Hemförsäkring

Hemförsäkringen är ett skydd för hemmet och lösöret. Med en hemförsäkring kan du skydda hemmets konstruktioner, delar av lägenheten och lösöret mot exempelvis en vatten- eller brandskada. OPs hemförsäkring lämpar sig för alla slags hem, du kan alltså anpassa skydden i försäkringen och självriskerna efter dina behov och din boendeform. Välj nedan din boendeform, läs mer om hemförsäkringen, räkna ut premien och teckna en försäkring enkelt på nätet. Via länken nedan kan du också läsa om försäkringen för värdeföremål och om en hemförsäkring som lämpar sig för din placeringsbostad.

 

Läs mer om hemförsäkringar och räkna ut premien

 

 

Bra att veta om hemförsäkringen

Hur mycket kostar en hemförsäkring?

Premien på hemförsäkringen fastställs utifrån både uppgifterna om ditt hem och dig själv. Dessutom inverkar på premien för hemförsäkringen de skydd och självrisker som du valt. Genom att gå till vår nätbutik och genom att ge de uppgifter som behövs får du vår rekommendation och priset på en försäkring för ditt hem. Efter det kan du ännu skräddarsy detaljerna i hemförsäkringen så att de passar dina behov innan du tecknar försäkringen på nätet.

Det är förnuftigt att med jämna mellanrum jämföra innehållet i hemförsäkringar

En hemförsäkring är ofta en av dina viktigaste försäkringar och därför är det förnuftigt att då och då kontrollera hur uppdaterad och omfattande den är. Då du jämför försäkringar och söker det bästa alternativet för dig är det ändå bra att beakta också andra faktorer än priset på hemförsäkringen. Sådana är bl.a. de skydd som ingår i hemförsäkringen, maximiersättningarna samt självriskerna och de tjänster som kompletterar skyddet av ditt hem. Exempelvis om du jämför hemförsäkringar för din kommande våningshuslägenhet, lönar det sig att säkerställa att maximiersättningen är tillräcklig både för fasta inventarier och för lösöret.

Då du har uppgifterna om ditt hem som ska försäkras, kan du jämföra priset på hemförsäkringen med olika skydd och maximiersättningar behändigt via vår nätbutik. Du kan också smidigt ändra din självrisk enligt din risktålighet. Du vet väl att du som ägarkund hos oss får en självriskförmån på upp till 200 euro, och att du inte nödvändigtvis alls betalar någon självrisk. Självriskförmånen gäller skador som beror på brand, naturfenomen och brott, om skadebeloppet överstiger den självrisk du valt. Då du jämför hemförsäkringar lönar det sig att läsa noggrant igenom också de förmåner som erbjuds dig – i synnerhet om du har för avsikt att göra en jämförelse av priset på hemförsäkringar.

Rättsskydds- och ansvarsförsäkring som del av hemförsäkringen

Vi rekommenderar att du i hemförsäkringen inkluderar en rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Ur rättsskyddsförsäkringen kan du ansöka om ersättning för kostnader för juridisk hjälp i anslutning till tvistemål och brottmål. Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter åter om du förorsakar andra skador och för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Försäkringen hjälper dig exempelvis, om du i ditt våningshus förorsakar en vattenskada, för vilken du är ersättningsansvarig, och som förorsakar en skada också för bostadsbolaget och grannen nedanför.

Vad termerna betyder: OPs Mitthem-försäkring och Måttskydd

OPs hemförsäkring heter Mitthem-försäkringen. Försäkringens namn förblir oförändrad, oavsett om du med den försäkrar ett hem i ett vånings-, rad- eller parhus, egnahemshus, en stuga eller en villa. När du försäkrar ditt hem hos OP, bildas av försäkringen ett Måttskyddsavtal. I Måttskydd kan ingå alla dina försäkringar för boende, hälsa och egendom, medan Bilskydd igen består av olika försäkringar för fordon.

En omfattande eller begränsad hemförsäkring?

