Pakettiauton voi vakuuttaa liikennevakuutuksella ja kaskolla.

Försäkring för paketbil

Trafik- och kaskoförsäkring för din paketbil

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om behandlingen av personuppgifter
1

Trafikförsäkring för skåpbil med utmärkt bonusutveckling

Som ny förare får du en hög startbonus på 40 % i trafikförsäkringen för din skåpbil och med en säker körstil samlar du maximibonus på 80 % redan på fem år.

2

Kaskoförsäkring för skåpbil efter dina behov

Med en kaskoförsäkring kan du trygga din skåpbil i händelse av skador till följd av till exempel skadegörelse, kollision eller stenskott. 

3

Förmåner för preferenskunder och ägarkunder

Då du är preferenskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund hos Andelsbanken, får du rabatt på dina försäkringar och samlar OP-bonus. För en kaskoförsäkring för till exempel en skåpbil får du som preferens- och ägarkund en rabatt på nästan 10 %.  

Rabatt på vår paketbilförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår paketbilförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

En försäkring för paketbil ger skydd i trafiken

I trafiken kan allt hända också för en erfaren förare. Med en trafikförsäkring för en paketbil och med en frivillig bilförsäkring, dvs. kasko garderar du dig mot skador som drabbar en paketbil i privat bruk.

Om en skada inträffar ersätts ur trafikförsäkringen för en skåpbil alla personskador som vållats parterna i skadesituationen och de skador som förorsakats en eventuell oskyldig parts egendom. Genom att utvidga det skydd som den obligatoriska trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring, får du ett bättre skydd för din skåpbil. 

Om din skåpbil bucklas till, en vindruta, plåt- eller plastdel går sönder eller om du behöver start- eller bogseringshjälp säkerställer du med kaskoförsäkringen för skåpbilen att du vid en skada enkelt och snabbt får hjälp för din skåpbil.

Cirka hälften av kollisionerna inträffar på parkeringsområden.
Millainen pakettiauton vakuutus sinulle sopii?

Vilken kasko passar din paketbil?

Kasko för paketbil är en frivillig bilförsäkring. Du kan välja för din paketbil en lämplig försäkring bland våra tre kaskoalternativ.

Superkasko är den bästa försäkringen för en ny eller ganska ny paketbil. Lättkasko lämpar sig för 6–19 år gamla paketbilar och ersätter bland annat kollision, stöld och skadegörelse. Delkasko är ett bra skydd för paketbilar som är högst 25 år gamla och till försäkringen kan du också välja att den omfattar bogsering, om resan avbryts på grund av att din bil får ett fel eller en skada.

När du transporterar gods, kontrollera skåpbilens bärkraft, surrningen av lasten och att däcktrycket är tillräckligt.

Teuvo Kaipainen Product Specialist, Pohjola Försäkring

Den bästa försäkringen för en paketbil ersätter också glasskador och förlorade kördagar

Den billigaste bilförsäkringen är inte nödvändigtvis den bästa försäkringen för dina behov. Om du vill ha bästa möjliga skydd för din paketbil, rekommenderar vi Superkasko för dig. Superkasko för paketbil är en omfattande bilförsäkring, som du med de valbara skydden kan anpassa efter dina behov. Välj alltså själv, vad du vill att försäkringen för din paketbil ska ersätta.

Ur vår mest omfattande försäkring Superkasko ersätter vi exempelvis ett byte av glas utan bonusförlust i kasko och en reparation av glaset utan självrisk. Då din paketbil är på reparation på grund av en ersättningsgill skada, får du dessutom dagersättning för förlorade kördagar. Ur den mest omfattande Superkasko får du också en ersättning som är högre än normalt om bilen ska inlösas.

Perävaunuvakuutus vakuuttaa perävaunun ja venetrailerin.
Försäkring för släpvagn

Bonus i trafikförsäkringen för paketbilar stiger nu ännu snabbare och sjunker då en skada inträffar måttligare än förut. Startbonus för trafikförsäkringen är minst 40 % och maxbonus 80 %. Den höga bonusprocent som du samlat får du också till dina andra bilar.

Till kaskoförsäkringen får du genast 70 % av maxbonus. Du får bonus till Super- och Lättkasko, dvs. kaskoförsäkringar som har kollisions- och krockskydd. Bonus i kasko minskar på premien för kollisions- och krockskyddet, och en skada som ersatts ur skyddet minskar åter på bonus

 

Intyg över försäkrings- och skadehistoria

Om du behöver ett intyg över ditt fordons försäkrings- och skadehistoria exempelvis på grund av att du flyttar utomlands, kan du beställa det hos Trafikförsäkringscentralen. Med intyget kan du påvisa din körhistoria för ett utländskt försäkringsbolag.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.

Har du inget registreringsnummer?