Hymyilevä nuori nainen istuu sohvalla ja selaa tietokonetta.

Försäkringar för studerande

En försäkring ger dig skydd i varje skede av livet. Det är lätt att skaffa lämpliga försäkringar, och du tecknar dem lätt på nätet. Om du är 18–27 år gammal får du 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen då du tecknar försäkringar från tre olika produktgrupper.

En försäkring ger trygghet

Betydelsen av en försäkring betonas framför allt då en skada inträffar. Om man inte har en giltig försäkring kan kostnaderna också för en liten skada bli stora och rubba ekonomin för den studerande. Därför borde du som studerande vara förutseende och i god tid teckna de försäkringar som du behöver. Du har nytta av försäkringar, oavsett om en skada sker hemma, på fritiden eller på en resa.

När försäkringsärendena är i sin ordning, kan du i lugn och ro koncentrera dig på studierna och ditt övriga liv.

Vilka försäkringar behöver du?

Som studerande borde du välja försäkringar enligt din livssituation. Då kan du välja just de försäkringar som du på riktigt behöver. Exempelvis en hemförsäkring, hälsoförsäkring, resenärförsäkring och resgodsförsäkring är vanliga försäkringar som studerande ofta väljer.

Kommer du att flytta till en ny bostad? När du bor i ett eget hem behöver du en hemförsäkring. I dagens läge kräver hyresvärdar och hyresbolag ofta att hyresgästen tecknar en hemförsäkring. Vare sig ditt hem är en ägarbostad, hyresbostad eller studentbostad, lönar det sig att försäkra bostaden i händelse av skador. Hemförsäkringen skyddar ditt hem och ditt personliga lösöre.

En hälsoförsäkring täcker kostnader t.ex. i anslutning till sjukdom eller olycksfall. En hälsoförsäkring hjälper dig då det gäller förebyggande, vård eller återhämtning. I hälsoförsäkringen ingår bl.a. vårdskydd och kostnadsskydd. Med hjälp av dem kan du t.ex. anlita flera olika läkartjänster eller förbereda dig på större vårdkostnader.

Har du ett sällskapsdjur, vill du försäkra värdeföremål eller tänker du börja med en ny idrottsgren? I så fall kan du teckna en djur- eller värdeföremålsförsäkring som skydd i händelse av skador på din egendom eller ditt sällskapsdjur.

Är du på väg ut och resa eller utomlands och studera?

Det lönar sig att sätta försäkringsärendena i skick i din bank i god tid innan du börjar studera utomlands eller ska ut och resa. Se till att ditt försäkringsskydd till alla delar är i sin ordning innan du reser iväg. Resenärförsäkringen ger skydd i händelse av olycksfall och sjukdomar som bryter ut under en resa. Kom ihåg att också försäkra ditt resgods.

Då du vistas utomlands oavbrutet i över tre månader måste du justera försäkringens giltighetstid. För en tillfällig vistelse utomlands kan du förlänga giltighetstiden för skydden i Pohjola Resenärförsäkring för en fastställd tid. Om du gör det förlängs giltighetstiden för samma försäkrades resgods-, reseansvars- och rättsskyddsförsäkringar för samma tid utan ett separat avtal eller en separat premie.

Då du åker på en resa eller tillfälligt flyttar utomlands för att studera, lönar det sig att ladda ner OP-mobilen i din telefon. Då har du alltid med dig ditt elektroniska reseförsäkringskort var du än rör dig. Du får fram reseförsäkringskortet i OP-mobilen via Mina försäkringar.

Det är lätt att teckna en försäkring

Du kan teckna en försäkring enkelt och snabbt på nätet: välj först de försäkringar som passar dig och teckna dem behändigt. Du kan lätt se på dina försäkringsuppgifter när du har loggat in i nättjänsten.

Det är lika lätt att teckna en försäkring och sköta ärenden i nättjänsten också om du inte är kund i en andelsbank. Då kan du logga in i nättjänsten för försäkringar med din banks nättjänstkoder.

Kom ihåg att göra ändringar i dina försäkringar alltid när din livissituation så kräver. Om du t.ex. flyttar till en ny bostad måste din hemförsäkring uppdateras.

Rabatt på försäkringar

Om du är 18–27 år gammal får du 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen då du tecknar försäkringar från tre olika produktgrupper.

Du får automatiskt rabatten på basis av din ålder då du identifierar dig genom att logga in i nättjänsterna.

Observera att rabatten inte gäller liv- och invaliditetsförsäkringar, fordonsförsäkringar eller försäkringar som redan utgått, dvs. sjukkostnadsförsäkringar och Easy-försäkringspaket. För de här försäkringarna får en ung person förmåner i enlighet med preferenskundsrabatterna.