Försäkring för värdeföremål

Försäkra värdefulla smycken, musikinstrument och andra värdeföremål
1

Skydd också utan självrisk

Försäkringen för värdeföremål gäller både i Finland och utomlands.

2

Försäkring enligt värdet på föremålet

Du kan själv meddela penningvärdet, dvs. försäkringsbeloppet, med vilket du försäkrar ditt värdefulla föremål.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Försäkra de värdefulla föremål som du transporterar utanför hemmet

En hemförsäkring omfattar all din egendom och dina värdeföremål, då föremålen hålls innanför hemmets väggar. Om du transporterar dina försäkrade värdefulla föremål utanför hemmet, kan du behöva en separat försäkring för värdeföremål.

Ur hemförsäkringen ersätts upp till 5 000 euro vid skador på föremål som du har med dig utanför hemmet. Om du exempelvis har med dig värdefulla smycken eller en kamera med objektiv, kan föremålens värde enkelt överskrida gränsen på 5 000 euro. Då är det klokast att teckna ett skydd för de viktiga föremålen med en försäkring för värdeföremål. 

Ett värdeföremål kan vara exempelvis
  • ett värdefullt musikinstrument
  • ett smycke eller en klocka
  • en kamera med utrustning eller
  • ett jaktvapen.

Vad ersätter försäkringen för värdeföremål?

Försäkringen för värdeföremål ersätter, om dina viktiga föremål drabbas av en plötslig och oförutsedd skada. Vi ersätter exempelvis, om ditt försäkrade värdeföremål stjäls eller du tappar det och det går sönder.

Vi ersätter i första hand en reparation av det värdeföremål som gått sönder, om det bara är möjligt. I annat fall får du en ersättning enligt värdet på föremålet. Vi ersätter högst det försäkringsbelopp som du uppgett.

Instrument tas med på spelningar, tävlingar och träningar. Allt möjligt kan hända på vägen. Därför lönar det sig för en musiker att försäkra sitt instrument.

Hannu Partanen Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Vad händer om ett smycke eller ett annat värdeföremål förkommit eller kvarglömts?

Om kära och värdefulla smycken, klockor eller musikinstrument förkommer känns det mycket förargligt. Det viktigaste är att värdeföremål inte lämnas utan bevakning exempelvis på badstränder, i restauranger eller allmänna kommunikationsmedel. Alternativt kan värdefulla föremål som du har med dig lämnas i förvar i ett låst förvaringsutrymme.

Försäkringen för värdeföremål ersätter om ditt försäkrade föremål förkommer eller glöms kvar, endast om du i anslutning till att föremålet förkommit eller glömts kvar kan uppge en exakt tidpunkt och plats för händelsen samt omständigheterna kan fastställas. Att egendomen förkommit eller glömts kvar måste du också observera genast på platsen för händelsen och då ska du bevisligen ha anmält det för någon utomstående.

Egnahemshus
Matkustaja lähdössä turvallisin mielin reissuun, kun matkavakuutus on kunnossa.
Reseförsäkring

Försäkringsbeloppet för värdeföremål innebär det penningvärde, med vilka du försäkrat dina värdeföremål, såsom dina smycken, ditt musikinstrument eller din kamera med utrustning. Försäkringsbeloppet är också den summa, som du högst kan få i ersättning ur försäkringen om det sker en skada.

Försäkringsbeloppet ska motsvara föremålets verkliga värde, därför lönar det sig att som försäkringsbelopp välja priset på ett nytt motsvarande föremål.
Du kommer väl ihåg att uppdatera försäkringsbeloppet, om värdet på föremålet förändras eller till föremålet exempelvis köps nya delar.

I skadesituationer utreds värdet på det värdefulla föremålet grundligt och vid behov anlitas experter i branschen. Värdet på vissa föremål, såsom exempelvis digitala kameror och cyklar fastställs utifrån åldern på föremålen och åldersavdragen i försäkringsvillkoren.

Om du vill försäkra ett föremål som är värt över 20 000 euro, behövs ett intyg över värdet på föremålet. Kontakta då vår kundservice.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.