Försäkring för fristående hus

Hemförsäkring för fristående hus och saker

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande

Välj enkelt ett skydd för ditt hem

Du kan välja mellan två alternativ: Omfattande eller Bas. När du väljer den omfattande hemförsäkringen får ditt hem det mest heltäckande skyddet för eventuella skador.

Försäkring även för lösöre i fristående hus

Med en försäkring för fristående hus tryggar du även lösöre och utrustning i hemmet i händelse av bräckage.

Andelsbankens förmåner för ägarkunder

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på 250 euro för skydd mot brand, naturfenomen och brott, varvid din självrisk om en skada inträffar kan vara rentav 0 euro.

Är bolagsformen någon annan än bostadsaktiebolag?

Du kan trygga ett fristående hus med en försäkring på nätet, om husets bolagsform är bostadsaktiebolag. Om bolagsformen inte är bostadsaktiebolag, kan du teckna en försäkring genom att ringa 0303 0303 (mån–fre 8–22, lör 10–16).

Vad ersätter en försäkring för fristående hus?

Med en försäkring för fristående hus tryggar du saker, ytor och fasta möbler i hemmet till exempel i händelse av brand-, storm- eller vattenskador. Du kan skräddarsy försäkringen så att den ersätter även om utrustning i hemmet, som kylskåp, ugn eller tvättmaskin, eller lösöre, t.ex. om televisionen går sönder.  

Du kan skräddarsy försäkringen för fristående hus så att den tryggar ditt hem med den självrisk som du har valt. När du skyddar lösöret föreslår vi för dig ett lämpligt maximiersättningsbelopp utifrån antalet kvadratmeter i din bostad. Om du så vill kan du ta ut maximiersättningsbeloppet. Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på 250 euro för försäkringen för ditt hem, varvid du om en brand, storm eller ett brott inträffar inte nödvändigtvis betalar någon självrisk alls när ersättning betalas ur försäkringen för fristående hus.

Pohjola Skadehjälpen är till hjälp om en skada inträffar. Vare sig det är fråga om en vatten-, stöld- eller bräckageskada i hemmet hittar du anvisningar i Skadehjälpen för olika skadesituationer i fristående hus.

Försäkring för fristående hus och för byggnader och konstruktioner på gårdsplanen

Byggnader, konstruktioner och trädgård på gårdsplanen till ett fristående hus omfattas inte automatiskt av försäkringen för ett fristående hus, utan de ska tryggas med en separat försäkring. Om du vill försäkra en konstruktion, byggnad eller trädgård som finns på gårdsplanen till ett fristående hus, kan du ta kontakt med våra experter per telefon 0303 0303 (mån–fre kl. 8–19).

Skydd för saker utanför hemmet

Hemförsäkringen för fristående hus tryggar dina saker också utanför hemmet. Försäkringen ersätter högst 5 000 euro, om dina saker går sönder då du har dem med dig utanför hemmet i Norden. Om dina saker blir stulna från ett motorfordon, en släpvagn, yttre bagageutrymmet i ett motorfordon eller en släpvagn, bagageväskor i ett fordon, en båt eller ett tält, ersätts ur försäkringen högst upp till 1 000 euro. En förutsättning är emellertid att skadan inträffar på ett avstånd som ligger mindre än 50 kilometer från ditt hem, din studieplats eller fritidsbostad.

Om din hemförsäkring är i kraft när du flyttar, betalar vi ersättning ur hemförsäkringen även exempelvis om din television, som ingår i flyttlasset, faller i golvet och går sönder. Du kommer väl ihåg att försäkra din nya bostadsbyggnad genast – flyttningsskyddet gäller endast de saker som du har försäkrat.

Utvidgat ersättningsansvar för aktieägare

Det lönar sig att tänka på maximiersättningen för lägenhetens delar och att säkerställa att den är tillräckligt hög. Vår hemförsäkring ersätter också ansvar som överförts på aktieägarens ansvar i bostadsaktiebolagets bolagsordning, till exempel ansvar för fastighetens VVS-teknik och -rörsystem eller till och med för yttertaket.

Vi ersätter lösöre i hemmet i regel upp till 5 000 euro då de tillfälligt finns utanför hemmet.

Vi ersätter lösöre upp till 1 000 euro, om det stjäls ur exempelvis en bil, släpvagn, båt eller ett tält som står på gårdsplanen till ditt hem, din studieplats eller fritidsbostad eller fågelvägen på ett avstånd av mindre än 50 km från dem.

Om du exempelvis har med dig värdefulla smycken eller en kamera med objektiv, kan föremålens värde enkelt överskrida gränsen på 5 000 euro. Då är det klokast att teckna ett skydd för de viktiga föremålen med en försäkring för värdeföremål.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar