Hemförsäkring för egnahemshus

Det bästa skyddet för ditt hem och lösöre

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten.

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande
1

En hemförsäkring som passar ditt hem

Ditt egnahemshus är alltid försäkrat till sitt verkliga värde, eftersom vi försäkrar det utifrån dess yta och uppgifterna om byggnaden. Du behöver inte fastställa byggnadens värde när du tecknar en försäkring för egnahemshus, utan den skadade byggnadens värde fastställs först om en skada inträffar.

2

Vi ersätter även kostnader för tillfälligt boende

Om ditt hem skadas så att det blir obeboeligt på grund av en ersättningsgill skada, såsom brand- eller vattenskada, får du ersättning för de extra kostnader som tillfälligt boende orsakar dig. Från ersättningen avdras ingen tilläggssjälvrisk - du betalar bara självrisken för den ursprungliga skadan.

3

Självriskförmånen för ägarkunder är 250 euro

Som ägarkund hos andelsbanken får du en självriskförmån på upp till 250 euro för ersättningsgilla brand-, naturfenomen- och brottsskador, det vill säga din självrisk kan vara till och med noll euro. Som ägarkund får du även rabatter och OP-bonus för dina försäkringar.

4

Vi ersätter upp till 70 000 skador på hem varje år

Vi skyddar ditt hem i händelse av såväl små som stora skador. Ur hemförsäkringen ersätter vi årligen nästan 70 000 skador.

Uppdatera Pohjola Hemförsäkring till den nya adressen

Du kan uppdatera din försäkring behändigt till den nya adressen genom att logga in på tjänsten op.fi och genom att byta försäkringsställe för din nuvarande försäkring.

En hemförsäkring efter dina behov

Oavsett om det hemma inträffar en stor eller liten skada, innebär den besvär och ofta också extra kostnader. Hemförsäkringen för egnahemshus skyddar samtidigt både byggnaden och ditt lösöre exempelvis i händelse av plötsliga läckageskador, inbrott och eldsvåda. Du får en exakt sådan hemförsäkring som du vill ha, för du kan själv välja skydden och självriskerna i den. Försäkringen blir en vidsträckt hemförsäkring då du väljer till alla skydd som vi erbjuder.

Du kan också teckna en hemförsäkring för ett egnahemshus som är under byggnad med det färdiga husets uppgifter. Då ska du som byggnadsår ange det år byggnadsarbetet inleddes. Vänligen observera att din självrisk under renovering och byggande är minst 1 000 euro i varje skada. Glöm inte att se till att alla tillstånd som behövs för byggande och renovering är i skick. Vi ersätter inte skador till byggnader, konstruktioner eller delar av en lägenhet som byggts utan eller i strid med ett lagstadgat tillstånd. eller lov. Om du bor i ett fristående hus, det vill säga ett egnahemshus som har formen av ett bostadsaktiebolag, ska du försäkra lösöret och den fasta inredningen. 

Försäkringsbolagen betalar dagligen ersättningar för cirka etthundra läckageskador.

Försäkring också för garage och andra byggnader på gården

På egnahemshusets gårdsområde finns ofta exempelvis ett garage eller ett uteförråd. Byggnaderna på gårdsområdet ska försäkras separat, om de har en areal som är mer än 12 m2 eller om värdet är över 7 000 euro. En bastubyggnad behöver alltid en egen försäkring.

En hemförsäkring för ett egnahemshus omfattar automatiskt upp till totalt 7 000 euro exempelvis högst 12 m² stora jordkällare, skyddstak samt andra vanliga fasta konstruktioner, såsom staket och flaggstång, som befinner sig på husets gårdsområde. Du kan försäkra lösöret i byggnader på egnahemshusets gårdsplan som lösöre i huvudbyggnaden. Kom dock ihåg att säkerställa att maximiersättningen för huvudbyggnadens, det vill säga egnahemshusets, lösöre räcker till för hela lösöret på gårdsplanen.

I hemförsäkringen ingår också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

Ibland kan det hända att du eller din familjemedlem av misstag förorsakar andra personer eller deras egendom skada. Ansvarsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen för egnahemshus ersätter som tur är skador för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. En ansvarsförsäkring hjälper exempelvis om ditt barn skråmar grannens bil med sin cykel eller om din hund biter en förbipasserande. 

Vilka faktorer påverkar premien för en försäkring för egnahemshus?

Premien för försäkringen för egnahemshus fastställs utgående från ditt hem och dina uppgifter. Också de självrisker och skydd som du väljer påverkar premien. I vår nätbutik kan du enkelt jämföra premier och de skydd som vi rekommenderar för ditt hem.

Ur rättsskyddsförsäkringen för egnahemshus kan du åter söka ersättning för kostnader för juridisk hjälp i anslutning till tvistemål, brottmål och ansökningsärenden. Det är viktigt att du ser till att din rättsskyddsförsäkring alltid fortsätter oavbruten, exempelvis när du flyttar eller byter försäkringsbolag.

Vi ersätter lösöre i hemmet i regel upp till 5 000 euro då de tillfälligt finns utanför hemmet.

Vi ersätter lösöre upp till 1 000 euro, om det stjäls ur exempelvis en bil, släpvagn, båt eller ett tält som står på gårdsplanen till ditt hem, din studieplats eller fritidsbostad eller fågelvägen på ett avstånd av mindre än 50 km från dem.

Om du exempelvis har med dig värdefulla smycken eller en kamera med objektiv, kan föremålens värde enkelt överskrida gränsen på 5 000 euro. Då är det klokast att teckna ett skydd för de viktiga föremålen med en försäkring för värdeföremål.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar