Båtförsäkring för segelbåt

Bästa skydd för din segelbåt och dess utrustning
1

Skydd för båten året runt

Båtförsäkringen ersätter skador på din segelbåt som inträffar såväl till sjöss som under transport och förvaring.

2

Stormskador utan vindhastighetsgräns

Vi ersätter stormskador på båt oberoende av vindhastighet.

3

Startbonus för nya försäkringar är 40 %

Du får 40 % startbonus på båtskadeskyddet i en ny kaskoförsäkring som berättigar till bonus.

4

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Hissa seglen och njut av friheten

Om du frågar en segelbåtsägare, finns det ingen bättre orsak att se fram emot våren och sommaren än den kommande båtsäsongen. Din båtförsäkring gäller året runt och därför kan du fritt använda din segelbåt alltid då vädret tillåter det.

Det är lätt att njuta av kravlösa dagar och frihetskänslan, då din båtförsäkring är uppdaterad. Kom därför ihåg att meddela oss, om du till din båt skaffar ny utrustning. Båtens försäkringsbelopp ska alltid omfatta både båten och dess utrustning.

En båtförsäkring omfattar exempelvis segelbåtens

  • skrov, rigg och segel
  • en jolle (högst 3,5 m)
  • båtbock och -presenning
  • motor, färdutrustning och anordningar för användningen av båten.

Vad ersätter båtförsäkringen för segelbåten?

Vi ersätter ur båtens kasko exempelvis, om din segelbåt blir stulen eller skadas vid grundstötning, kollision, brand eller under transport. Båtens Delkasko ersätter exempelvis stöld- och brandskador, men lämnar båtskador, såsom kollisioner och grundstötningar på ditt ansvar.

Båtförsäkringen för segelbåt gäller också under segeltävlingar och i den ingår alltid ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för båt. Ansvarsförsäkringen ersätter om du med din båt förorsakar en annan båt eller båtfarare skador och för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Vid behov kan du också avgiftsfritt för seglingstävlingar höja ersättningsgränserna i ansvarsförsäkringen.

Den vanligaste skadan är en grundstötning, men skador kan också inträffa då båten inte används.

Hannu Partanen Produktexpert, Pohjola Försäkring

Giltighet under segelbåtstävlingar

Båtförsäkringen gäller också då du deltar i eller tränar för en tävlingssegling som registrerats eller som arrangerats av Segling och båtsport i Finland rf.

Vid skador på segel eller rigg som inträffat under tävlingssegling eller under officiella träningar för sådan gäller en tilläggssjälvrisk på 25 %, som beräknas på skadebeloppet minskat med grundsjälvrisken.

Arrangörer av internationella seglingstävlingar kräver av deltagarna att de uppvisar ett skriftligt intyg på att båten har en ansvarsförsäkring. I vissa situationer kan arrangören också kräva att båtens ansvarsförsäkring har ersättningsbelopp som är större än normala maximiersättningar. Då kan ersättningsbeloppen i ansvarsförsäkringen höjas avgiftsfritt genom att du kontaktar vår kundtjänst.

Försäkringens giltighet utomlands

Våra båtförsäkringar gäller utan utvidgning automatiskt utanför giltighetsområdet

  • på finska, svenska och danska territorialvatten och vattendrag samt norska territorialvatten vid landets kust
  • på Östersjön och i dess vikar och på Saimen och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerrak
  • då båten förvaras och transporteras på områden i dessa länder.

Giltighetsområdet för båtförsäkringen och båtens ansvarsförsäkring kan mot en tilläggspremie också utvidgas till och utanför Europa.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

 

 

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Hälsoförsäkring för vuxen
Försäkring för släpvagn