Pohjola Försäkrings förmåner

Som preferenskund hos oss får du rejäla rabatter på dina försäkringar.

Förmåner och rabatter för preferenskunder

Som preferenskund hos oss får du ett omfattande skydd och lägre försäkringspremier.

Avsevärda förmåner för 18−27-åringar

Vi erbjuder unga preferenskunder upp till 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Testa vilka förmåner du har rätt till

Välj nedan de försäkringar som du och familjemedlemmar i samma hushåll har, så ser du hurdana förmåner du får.

Bli preferenskund redan i dag

Begär en försäkringsoffert och bli preferenskund hos oss! Du får förmåner och rabatter redan med tre försäkringar ur olika kategorier.

Varför lönar det sig att koncentrera försäkringar?

Då du koncentrerar dina försäkringar till Pohjola Försäkring och blir preferenskund hos oss får du rejäla förmåner för och rabatter på dina försäkringar. Då du samtidigt är ägarkund i andelsbanken får du ännu bättre förmåner och rabatter. De bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

De förmåner du får som preferenskund gäller alla i ditt hushåll. När du kopplar samman dem som bor i ditt hushåll får alla de förmåner som du har i egenskap av preferenskund.

Så här slår du samman försäkringarna i hushållet:

  1. Logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen.
  2. Kontakta vår kundtjänst under punkten Meddelanden och berätta att du vill slå samman ditt hushåll till en helhet
  3. Kundtjänsten ber om behövliga uppgifter om medlemmarna i ditt hushåll och slår samman hushållet till en helhet.

Förmåner och rabatter enligt din kundrelation:

  Alla försäkringskunder Preferenskunder i försäkringen
Premiefri NewLife-livförsäkring Kyllä Kyllä
5 % rabatt på en livförsäkring som du tecknar på nätet Kyllä Kyllä
2,5 % rabatt då du betalar din faktura på en gång Kyllä Kyllä
7 % rabatt på hem-, egendoms- och personförsäkringar (gäller ej livförsäkringar), fortlöpande reseförsäkringar, kaskoförsäkringar för fordon Ei Kyllä
21 % rabatt på de flesta försäkringar för 18−27-åringar Ei Kyllä
En avgiftsfri förhöjning med 50 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen Ei Kyllä

När du är ägarkund hos andelsbanken får du också följande förmåner:

Användning av OP-bonus för försäkringspremier Kyllä Kyllä
En självriskförmån på 250 euro för Mitthem-försäkringen vid skador på grund av brand, naturfenomen och brott Kyllä Kyllä
En avgiftsfri förhöjning med 50 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen Kyllä Kyllä
Premiefri Produktskyddsförsäkring till OP-Visa- eller OP Duo-kortet Kyllä Kyllä
3 % tilläggsrabatt på försäkringar Ei Kyllä

Vad är det för skillnad mellan en preferenskund i försäkringen och en ägarkund hos andelsbanken?

Du blir preferenskund i försäkringen när du har försäkringar ur tre olika kategorier. Du får rabatter som preferenskund även om du inte är bankkund hos OP.

Som ägarkund hos andelsbanken äger du en del av din bank. Du får förmåner för och rabatter på bank- och försäkringsärenden, du har tillgång till förmåner från våra samarbetspartner och du samlar OP-bonusar som kan användas till exempelvis att betala försäkringspremier. OP-bonusen är helt automatisk. Bonusarna utgör en skattefri förmån, så du kan inte själv välja vilka försäkringspremier de används till.

Läs mer om OP-bonus

Du får tillgång till de bästa förmånerna när du är både preferenskund i försäkringen och ägarkund hos andelsbanken.

Bli preferenskund hos oss

Då du tryggar dig själv, dina närstående eller din egendom med en försäkring ur minst tre olika kategorier är du redan preferenskund. Som en ägarkund som har fyllt 70 år får du rabatter på dina försäkringar redan med två försäkringar.

