Vad ersätter hemförsäkringen?

Mitthem-försäkringen, dvs. Pohjola Försäkrings hemförsäkring, ersätter skador på hemmet och på lösöre i hemmet. Läs mer om våra exempel på hemförsäkringens ersättningssituationer och se vad hemförsäkringen ersätter och vilka skador som förblir på ditt ansvar.

Så här ersätter hemförsäkringen

Nedan hittar du fiktiva exempel på ersättningssituationer i Mitthem-försäkringen. Vi beskriver ersättningssituationen och berättar om hemförsäkringen i regel ersätter skadan som inträffat. Det är bra att lägga märke till att alla skadesituationer dock behandlas skilt för sig, och ersättningen av skadan kan variera beroende på skadesituationens art.

Ersätter hemförsäkringen? Telefonens skärm splittras

Erik stryker sin skjorta i köket, när han rör på strykjärnet och av misstag med armbågen stöter till sin mobiltelefon som laddas på köksbordet. Mobiltelefonen faller ner från bordet på det kaklade köksgolvet med skärmen före. Erik anar att det värsta har hänt, vänder om telefonen och kan till sin förargelse konstatera att skärmen är helt splittrad. Mobiltelefonen är sönder och Erik kan inte längre starta den.

Avgörande: Skadan ersätts ur skyddet vid bräckage och förlust som ingår i Mitthem-försäkringen. 

Som kund hos Pohjola Försäkring tar Erik den trasiga telefonen direkt till närmaste Fonum-butik och Fonum sköter både skadeanmälan och reparationen av telefonen för Eriks räkning. I samband med reparationen får Erik ett pansarglas till telefonen från Fonum för att skydda enheten mot eventuella framtida skador. Erik hittar den närmaste Fonum-butiken i Pohjola Skadehjälpen. 

Bra att veta

Ur skyddet vid bräckage och förlust ersätts egendomsskador som beror på en yttre händelse. Sådana är till exempel att en tv-apparat faller när den flyttas eller att en mobiltelefon går sönder. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? Tvättmaskinen startar inte

Elsa har tvättdag. Hennes mörka plagg åker i maskinen, men efter att Elsa stängt luckan, märker hon att tvättmaskinen inte reagerar på något och att maskinens display är svart när hon ställer in tvättprogrammet. Elsa försöker hitta råd i tvättmaskinens bruksanvisning, men inget verkar fungera. Tvättmaskinen är sönder, och Elsa kan inte starta tvättprogrammet.

Avgörande: Skadan ersätts ur skyddet för maskiner och anordningar som ingår i Mitthem-försäkringen

Som kund hos Pohjola Försäkring kontaktar Elsa Gigantti, och Gigantti uppskattar reparationskostnaderna för hushållsmaskinen. Eftersom en reparation inte lönar sig i Elsas situation, levererar Gigantti en ny tvättmaskin i stället för den som gått sönder. Samtidigt kontaktar Gigantti Pohjola försäkring och tar hand om skadesituationen i sin helhet för Elsas räkning.

Elsa får en förmån av Gigantti på installationen av den nya maskinen och den gamla maskinen förs bort avgiftsfritt. Elsa hittar anvisningar för skadesituationer som gäller hushållsmaskiner och Giganttis kontaktuppgifter i Pohjola Skadehjälpen.

Bra att veta

Ersättning betalas ur skyddet för maskiner och anordningar i händelse av att teknisk utrustning, maskiner eller hushållsmaskiner i huset går sönder utan yttre orsak till följd av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? Diskmaskinen orsakar vattenskada i hemmet

Daniel krattar gården vid sin radhuslägenhet efter en höststorm. I lägenhetens kök brummar diskmaskinen och rengör diskberget efter en middag föregående kväll. Medan Daniel pysslar ute på gården går diskmaskinens avloppsrör plötsligt och överraskande sönder, och orsakar att avloppsvatten rinner ut först på det kaklade köksgolvet och vidare till parkettgolvet i vardagsrummet. Parketten hinner suga i sig vätska innan Daniel kommer in från gården till bostaden där läckageskadan varit framme. När Daniel märker skadan, skyndar han sig för att avbryta det pågående programmet, men skadan har redan skett. En betydande fuktskada har hunnit bildas i parketten.

Avgörande

Daniel har valt att Mitthem-försäkringen ska täcka både lösöre i hemmet och delarna av lägenheten. Skadan på delar av lägenheten ersätts ur skyddet vid rörledningsläckage som ingår i Mitthem-försäkringen.

Bra att veta

Ur hemförsäkringens skydd vid rörledningsläckage ersätts vattenskador som orsakats av att en fast rörledning i byggnaden eller en till den ansluten hushållsmaskin gått sönder. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen: Barnet puffar omkull tv:n

Heidis och Villes förstfödde Taimi leker med sin nya leksaksgrävskopa i familjens vardagsrum. Taimi gräver ivrigt gropar på lek runt om i rummet, och utan att föräldrarna upptäcker det, hittar hon plötsligt på att ta leken till tv-bordet. När Taimi svänger grävskopan på tv-bordet, stöter hon av misstag till tv:ns fot som glider över bordskanten. Apparaten kommer ur balans och välter ned på golvet med en skräll. Till all lycka klarar sig Taimi med blotta förskräckelsen. Detsamma kan man inte säga om tv:n: det finns en stor spricka i skärmen och foten har kommit loss. 

Avgörande: Skadan ersätts ur skyddet vid bräckage och förlust som ingår i Mitthem-försäkringen

Som kunder hos Pohjola Försäkring kontaktar föräldrarna Gigantti, som uppskattar reparationskostnaderna för tv:n. Eftersom en reparation inte lönar sig i den här situationen levererar Gigantti en ny tv i stället för den som gått sönder. Gigantti kontaktar Pohjola Försäkring och tar hand om skadesituationen i sin helhet åt Heidi och Ville.  

Bra att veta

Skydd vid bräckage och förlust ersätter skador till följd av en yttre händelse, om din egendom går sönder eller förlorad. Skyddets självrisk kan vara från 150 euro ända upp till 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? En eldsvåda skadar hemmet eller egendom

Saga distansjobbar hemma. Den fullsatta diskmaskinen dundrar i köket och Saga jobbar i ett annat rum med hörlurarna på. Den gamla diskmaskinen blir överhettad och det uppstår en liten brand i maskineriet. Saga hör först inte brandvarnarens ljud, men känner sedan lukten av att någonting brinner i lägenheten. Hon rusar till köket och ser rök som stiger från diskmaskinen. Hon lyckas stänga av diskmaskinen och släcka den pyrande branden i den, men elden har också hunnit skada golvet och kylskåpet som står bredvid diskmaskinen.

Avgörande: skadan ersätts ur Skydd för brand och naturfenomen i Mitthem-försäkringen

I Pohjola Försäkrings Mitthem-försäkring ingår alltid Skydd för brand och naturfenomen. Sagas hem finns i ett flervåningshus. Hon har valt att försäkringen inte bara täcker lösöret utan även delar i lägenheten. Det betyder att hennes hemförsäkring ersätter skadorna såväl på diskmaskinen och kylskåpet som på golvet.  

Bra att veta

Ur Skydd mot brand och naturfenomen ersätts skador som förorsakas av brand, sot, explosion, störtregn, stormvind, kraftig hagelskur, blixtnedslag eller tromb. Skyddets självrisk är 150–1 000 euro. Som vår ägarkund får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet, varvid din självrisk kan vara så låg som 0 euro. Ur skyddet ersätter vi också skador som orsakas av exceptionella översvämningar av vattendrag eller havsvatten.

 

Ersätter hemförsäkringen? En okänd person förstör utemöblerna vid ett egnahemshus

Sonja åker med sin familj på ett avkopplande veckoslut på stugan. Familjen återvänder hem efter en härlig helg och märker att grillen på bakgården har fällts och trädgårdsmöblerna ligger runt omkring på gården. Vid en närmare granskning märker Sonja att grillen är i helt oanvändbart skick på grund av uppenbar skadegörelse och att barnens cyklar, som varit låsta på framgården, har blivit stulna. Till råga på allt är robotgräsklipparen, som familjen skaffat för att hålla gården snygg, också spårlöst försvunnen. Nu pryds gräsmattan bara av trasiga cykellås som finns kvar efter skadegörelsen. 

Avgörande: Skadorna ersätts ur skyddet mot brott i Mitthem-försäkringen

Hemförsäkringen ger skydd även om din egendom skadats på grund av stöld eller vandalism. Se anvisningar för olika skadesituationer i hemmet i Pohjola Skadehjälpen.

Bra att veta

Hemförsäkringen ger trygghet i händelse av stöld och vandalism. Ur skyddet mot brott ersätts skador som förorsakas av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse. Ur skyddet mot brott ersätts också när en barnvagn, trädgårdsmöbel, låst cykel eller gräsklippare stjäls på gården. Ett PIN-kodsskydd räcker som låsning för en robotgräsklippare vid ersättning. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på 250 euro i skyddet mot brott. Det betyder att 250 euro dras av från självriskandelen som ska betalas när ersättning utbetalas ur skyddet. Beroende på vilken självrisk du valt i försäkringen, kan självrisken i skyddet mot brott vara t.o.m. 0 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? En sparkad boll söndrar vindrutan på grannens bil

Tomas barn Oliver närmar sig tonåren och sparkar boll ute på gården med sina vänner. I matchens hetta sparkar Oliver bollen slarvigt och alltför hårt, och den flyger direkt i vindrutan på grannens Audi. Det uppstår en spricka i vindrutan. Grannen märker skadan och förutsätter att Tomas ersätter kostnaderna för glasskadan.

Avgörande

Ersättningen ersätts ur ansvarsförsäkringen i Mitthem-försäkringen.

Bra att veta

Ur ansvarsförsäkringen ersätts skador som du som försäkringstagare eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll med dig förorsakar en annan person eller dennes egendom. En förutsättning för ansvarsförsäkringen är att skadan inte har förorsakats avsiktligt. Om skadan förorsakas av ett barn under 12 år, kan skadan också vara förorsakad avsiktligt. Om du misstänker att det har inträffat en skada som ska ersättas ur ansvarsförsäkringen, kontakta oss först så utreder vi ditt ersättningsansvar. 

 

Ersätter hemförsäkringen: Ett träd faller på huset i stormen

En hård höststorm ruskar om en stor tall som växer på gården till Samis och Hillas egnahemshus. Vindbyarna sliter och rycker i trädet som böjer sig på båge, tills rötterna ger efter. Trädet faller med en stark duns mot husets tak och välter sedan ned till marken längs husväggen. Egnahemshusets takkonstruktioner blir skadade av stöten, och arbetsrummets fönster går sönder. Även den bärbara datorn som stod på arbetsrummets bord går sönder.

Avgörande: Skadan ersätts ur Skydd för brand och naturfenomen i Mitthem-försäkringen

I Pohjola Försäkrings Mitthem-försäkring ingår alltid Skydd för brand och naturfenomen. Försäkringen för Samis och Hillas egnahemshus har definierats så att den utöver byggnaden också ersätter skador på lösöre. Det betyder att hemförsäkringen ersätter skador på husets konstruktioner, fönstret och den bärbara datorn.

Bra att veta

Ur Pohjola Försäkrings skydd mot brand och naturfenomen ersätts skador som förorsakats av en plötsliga och oförutsedda stormvindar, tromber, nedvindar från åskmoln eller andra motsvarande exceptionellt kraftiga vindar eller vindbyar. Skyddets självrisk är 150–1 000 euro. Som vår ägarkund får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet, varvid din självrisk kan vara så låg som 0 euro. 

Försäkringen omfattar fasta sedvanliga konstruktioner på gården, högst 12 m² stora jordkällare, skyddstak, anläggningar och byggnader av lätt konstruktion, bortsett från bastubyggnader. Försäkrat är även lösöre som finns på gården, till exempel trädgårdsmöbler. Stormskador på bryggor, strandanläggningar eller strandkonstruktioner ersätts dock inte

 

 

Ersätter hemförsäkringen: En gnagare tuggar på elledningar och orsakar en brandskada

En mus har tagit sig in i stugans värme under vintern och tuggat sönder elledningar i huset. De söndriga elledningarna leder till en brand som skadar stugans konstruktioner, lösöre och rörledningar.

Avgörande: Skadan ersätts ur skydd för brand och naturfenomen i Mitthem-försäkringen.

Hemförsäkringen ersätter brandskador som gnagare och hardjur har förorsakat genom tuggande. Hemförsäkringen ersätter också läckageskador, om det ingår skydd mot rörledningsläckage i försäkringen.

Bra att veta

Hemförsäkringens skydd vid rörledningsläckage ersätter vattenskador som orsakats av att en fast rörledning i byggnaden eller en till den ansluten hushållsmaskin gått sönder. Som självrisk till skyddet kan du välja mellan ett belopp mellan 150 euro och 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen: Jag kan inte bo i mitt hem på grund av en skada

Det har inträffat en vattenskada hemma hos Teemu och bostaden är därför obeboelig under renoveringen. Han är tvungen att tillfälligt hyra en annan bostad och flytta sina möbler till ett förråd under renoveringen.

 

Avgörande: Hyreskostnader orsakade av ett avbrott i boendet ersätts från hemförsäkringen

Om ditt hem är obeboeligt på grund av en ersättningsgill skada, såsom en brand- eller vattenskada, ersätts extra kostnader för tillfälligt boende från hemförsäkringen. Försäkringen ersätter också kostnader för förflyttning och förvaring av lösöre från hemmet. Både omfattande hemförsäkring och hemförsäkring på basnivå ersätter tilläggskostnader för tillfälligt boende.

Bra att veta:

  • Hemförsäkringen kan ersätta extra hyreskostnader för tillfälligt boende och tillfällig förvaring samt transportkostnader för förflyttning av lösöre. Vi ersätter dock inte kostnader för exempelvis mat, telefon eller garantihyra.
  • Tilläggskostnader för boende omfattas inte av försäkringen, om objektet är i fritidsbruk eller det är försäkrat med en försäkring för hyresvärd.
  • Hemförsäkringen ersätter inte ett avbrott i boendet som beror på en renovering som bostadsbolaget planerat i förväg. Försäkringen ersätter alltså inte kostnader för en tillfällig flytt på grund av exempelvis ett stambyte eller en fasadrenovering.
  • Ersättningstiden för brandskador är högst 18 månader och för andra skador högst 12 månader. 
  • Den högsta månatliga gränsen för de på förhand överenskomna tilläggskostnaderna för boende är 10 % av hemförsäkringens maximiersättning för ditt lösöre. Om det maximala ersättningsbeloppet för din hemförsäkring är 50 000 euro kan du alltså använda 5 000 euro i månaden för extra boendekostnader.
  • För extra boendekostnader ersätter vi högst 90 % av kostnaderna.

 

Ersätter hemförsäkringen?: Glasögonen gick sönder 

Erika har haft en lång dag och hon beslutar sig för att under resten av kvällen slappna av hemma i sällskap av sin favoritserie. Erika sätter sig i soffan och hör ett krasande. Hon satte sig i misstag på sina glasögon och nu är de trasiga. 

 

Beslut: Skadan ersätts ur skyddet vid bräckage och förlust som ingår i Mitthem-försäkringen

Erika gör ren skadeanmälan om ärendet. Snart får Erika ett positivt ersättningsbeslut från Pohjola Försäkring och en betalningsförbindelse till en optikeraffär som vi samarbetar med. Erika betalar till optikeraffären som vi samarbetar med endast den eventuella självrisken och glasögonens åldersavdrag. Optikeraffären som vi samarbetar med fakturerar resten av beloppet av Pohjola Försäkring. 

Bra att veta 

Vi ersätter skador ur skydd vid bräckage och förlust, om din egendom skadas eller går förlorad på grund av någon plötslig, oförutsedd händelse. Med en skada där något går sönder avses inte att dina glasögon eller solglasögon gått sönder vid normal användning, exempelvis genom slitage.

Hemförsäkringen ersätter inte om glasögonen eller solglasögonen försvinner. Om glasögonen eller solglasögonen försvann under din resa kan du få ersättning ur reseförsäkringen. 

Läs mer om Pohjola Reseförsäkring

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar