Båtförsäkring

En båtförsäkring är ett skydd för båten och dess utrustning. Båtförsäkringar skyddar dina båtdelar till exempel i händelse av skadegörelse, brandskada och skador som inträffar under transporter samt vid oväntade stölder under vinterförvaringen. Den bästa båtförsäkringen ger skydd för din båt även vid skador som orsakas av en grundstötning, bottenkänning eller sammanstötning som inträffar till sjöss.

Välj nedan den Pohjola Försäkring båtförsäkring som passar dina behov bäst, bekanta dig med den och räkna ut premien för båtförsäkringen så ger du ett skydd för din båt såväl till sjöss som på land.

 

Välj en båtförsäkring, räkna ut premien och teckna

 

Motorbåt
Motorseglare
Segelbåt
Annan vattenfarkost

 

Premien för båtförsäkringen beror på båten

Premien för båtförsäkringen är avhängig bland annat av båtens värde med utrustning, båttypen, båtens märke och motorernas effekt samt av den kaskoförsäkring som du har valt för din båt.

Premien på båtförsäkringen framgår, om du väljer önskad båtförsäkring ovan, uppger detaljerna om din båt som påverkar båtförsäkringens pris och väljer de skydd du vill ha. Vi räknar ut en premie för din båtförsäkring utifrån de uppgifter som du har angett. Efter det kan du vid behov ändra de skydd som du har valt samt jämföra premier innan du tecknar en båtförsäkring.

Åretruntpremiesättning har beaktats i båtförsäkringens premie

Vid båtskadeskyddet i den mer omfattande båtförsäkringen, Kasko, tillämpas åretruntpremiesättning. Tyngdpunkten på premien för båtskadeskyddet fördelas enligt årstider, så du kan köra med din båt året runt när väderleksförhållandena tillåter det.

Premien för båtförsäkringen är mindre under vintermånaderna, då risken för båtskador är minst. Försäkringsskyddet för en åretruntpremiesatt båt ger skydd också exempelvis under transporter och vinterförvaring.

Lägre premie för försäkringen genom att samla på bonus

Din båtförsäkring har bonusrätt, då du har valt antingen 150, 200 eller 335 euro som självrisk. Bonus är en gottgörelse på 10 procentenheter som ges för skadefria försäkringsperioder på din premie för båtskadeskyddet, och då du är till sjöss utan skador kan du i din båtförsäkring få upp till 60 % i bonus.

Startbonus för nya försäkringar är 40 %

Du får 40 % startbonus på båtskadeskyddet i en ny kaskoförsäkring som berättigar till bonus.

Vad ersätter båtförsäkringen?

Du kan välja att skydda din båt antingen med Kasko eller med vår mer begränsade båtförsäkring, Delkasko. I båda försäkringarna ingår ett skydd mot stöld, skadegörelse, brandskada samt sliptagnings- och transportskada. I båda skydden ingår dessutom en ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

I Kasko ingår också ett skydd för båtskador. Som båtskador räknas bl.a. de grundstötningar och bottenkänningar som inträffar när man är ute med båten, sammanstötningar samt de skador som orsakas av orsakas av stormvindar, trombereller eller hagel. Vindstyrkan påverkar inte vad kasko ersätter.

Vi rekommenderar därför att du försäkrar din båt med en mer omfattande Kasko, varvid du får det bästa skyddet för de skador som inträffar, när du är ute med båten.  

Båtförsäkringen omfattar även utombordaren och båtens utrustning

En båtförsäkring är ett naturligt skydd för båtens skrov samt för eventuella motorer och segel. Utöver detta omfattar båtförsäkringen även den utrustning som är avsedd att användas enbart i båten samt båtens elektroniska anordningar och program.

Du kan alltså söka ersättning ur båtförsäkringen om till exempel sådan båtutrustning som finns i båten eller har tagits loss för tillfällig förvaring blir stulen eller går sönder. Du kommer väl alltid ihåg att anmäla ny utrustning så din båt och till exempel båtens apparater förblir försäkrade till det rätta värdet.

Båtförsäkringen gäller till sjöss och på land, året runt. Båtens sjösättning och uppläggning är situationer, där eventuella skador kan uppstå. Försäkringen omfattar också eventuella skador på drev och skador på båten som inträffat under transport. Därför är det särskilt viktigt att båtens försäkring gäller även utanför det egentliga båtlivet.

Är din båt uthyrd eller i chartertrafik?

Om du hyr ut din båt för nöjesbruk eller om den är i chartertrafik, behöver du en utvidgning av båtförsäkringen. Din båtförsäkring kan med ett separat avtal och mot tilläggspremie utvidgas så den täcker uthyrning och chartring. Ta kontakt, så berättar vi mer!

Gäller båtförsäkringen även utomlands?

Våra båtförsäkringar gäller utan utvidgning automatiskt

  • På finska, svenska och danska territorialvatten och vattendrag samt norska territorialvatten vid landets kust
  • På Östersjön och i dess vikar och på Saimen och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerrak
  • Då båten förvaras och transporteras på områden i dessa länder.

Giltighetsområdet för båtförsäkringen kan mot en tilläggspremie också utvidgas till och utanför Europa.

Är båtförsäkringen obligatorisk? 

Båtförsäkring är inte en obligatorisk försäkring på samma sätt som trafikförsäkringen för fordon. Ändå är båtar ofta värdefull egendom som det lönar sig att trygga med en tillräckligt täckande försäkring. Till exempel motorstöld eller reparation av grundstötningsskador kan gräva ett djupt hål i plånboken.

Förutom skador på din båt ersätter båtförsäkringen även skador som du har förorsakat andra. I våra båtförsäkringar ingår alltid en ansvarsförsäkring som täcker de sak- och personskador som du har förorsakat utomstående.

Med en frivillig båtförsäkring kan du koncentrera dig på båtlivet utan bekymmer, när din ekonomi är tryggad och du kan lita på att få sakkunnig hjälp om någonting händer.

Behöver en roddbåt en båtförsäkring?

Roddbåtar och utombordare på högst fem hästkrafter räknas som hemlösöre om du har tecknat till exempel Pohjola Försäkrings Mitthem-försäkring. Observera alltså, vad din båt har för värde, då du skyddar ditt hem och hemlösöre med Mitthem-försäkringen.

Navigera dig till Pohjola Skadehjälpen när en båtskada inträffar

Pohjola Skadehjälpen är en sökmotor för skador. Om det inträffar något när du är ute med båten, vänd dig alltså till tjänsten Pohjola Skadehjälpen.

I Pohjola Skadehjälpen hittar du instruktioner för skadesituationen och information om, ur vilken båtförsäkring du kan ansöka om ersättning. I Skadehjälpen hittar du även de inspektionpartner som vi rekommenderar och som sköter skadesituationen och din båtreparation med gedigen yrkeskunskap, varvid du kommer tillbaka till sjöss så snabbt som möjligt.

Gå alltså till Pohjola Skadehjälpen om en båtskada inträffar, redogör för skadan och sköt skadesituationen smidigt och utan onödiga svängar.

Läs mer om vår andra mobilitetstjänster

Autovakuutus henkilöautolle
Bilförsäkring för personbil
Försäkring för paketbil
Försäkring för släpvagn