Det finns sammanlagt fem försäkringskategorier:

Så här kontrollerar du läget för din kundrelation

Är du redan preferenskund? Om du är preferenskund syns koncentreringsrabatten för preferenskunder på försäkringsfakturan eller i försäkringsbrevet som du hittar i Mitt arkiv i tjänsten op.fi.

Du kan kontrollera läget för din kundrelation behändigt också med hjälp av det test för preferenskunder som finns upptill på den här sidan. Välj de försäkringar som du har i Pohjola Försäkring, så ser du om du redan får förmånerna. Uppge också till exempel din makes/makas försäkringar, för i preferenskundsrelationen beaktas alla försäkringar i samma hushåll. Om du och till exempel din make/maka har tillsammans försäkringar ur tre olika kategorier och ni har uppgett för oss att ni hör till samma hushåll, blir ni båda preferenskunder hos oss.

Ordning på helheten – dra nytta av förmånerna och det omfattande skyddet

Du uppdaterar försäkringsskyddet enklast om du begär offert på alla de försäkringar som du vill ha på en gång, och som du inte ännu har i Pohjola Försäkring. Det kostar ingenting att begära en offert och förpliktar dig inte heller till att teckna försäkringar från oss. Du kommer väl ihåg att för att få preferenskundens förmåner och rabatter ska du ha försäkringar ur tre olika kategorier.

NewLife-försäkringen är en livförsäkring avsedd för föräldrar till barn under ett år och livförsäkringsskyddet är 20 000 euro/förälder. Försäkringen ger skydd för att klara vardagen i händelse av att barnets förälder avlider och exempelvis för barnets utbildning.

Vi erbjuder båda föräldrarna separat NewLife-försäkringen det första året avgiftsfritt. Efter det fortsätter försäkringen automatiskt som avgiftsbelagd.

Försäkringen kan tecknas genast efter att barnet har fötts tills det fyller ett år. Försäkringen kräver ingen hälsodeklaration. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Som ägarkund i andelsbanken eller preferenskund hos Pohjola Försäkring får du som tilläggsförmån en premiefri förhöjning på 50 % på försäkringsersättningen. Höjningen fastställs årligen.

En livförsäkring hjälper dina närmaste ekonomiskt, om du avlider till följd av en sjukdom eller ett olycksfall. I en ersättningssituation betalar vi försäkringsersättningen förhöjd med 50 procent till dina förmånstagare. Om ersättningsbeloppet i en livförsäkring är t.ex. 20 000 euro, betalar vi i en ersättningssituation ut 30 000 euro till förmånstagarna.

Du kan teckna en livförsäkring antingen ensam eller som ett parskydd tillsammans med en nära anhörig. Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab.

Om du är 18–27 år gammal får du 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen då du tecknar försäkringar från tre olika kategorier. Förmånen gäller följande försäkringar:
  • försäkring för värdeföremål
  • hemförsäkring
  • djurförsäkring
  • båtförsäkring
  • personförsäkringar
  • fortlöpande resenär- och resgodsförsäkring
Observera att rabatten inte gäller liv- och invaliditetsförsäkringar, fordonsförsäkringar eller försäkringar som redan utgått, dvs. sjukkostnadsförsäkringar och Easy-försäkringspaket.

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på upp till 250 euro för Mitthem-försäkringen.

Du betalar ingen självrisk eller så är den mindre än normalt om din egendom utsätts för skador på grund av brand, naturfenomen eller brott som ersätts ur Mitthem-försäkringen och den ersättning som betalas överstiger självrisken som du har valt.

Om till exempel din cykel som är värd 600 euro blir stulen och din självrisk är 250 euro, behöver du tack vare självriskförmånen inte betala någon självrisk alls. Om din självrisk i samma situation är 500 euro, betalar du efter att självriskförmånen utnyttjats en självrisk på endast 250 (dvs. 500–250) euro.

Produktskydd skyddar credit- eller debitinköp som du gör med kreditkortet för ett halvt år. Premiefritt Produktskydd ingår automatiskt i alla ägarkunders OP-Visa, OP-Visa Gold,  OP-Visa Platinum eller  OPDuo-kort. Försäkringen gäller också parallellkort när huvudkortets ägare är en ägarkund.