Försäkring för släpvagn

Försäkra släpvagn och båttrailer

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande
1

Förmånlig försäkring för din släpvagn

Du kan genom oss förmånligt teckna trafikförsäkring och kasko för släpvagnar och båttrailers.

2

Skydd enligt dina behov

Du kan som försäkring för din släpvagn välja en omfattande Helkasko eller en förmånlig Delkasko. 

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

En släpvagn behöver en egen trafikförsäkring

En egen släpvagn är till stor nytta, om du har behov av att transportera varor eller en båt från ett ställe till ett annat. En släpvagn ska enligt lagen försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring. Via nätet kan du på en och samma gång teckna försäkringen och göra registreringen.

Via oss får du en trafikförsäkring och en kaskoförsäkring för släpvagnar, vars totalmassa är högst 3 500 kg. Med en frivillig kaskoförsäkring kan du vid behov teckna ett skydd för en släpvagn eller båttrailer exempelvis i händelse av stöld eller kollision.

Kontrollera alltid innan du ger dig ut i trafiken på din släpvagn

  • ljusanordningar
  • kopplingsanordningar
  • däckens slitbana och lufttryck samt
  • eventuella bromsar.

Kaskoförsäkringen ersätter om en tjuv tar din släpvagn

Om du vill gardera dig mot skador på släpvagnen gör du det med en kaskoförsäkring för släpvagnar. För din släpvagn kan du välja antingen Helkasko eller Delkasko. Båda ersätter om din släpvagn eller båttrailer exempelvis blir stulen. Helkasko ersätter skador på släpvagnen också om släpvagnen skadas vid en kollision eller exempelvis i en storm, och lämpar sig därför särskilt för en värdefull släpvagn.

För att undvika skador lönar det sig alltid att kontrollera stångvikten, lastmängden och att den surrats på ett korrekt sätt.

Teuvo Kaipainen Product Specialist, Pohjola Försäkring

Kom också ihåg att låsa släpvagnen

En släpvagn eller en båttrailer ska alltid förvaras låst eller i ett låst utrymme. En släpvagn anses vara låst när den är låst med ett stånglås som hindrar den från att kopplas till ett dragfordon eller med ett lås som gör att man inte kan flytta släpvagnen.

Om din släpvagn trots allt blir stulen, gör utan dröjsmål en polisanmälan. Därefter ska du anmäla stölden till oss. Enklast anmäler du en skada via nätet eller OP-mobilen och då får du också ersättningsbeslutet snabbast.

Motorbåt
Autovakuutus henkilöautolle
Bilförsäkring för personbil
Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.