Omfattande hemförsäkring

Mitthem-försäkringen, dvs. Pohjola Försäkrings hemförsäkring, blir en omfattande hemförsäkring då du väljer till alla skydd som vi erbjuder. Se nedan innehållet av en omfattande hemförsäkring, som är en skräddarsydd Mitthem-försäkring. Skydda hemmet med en omfattande hemförsäkring – oberoende av din boendeform.

Vår omfattande hemförsäkring – det bästa skyddet för alla hem

 
Mitthem-försäkringen är ett utmärkt skydd för hemmet oberoende av om hemmet är en höghuslägenhet, ett egnahemshus med fastighet eller exempelvis en parhuslägenhet. Du kan skräddarsy en Mitthem-försäkring till en omfattande hemförsäkring genom att välja till alla skydd för hemmet som vi erbjuder.

Välj boendeform och skräddarsy en försäkring för lösöre i hemmet
 

 

Gammal eller ny omfattande hemförsäkring

Har ditt hem redan skyddats med Pohjola Försäkrings hemförsäkring? Villkoren för och skydden som ingår i den omfattande hemförsäkringen som inte längre säljs kan avvika från Mitthem-försäkringen som behandlas i den här anvisningen. Du kan läsa villkoren för din hemförsäkring genom att logga in på tjänsten op.fi och gå till sektionen Mina försäkringar.

Om ditt hem är skyddat med en hemförsäkring som har utgått ur sortimentet, kan du behändigt begära en offert på en Mitthem-försäkring på nätet. Fyll i en elektronisk offertförfrågan, så får du information om försäkringen som vi rekommenderar för ditt hem, försäkringens pris samt om hur Mitthem-försäkringen avviker från din nuvarande hemförsäkring.

En omfattande hemförsäkring = 5 skydd mot skador i hemmet

Den omfattande hemförsäkringen i Mitthem-försäkringen består av totalt 5 skydd, som skyddar ditt hem och boende mot utgifter som förorsakas av små och stora skador. Om annat inte avtalas får du tillsammans med den omfattande hemförsäkringen automatiskt en ansvarsförsäkring och rättsskyddsförsäkring, om försäkringen täcker åtminstone lösöret i hemmet.   

Läs mer nedan om skydden i den omfattande hemförsäkringen i Mitthem-försäkringen. 

Ur skyddet mot brand och naturfenomen ersätter vi skador som förorsakas av 
 
brand
sot 
explosion
störtregn
stormvindar
kraftig hagelskur
direkt blixtnedslag
tromb
en exceptionell höjning av vattenståndet i vattendrag eller i havet.
 
Självrisken för skyddet mot brand och naturfenomen är 150–1 000 €. Som ägarkund i Andelsbanken får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet mot brand och naturfenomen i Mitthem-försäkringen, vilket innebär att din självrisk vid ersättning ur skyddet mot brand och naturfenomen kan vara t.o.m. 0 €.
Ur skyddet mot brott ersätter vi skador, vilkas orsak är
 
stöld
rån
inbrott
skadegörelse
 
Självrisken i skyddet mot brott är 150–1 000 €. Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på 250 euro i skyddet mot brott i Mitthem-försäkringen, vilket innebär att din självrisk kan vara 0 € då ersättning utbetalas ur skyddet. 
Ur skyddet för maskiner och anordningar ersätter vi skador som förorsakas av att
 
en rörledning
ledningar
en teknisk anordning i huset
en teknisk maskin i huset eller
en hushållsmaskin har gått sönder utan yttre åverkan på grund av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak.
 
Självrisken i skyddet för maskiner och anordningar är 150–1 000 €. 

Ur hemförsäkringens skydd vid rörledningsläckage ersätts vattenskador som orsakats av att en fast rörledning i byggnaden eller en till den ansluten hushållsmaskin gått sönder.

Skyddet mot rörledningsläckage har en självrisk på 150–1 000 €.

Vi ersätter ur skyddet mot bräckage och förlust om din egendom går sönder eller förlorad till följd av en yttre händelse, exempelvis om en television faller i golvet när man flyttar den eller om man tappar en färgburk och det stänker målarfärg på en tegelvägg. Ur det här skyddet betalas inte ersättning för skador som omfattas av övriga ovan nämnda skydd.

Priset på den omfattande hemförsäkringen

Priset på den omfattande hemförsäkringen är avhängig av flera faktorer. Faktorer som inverkar på premien är bl.a. det försäkrade objektets läge och byggnadsår, försäkringstagarens ålder samt den försäkrade bostadens användningsändamål. Priset på premien för en omfattande hemförsäkring påverkas också av skydden samt självriskerna och de maximala ersättningarna för varje skydd som du har valt, antalet betalningsposter samt de eventuella rabatter du får på grund av din kundrelation.

Du ser premien för den omfattande hemförsäkringen och alla faktorer som påverkar priset, då du övergår till att köpa försäkringen på nätbutiken. Uppgifterna som du matar in lagras först i anknytning till köpet, så du kan bekvämt jämföra priser på hemförsäkringar innan du köper.

En omfattande hemförsäkring för hyrestagare

Hyresgivare förutsätter ofta, att den kommande hyrestagaren skyddar hyresbostaden med en omfattande hemförsäkring. Välj din boendeform och skydda hyresbostaden med en omfattande hemförsäkring som inkluderar en ansvarsförsäkring bekvämt på nätet. Då du har skyddat hyresbostaden med en omfattande hemförsäkring, kan du enkelt bevisa försäkringens giltighet för hyresgivaren med hemförsäkringskortet som automatiskt laddas till OP-mobilen. 

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar