Nainen uimassa mökillä

Stugförsäkring

Hemförsäkring också för din fritidsbostad
1

Stugförsäkring enligt din stuga

Din fritidsbostad eller stuga är alltid försäkrad till sitt verkliga värde, eftersom vi försäkrar den utifrån dess yta och uppgifterna om byggnaden. Du behöver inte fastställa byggnadens värde när du tecknar en stugförsäkring, utan den skadade byggnadens värde fastställs först om en skada inträffar.

2

Skydd för byggnader och brunn på gårdsplanen

Med stugförsäkringen skyddar du även högst 12 m² stora byggnader och brunnar jämte anordningar på gårdsplanen totalt upp till 7 000 euro. Bastubyggnader ska dock försäkras separat.

3

Självriskförmånen för ägarkunder är 200 euro

Som ägarkund hos andelsbanken får du en självriskförmån på upp till 200 euro för ersättningsgilla brand-, naturfenomen- och brottsskador, det vill säga din självrisk kan vara till och med noll euro. Som ägarkund får du även rabatter och OP-bonus för dina försäkringar.

4

Vi ersätter cirka 10 000 brottsskador om året

Oroar du dig för inbrottstjuvar? Brottsskyddet i stugförsäkringen täcker skador till följd av stöld, rån, inbrott och skadegörelse. Vi ersätter årligen brottsskador på upp till 10 000 stugor, andra byggnader och lösöre.

Vad ersätter försäkringen för stuga eller fritidsbostad?

Att fara ut till den egna stugan eller fritidsbostaden är skön avkoppling i vardagen. En egen hemförsäkring för fritidsbostaden ger ett skydd för stugan och om du så vill också för lösöret både då du är på stugan eller då den står tom. Du får exakt en sådan försäkring för stugan som du vill ha, för du kan själv välja skydden och självriskerna i den.

Vi ersätter ur stugförsäkringen exempelvis skador som förorsakats av inbrott, eldsvåda eller storm. Om i utrustningen i din fritidsbostad ingår exempelvis luftvärmepump eller rörledningar med rinnande vatten, rekommenderar vi att stugförsäkringen också har ett skydd mot att anordningar går sönder eller i händelse av vätskeläckage.

När du försäkrar lösöret i din stuga, ersätter vi också exempelvis utombordsmotorer på högst 5 hästkrafter upp till sammanlagt 1 500 euro.
Pojat painimassa mökin laiturilla

Försäkra också bastun och andra byggnader på gården

På stugans gårdsområde finns ofta exempelvis en gårdsbastu och andra små eller stora byggnader. En bastubyggnad behöver alltid en egen försäkring. Andra byggnader på gårdsområdet ska försäkras separat, om de har en yta som är mer än 12 m2 eller om värdet är över 7 000 euro.

En stugförsäkring omfattar automatiskt upp till totalt 7 000 euro, exempelvis högst 12 m² stora jordkällare, skyddstak och andra lätta byggnader samt andra vanliga fasta konstruktioner, såsom staket och flaggstång. 

En stuga eller fritidsstuga som står oanvänd under vintern kan locka oönskade gäster. Med stugförsäkringen får du emellertid skydd också i händelse av inbrott och tjuvar.

Päivi Sivupuro Skadeexpert, Pohjola Försäkring

Håll stugförsäkringen uppdaterad

Kom ihåg att uppdatera din försäkring, om du till din fritidsbostad exempelvis skaffar nya saker och den maximiersättning som du valt för lösöret inte längre är tillräcklig. Oavsett vilket värde ditt lösöre har, gör du klokt i att förvara dina saker omsorgsfullt och inte exempelvis lämna egendom i bilen eller ett tält utan uppsikt.

Din stugförsäkring borde uppdateras också om du på din stuga eller fritidsbostad exempelvis bygger en farstukvist eller en inglasad altan, eftersom de ökar stugans totalyta. Med totalyta avses den yta som fås genom att beräkna byggnadens yttermått och totalytan ska i försäkringen alltid vara uppdaterad. Ytan beräknas separat för varje våning och sammanräknas.

Moottoriveneen vakuutus turvaa veneesi ja sen varusteet.
Båtförsäkring för motorbåt
Roddbåtar ersätts ut Mitthem-försäkringen upp till högst 1 500 euro. Småbåtsförsäkringen ger skydd åt dyrare båtar och utombordsmotorer upp till 20 hk. En större båt, med en motor på över 20 hk, kan du försäkra med vår båtförsäkring.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

    

 

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi