Båtförsäkring för motorbåt

Bästa skydd för din motorbåt och dess utrustning
1

Försäkringen gäller året runt

Båtförsäkringen ersätter skador på din båt som inträffar såväl till sjöss som under transport och förvaring.

2

Stormskador utan vindhastighetsgräns

Vi ersätter stormskador på båt oberoende av vindhastighet.

3

Startbonus för nya försäkringar är 40 %

Du får 40 % startbonus på båtskadeskyddet i en ny kaskoförsäkring som berättigar till bonus.

4

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Vad ersätter båtförsäkringen?

Då båtförsäkringen är i skick, är det lätt att njuta av båtlivet och friheten. En aktsam båtägare undviker många faror genom att vara förutseende, men om något händer, ersätter båtförsäkringen skador på din motorbåt. Vi ersätter ur båtens kasko exempelvis om båten blir stulen eller skadas vid grundstötning, brand eller under transport.

Båtens Delkasko lämnar båtskador, såsom kollisioner och grundstötningar på ditt ansvar, men ersätter ändå exempelvis stöld- och brandskador. I våra båtförsäkringar ingår alltid också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för båt.

En båtförsäkring för din motorbåt omfattar exempelvis

  • båtens skrov
  • motorn och färdutrustning
  • båtbock och -presenning
  • anordningar och tillbehör som är väsentliga för användningen av båten.

Försäkring enligt hästkrafter

Inombordare, utombordare, inutbordare – var och en av de här kan du försäkra med en båtförsäkring för motorbåt. En båtförsäkring beviljas motorbåtar, som har en motor med över 20 hästkrafter.

Utombordare med en motor som har mindre effekt än så, kan du försäkra med en småbåtsförsäkring. Roddbåtar och utombordsmotorer med högst 5 hästkrafter omfattas åter av försäkringen för lösöre i Mitthem-försäkringen ända upp till 1 500 euro.

Du kommer väl ihåg att det är obligatoriskt att registrera båten, om din motorbåt har en skrovlängd på minst 5,5 meter eller om tillverkaren uppgett att motoreffekten är mer än 20 hästkrafter.

Den vanligaste skadan är en grundstötning, men skador kan också inträffa då båten inte används.

Hannu Partanen Produktexpert, Pohjola Försäkring

Med tjänsten Trossen säkrar du avgiftsfri hjälp för din motorbåt

Oavsett hur aktsam du är, kan allt möjligt hända till sjöss. Det medför ofta kostnader att rädda en motorbåt som slutat fungera till havs, om det inte föreligger risk för att man förlorar människoliv. För en icke-brådskande bogsering av en motorbåt debiteras ett självkostnadspris, som kan vara upp till hundratals euro beroende på räddningsfartygets storlek och uppdragets omfattning.

Då du skaffar tjänsten Trossen via Finlands Sjöräddningssällskap säkrar du en kostnadsfri hjälp för din motorbåt. Om din färd till sjöss avbryts, får du bogsering till närmaste hamn och hjälp med att skaffa en reparatör. När du köper tjänsten stöder du samtidigt det frivilliga sjöräddningsarbetet.

Våra båtförsäkringar gäller utan utvidgning automatiskt

  • på finska, svenska och danska territorialvatten och vattendrag samt norska territorialvatten vid landets kust
  • på Östersjön och i dess vikar och på Saimen och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerrak
  • då båten förvaras och transporteras på områden i dessa länder.

Giltighetsområdet för båtförsäkringen och båtens ansvarsförsäkring kan mot en tilläggspremie också utvidgas till och utanför Europa.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Försäkring för släpvagn
Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Hälsoförsäkring för vuxen