Lån - Ansök om lån för alla slags situationer

Sköt dina finanser klokt och ansök om lån hos OP.

När du behöver lån har vi ett lämpligt alternativ. Du kan ansöka om lån för att köpa en bostad eller stuga, en bil eller båt, för renovering eller för att finansiera dina studier.

Konsumentkredit

Kredit på 2 000–15 000 euro utan säkerheter eller borgensmän. Snabbt kreditbeslut.

Ett lån med säkerhet från 10 000 euro uppåt.

Bolån

Bostad, fritidsbostad eller placeringsbostad.

För alla bankers kunder

Studielån

Ansök om studielån på nätet så sparar du expeditionskostnader.

Ägarkunder får förmåner för studielån

Billån

Konkurrenskraftig ränta.

Du kan köpa en bil i en bilaffär eller av en privatperson.

Renoveringslån

Lån för ytlig renovering, inredning och andra anskaffningar.

Ansök om lån eller finansiering direkt från våra samarbetsföretag.

Stuglån

Ansök om lån under planeringsskedet

Som ägarkund får du OP-bonus för ditt lån

Räkna ut ett lämpligt lån för dig

Med låneräknaren får du reda på månadsbetalningen och de totala kostnaderna.

Till låneräknaren

Betala smidigt med kort

Med OP-Visa får du 2 000–20 000 euro i kredit. Du kan höja kreditgränsen i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.

Hurdant lån kan jag ansöka om?

Hos OP kan du ansöka om Banklån med säkerhet, studielån med FPA-borgen, Specialkredit utan säkerhet och Flexkredit utan säkerhet. Det går också att ansöka om finansiering till exempel för köp av bil eller för renovering via våra samarbetsföretag.

Lånealternativen skiljer sig från varandra till säkerheter, ränta och maximalt belopp. Lånets användningsändamål och belopp avgör hurdant lån vi rekommenderar. Ansök om lån efter att du först i lugn och ro har läst mer om de olika alternativen.

Jämför lånen med låneräknaren

Vem kan få lån hos OP?

Ett banklån med säkerhet kan beviljas till alla bankers kunder. Om du ansöker om ett lån utan säkerhet måste OP vara din huvudsakliga bank.

Ansök om lån hos OP om du:

 • har regelbundna löne- eller pensionsinkomster
 • klarar av att betala dina låneförpliktelser
 • inte har betalningsanmärkningar

Hur mycket lån kan jag få?

Hur mycket lån du kan få beror på många faktorer. Ansök om lån efter att du har läst mer om vilka faktorer som påverkar beviljandet av lån. Beviljandet av lån påverkas bland annat av:

 • hur mycket lån du ansöker om i förhållande till alla dina inkomster och utgifter
 • eventuella säkerheter
 • din livssituation och hur du har skött din ekonomi

Du kan ansöka om lån med säkerhet från 10 000 euro uppåt utan övre gräns. Du kan ansöka om ett lån utan säkerhet mellan 2 000 och 15 000 euro, beroende på ditt behov.

Lån med säkerhet – ansök om lån utan övre gräns

 • Ansök om lån från 10 000 euro uppåt utan övre gräns
 • För lånet behöver du säkerheter. Som säkerhet kan du till exempel använda din ägarbostad, skog, värdepapper eller annan egendom.
 • Du kan ansöka om ett lån med säkerhet även om du inte är kund hos OP. Du kan också ansöka om lån tillsammans med en annan person.

Lån utan säkerhet – ansök om lån utan säkerhet från 2 000 till 15 000 euro

 • Om du behöver ett lån som du kan ta ut allt i ett på en gång mellan 2 000 och 15 000 euro ska du ansöka om Specialkredit.
 • Om du vill ha ett lån mellan 2 000 och 8 000 euro som du kan utnyttja fortlöpande, ska du ansöka om Flexkredit.
 • Du kan ansöka om ett lån utan säkerhet endast om du är kund hos OP. Du kan inte ansöka om ett lån utan säkerhet tillsammans med en annan person.

Varför lönar det sig att ansöka om lån hos OP?

OP är en bank som ägs av sina kunder och vi erbjuder våra ägarkunder de bästa förmånerna. Då du koncentrerar dina penningärenden till OP, har du lättare att hantera din ekonomi och spara. Du vet hela tiden läget för dina penningärenden och får vid behov flexibilitet med lånebetalningen.

