Moottoriveneen vakuutus turvaa veneesi ja sen varusteet.

Båtförsäkring för motorbåt

Bästa skydd för din motorbåt och dess utrustning
1

Försäkringen gäller året runt

Båtförsäkringen ersätter skador på din båt som inträffar såväl till sjöss som under transport och förvaring.

2

20 euros rabatt på tjänsten Trossen

Sjöräddningssällskapets tjänst garanterar en avgiftsfri hjälp, om din motorbåt slutar fungera till havs.

3

Stormskador utan vindhastighetsgräns

Vi ersätter stormskador på båt oberoende av vindhastighet.

Vad ersätter båtförsäkringen?

Då båtförsäkringen är i skick, är det lätt att njuta av båtlivet och friheten. En aktsam båtägare undviker många faror genom att vara förutseende, men om något händer, ersätter båtförsäkringen skador på din motorbåt. Vi ersätter ur båtens kasko exempelvis om båten blir stulen eller skadas vid grundstötning, brand eller under transport.

Båtens Delkasko lämnar båtskador, såsom kollisioner och grundstötningar på ditt ansvar, men ersätter ändå exempelvis stöld- och brandskador. I våra båtförsäkringar ingår alltid också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för båt.

En båtförsäkring för din motorbåt omfattar exempelvis

 • båtens skrov
 • motorn och färdutrustning
 • båtbock och -presenning
 • anordningar och tillbehör som är väsentliga för användningen av båten.
Venevakuutus moottoriveneelle korvaa vesillä, kuljetuksessa ja säilytyksessä aiheutuneita vahinkoja.

Försäkring enligt hästkrafter

Inombordare, utombordare, inutbordare – var och en av de här kan du försäkra med en båtförsäkring för motorbåt. En båtförsäkring beviljas motorbåtar, som har en motor med över 20 hästkrafter.

Utombordare med en motor som har mindre effekt än så, kan du försäkra med en småbåtsförsäkring. Roddbåtar och utombordsmotorer med högst 5 hästkrafter omfattas åter av försäkringen för lösöre i Mitthem-försäkringen ända upp till 1 500 euro.

Du kommer väl ihåg att det är obligatoriskt att registrera båten, om din motorbåt har en skrovlängd på minst 5,5 meter eller om tillverkaren uppgett att motoreffekten är mer än 20 hästkrafter.

Den vanligaste skadan är en grundstötning, men skador kan också inträffa då båten inte används.

Hannu Partanen Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Med tjänsten Trossen säkrar du avgiftsfri hjälp för din båt

Oavsett hur aktsam du är, kan allt möjligt hända till sjöss. Det är ofta avgiftsbelagt att rädda en båt som slutat fungera till havs, om det inte föreligger risk för att man förlorar människoliv. För sådan icke brådskande bogsering av en båt debiteras ett självkostnadspris, som kan vara upp till hundratals euro beroende på räddningsfartygets storlek och uppdragets längd.

Då du skaffar tjänsten Trossen via Finlands Sjöräddningssällskap säkrar du en kostnadsfri hjälp för din båt. Om din färd till sjöss avbryts, får du bogsering till närmaste hamn och hjälp med att skaffa en reparatör. Som båtförsäkringskund hos oss får du 20 euros rabatt på tjänsten Trossen och då du skaffar tjänsten stöder du samtidigt det frivilliga räddningsarbetet till havs och sjöss.

Nainen nauraa terveysvakuutuksen turvin
FÖR DIG
Hälsoförsäkring för vuxen
Perävaunuvakuutus vakuuttaa perävaunun ja venetrailerin.
Försäkring för släpvagn

Våra båtförsäkringar gäller utan utvidgning automatiskt

 • på finska, svenska och danska territorialvatten och vattendrag samt norska territorialvatten vid landets kust
 • på Östersjön och i dess vikar och på Saimen och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerrak
 • då båten förvaras och transporteras på områden i dessa länder.

Giltighetsområdet för båtförsäkringen och båtens ansvarsförsäkring kan mot en tilläggspremie också utvidgas till och utanför Europa.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

 • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
 • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
 • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.