OP har inte en på förhand fastställd omfattande eller begränsad hemförsäkring, utan du kan skräddarsy skydden i försäkringen och deras omfattning så att de motsvarar dina behov. Du kan välja bland totalt fem skydd, och genom att välja dem alla är ditt hem skyddat med en så omfattande hemförsäkring som möjligt. Vi rekommenderar därför att du försäkrar ditt hem från golv till tak, så får du det bästa skyddet för ditt boende.

OP-Nano Hemförsäkring – hemförsäkring för unga och studerande

OP Nano Hemförsäkring är ett utmärkt alternativ exempelvis för en studerandes första hem. OP Nano Försäkringen är en digital försäkringstjänst, som från första början har skapats för kunna användas enkelt och snabbt. OP Nano Hemförsäkring kan du också exempelvis teckna behändigt med mobiltelefonen. Premierna debiteras en gång i månaden från betalkortet.

Tänker du flytta? Kom ihåg att flytta också hemförsäkringen

Har du redan OPs hemförsäkring och tänker du flytta till en ny adress? Kom ihåg att också flytta din hemförsäkring. Som försäkringskund hos OP kan du göra adressändringen bekvämt på nätet. Du observerar väl att tack vare det flyttningsskydd som ingår i hemförsäkringen får du skydd på båda adresserna medan flyttningen pågår. Skyddet gäller i högst i högst två månader från det att flyttningen påbörjades.

Fasta hushållsmaskiner och elektronik är skyddade med hemförsäkringen

Hemförsäkringen ger ett skydd för fasta hushållsmaskiner, såsom diskmaskin och kylskåp, förutsatt att du med din hemförsäkring också har försäkrat fasta delar i din lägenhet eller husets byggnad. Då en hushållsmaskin går sönder, kan du ur hemförsäkringen ansöka om ersättning för exempelvis kostnaderna för reparationen eller för anskaffning av en ny hushållsmaskin. När du försäkrar lösöret i ditt hem, tryggar försäkringen också din mobiltelefon, pekdator eller bärbara dator i händelse av att den går sönder, blir blöt eller stjäls. Observera ändå att det som hemförsäkringen ersätter beror på vilka skydd du väljer för lägenheten, byggnaden och lösöret.

Hemförsäkring medan byggande eller renovering pågår

Då du bygger eller totalrenoverar en byggnad som privatperson för eget bruk, kan du försäkra byggnaden med samma skydd och självrisker som du skulle försäkra den i färdigt skick. Om du bygger eller renoverar med talkokrafter, kom också ihåg att försäkra talkodeltagarna med en talkoförsäkring. Försäkringen ger talkodeltagarna skydd i händelse av olycksfall under talkoarbetet, och vid resor med direkt anslutning till talkoarbetet.

Ger hemförsäkringen skydd också för resgods?

Har du hört att vår hemförsäkring i vissa fall också ger skydd för ditt resgods? Det stämmer. Då du reser i Finland eller i de övriga nordiska länderna skyddar Mitthem-försäkringen ditt resgods upp till 5 000 euro avdraget med den självrisk du valt och som är minst 150 euro. Kom ändå ihåg att skaffa en separat resgodsförsäkring, om du reser utanför de nordiska länderna eller om du på resan tar med dig värdefullt resgods. En resgodsförsäkring är ett bra skydd också av den orsaken, att den kan du teckna utan självrisk.

OP Skadehjälpen hjälper när en skada inträffar i hemmet

I OP Skadehjälpen finns instruktioner för eventuella skadesituationer. Om det inträffar en skada ser du i Skadehjälpen också var de närmaste serviceaffärerna som OP samarbetar med finns och anvisningar för ansökan om försäkringsersättning. Du vet väl att du som kund hos OP inte alltid behöver sända en ersättningsansökan, eftersom vid många skadesituationer sköter våra samarbetsparter direkt reparations- och ersättningsärendet.

Skadehjälpen betjänar kunder 24/7 och i tjänsten hjälper dig också vår nykomling, skaderoboten Viljo.

 

Läs mer om våra andra tjänster för hem och boende