Museoajoneuvo kannattaa vakuuttaa huolella.

Försäkring för museifordon

Omfattande skydd för museibilar och andra museifordon
1

Premien enligt användning

Med en museibil kör du inte varje dag – det har också beaktats i premien för försäkringen.

2

Hjälp till låg självrisk

Självrisken i försäkringen för museifordon är endast 150 euro.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Egen försäkring för museibilar och motorcyklar

Museibilar, motorcyklar och övriga museifordon som omsorgsfullt renoverats borde också försäkras i enlighet med deras värde. Då ett fordon registrerats som ett museifordon kan du teckna en försäkring för museifordon, dvs. en trafikförsäkring och en Museikasko genom att kontakta vår kundtjänst.

Ett museifordon är ett minst 30-årigt fordon som registrerats som museifordon. Försäkringar för museibil, museimotorcykel eller andra museifordon samlar inte bonus.

Ett museifordon är i trafik högst 30 dagar per år.
Museoajoneuvon vakuutus sopii esimerkiksi museoautoille.

Museikasko ersätter kollision och stöld

Museikasko ersätter skador på ditt fordon. Vi rekommenderar för museibilar och andra museifordon Omfattande Museikasko, som ersätter skador vid kollisioner och krockar samt stöld-, brand- och skadegörelseskador. Omfattande Museikasko ersätter också kostnader som förorsakas av bogsering av fordon, om resan avbryts på grund av ett fel i eller en skada på ditt museifordon.

Om du vill kan du för din museibil eller för annat museifordon också välja Begränsad Museikasko, där du själv svarar för skador som förorsakas av kollisioner eller krockar.

Ägaren har ofta lagt ner mycket pengar och många arbetstimmar på att köpa och renovera ett hobby- och museifordon. Det lönar sig därför att försäkra dem ordentligt.

Jukka Nykänen Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Försäkringen för museibil får du genom fordon vår kundtjänst

Då du vill försäkra ditt museifordon, kontakta vår kundtjänst. På priset för en museibil eller museimotorcykel eller annat museifordon inverkar fordonets värde. På försäkringens pris inverkar också omfattningen på bland annat den Kasko som du valt.

För försäkringen för museibil eller något annan museifordon behöver vi utöver uppgifter om fordonet dessutom foton på fordonet. Av bilar ska tas fyra foton: vänster sida snett framifrån, höger sida snett bakifrån, interiören fotad genom öppnad förardörr och foto av motorrummet med öppnad motorhuv. Av motorcyklar och andra tvåhjuliga fordon räcker det med två foton, dvs. ett foto från vardera sida.

Harrasteajoneuvon vakuutus sopii sekä harrasteautoille että -moottoripyörille.
Försäkring för hobbyfordon
Försäkringen tecknas för minst 20 år gamla hobbybilar och andra hobbyfordon.
Autovakuutus henkilöautolle tuo turvaa matkantekoon.
BÄTTRE SKYDD
Bilförsäkring för personbil
Det bästa skyddet för din bil får du, om du för bilen tecknar utöver en trafikförsäkring också en bilförsäkring, dvs. kasko.

Kollisionsskyddet ersätter en skada som direkt förorsakats fordonet av en plötslig händelse genom yttre åverkan.

Stöldskyddet ersätter, om någon har brutit sig in i ett låst fordon eller tagit i bruk det olovligt. En förutsättning för utbetalning av ersättning är att en polisanmälan gjorts.

Djurkollisionsskyddet ersätter, om fordonet kolliderar med ett hjortdjur eller något annat djur.

Brandskyddet ersätter, om fordonet brinner till exempel till följd av kortslutning i en elanordning.

Skadegörelseskyddet ersätter, om en utomstående person skadar fordonet avsiktligen.

Rättsskyddet ersätter skäliga advokat- och rättegångskostnader i anslutning till tvistemål, brottmål och ansökningsärenden.

Bilräddningsskyddet ersätter kostnader för bogsering eller reparation samt övriga kostnader.

Ansvarsskydd för utlandet ersätter, om en trafikskada inträffar i ett land utanför EES och som undertecknat avtalet om Grönt kort, om du som den skyldiga parten blir personligen ersättningsansvarig och ersättningen överskrider den ersättning som betalas enligt landets trafikförsäkringslag.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.