Ansök om lån hos OP så får du många fördelar:

 • Du ser klart de totala kostnaderna för ditt lån
 • Du når oss också via andra kanaler än per telefon
 • Du kan ansöka om amorteringsfrihet eller betalningsfrihet för ditt lån
 • Du kan dra nytta av våra tjänster såsom Sparbössan ja Ekonomisk balans

Kan jag få lån fastän jag inte är kund hos OP?

Bilköp på avbetalning, finansiering av renovering eller större inköp direkt i affären för alla bankers kunder

Du kan ansöka om OP:s finansiering för en bil, för renovering eller för större inköp även om du inte är bankkund hos OP. Då sker finansieringen via våra samarbetsföretag. När du ingått affären med säljaren betalar du finansieringen till OP i lämpliga poster.

Hur mycket finansiering kan jag få?

Finansiering beviljas från 2 000 euro ända upp till 50 000 euro. Då du fyller i ansökan om finansiering på förhand på nätet får du beslutet genast. Efter det kan du gå direkt till samarbetsföretaget.

Köp en bil på avbetalning i en bilaffär eller av en privatperson

Avbetalningsfinansiering för bil är ett tryggt sätt att skaffa bil utan handpeng. Du kan ansöka om OP:s avbetalningsfinansiering för bil om du köper en bil i en bilaffär eller av en privatperson. Båda alternativen har en fast månadsbetalning, och för finansieringen behövs ingen separat säkerhet. Bilen du köper utgör säkerhet för finansieringen.

Läs mer och ansök om avbetalningsfinansiering för bil

Ansök om finansiering av renovering eller ett större inköp direkt hos OP:s samarbetsföretag

När du vet var du tänker köpa till exempel renoveringstillbehör, solpaneler eller ett nytt tak kan du sköta finansieringen direkt med vårt samarbetsföretag. Du kan ansöka om finansiering till ett belopp på 2 000–50 000 euro. Beloppet som beviljas varierar beroende på företag. Ansök om finansiering på nätet och gör dina inköp direkt hos företaget.

Läs mer och ansök om finansiering

Är du inte ännu kund hos OP?

Du kan lätt bli kund hos OP genom att fylla i en ansökan hemma i soffan.

Bli kund hos OP
Finansieringen beviljas av OP Detaljkunder Abp, OP Företagsbanken Abp eller andelsbanken, beroende på finansieringsprodukten.

Ett banklån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 10 000 euro med en betalningstid på 5 år är 4,5 %, då krediträntan är 12 månaders euribor + 3,85 % (3,36 % 09/2021) och för lånet debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro samt en expeditionsavgift av engångsnatur på 120 euro då lånet tas ut. 

Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 11 134 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att hela lånet har tagits ut, låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att krediten betalas tillbaka med jämna poster på 183,56 euro med en månads mellanrum.

Krediten beviljas av Andelsbanken

En Specialkredit är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 7 000 euro med en återbetalningstid på 5 år är 9,58 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 % (7,4 % 9/21) och kreditavgiften är 6 euro per månad.

Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 8 755,09 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut på en gång och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela kredittiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med amorteringsposter på 146 euro varje månad ända till den sista posten.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

En Flexkredit är en fortlöpande kredit där den effektiva räntan på en kredit på 2 000 euro är 14,75 % då krediträntan är 3 mån. euribor + 7,95 procentenheter (7,4 % 1/21) och kreditavgiften är 6 euro per månad. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 2 152,91 euro. Kalkylen har upprättats med antagandet att krediten har tagits ut i sin helhet och att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden. Därtill har man antagit att krediten betalas tillbaka med minimibetalningsposter på 179,7 euro varje månad, varvid kredittiden är 12 månader.

Krediten beviljas av OP Detaljkunder Abp

Avbetalningsfinansieringen är en engångskredit där den effektiva räntan på en kredit på 10 000 euro med en betalningstid på 5 år är 6,595 %, då räntan på finansieringen är 3,9 procentenheter (5/18), uppläggningsavgiften 190 euro och faktureringsavgiften 8 euro/mån. Den uppskattade totalkostnaden för krediten är 11 712,60 euro, beloppet av delbetalningarna är 195,21 euro och antalet delbetalningar är 60. Kalkylen har upprättats under antaganden om att krediten tas ut på en gång samt att krediträntan och avgifterna hålls oförändrade under hela lånetiden.

Krediten beviljas av OP Företagsbanken Abp