade under hela lånetiden samt att krediten betalas med jämna poster på 196,28 euro med en månads mellanrum. Banklånet beviljas av andelsbanken.

Exempelkalkyl för en kredit på 10 000 euro:

Kredit med en personlig marginal på 3,5 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 8,72 % om den personliga kreditmarginalen är 3,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 12 302,33 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 210 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 6,5 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 11,82 % om den personliga kreditmarginalen är 6,5 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 13 136,91 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 225 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Kredit med en personlig marginal på 10,95 procent + 3 mån. Euribor (3,938 %, 01.03.2024)

OP Exaktkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 16,54 % om den personliga kreditmarginalen är 10,95 % och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 14 372,35 euro. Kalkylen har upprättats under antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan samt avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill antas att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 250 euro varje månad ända till den sista amorteringsposten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 18,20 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (11,89 % 03/24) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 181,82 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 225 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Avbetalningsfinansieringen är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 20 000 euro med en betalningstid på 5 år är 7,6 %, då räntan på finansieringen är 6 procentenheter (7/23), uppläggningsavgiften 190 euro och faktureringsavgiften 9 euro/mån. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 23 959,10 euro, beloppet av delbetalningarna är 399,40 euro och antalet delbetalningar är 60. Kalkylen har upprättats under antaganden om att krediten tas ut på en gång samt att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden.

Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp