Tietoa kotivakuutuksesta

Vad ersätter hemförsäkringen?

Mitthem-försäkringen, dvs. Pohjola Försäkrings hemförsäkring, ersätter skador på hemmet och på lösöre i hemmet. Läs mer om våra exempel på hemförsäkringens ersättningssituationer och se vad hemförsäkringen ersätter och vilka skador som förblir på ditt ansvar.

Så här ersätter hemförsäkringen

Nedan hittar du fiktiva exempel på ersättningssituationer i Mitthem-försäkringen. Vi beskriver ersättningssituationen och berättar om hemförsäkringen i regel ersätter skadan som inträffat. Det är bra att lägga märke till att alla skadesituationer dock behandlas skilt för sig, och ersättningen av skadan kan variera beroende på skadesituationens art.

Ersätter hemförsäkringen? Telefonens skärm splittras

Erik stryker sin skjorta i köket, när han rör på strykjärnet och av misstag med armbågen stöter till sin mobiltelefon som laddas på köksbordet. Mobiltelefonen faller ner från bordet på det kaklade köksgolvet med skärmen före. Erik anar att det värsta har hänt, vänder om telefonen och kan till sin förargelse konstatera att skärmen är helt splittrad. Mobiltelefonen är sönder och Erik kan inte längre starta den.

Avgörande: Skadan ersätts ur skyddet vid bräckage och förlust som ingår i Mitthem-försäkringen. 

Som kund hos Pohjola Försäkring tar Erik den trasiga telefonen direkt till närmaste Fonum-butik och Fonum sköter både skadeanmälan och reparationen av telefonen för Eriks räkning. I samband med reparationen får Erik ett pansarglas till telefonen från Fonum för att skydda enheten mot eventuella framtida skador. Erik hittar den närmaste Fonum-butiken i Pohjola Skadehjälpen. 

Bra att veta

Ur skyddet vid bräckage och förlust ersätts egendomsskador som beror på en yttre händelse. Sådana är till exempel att en tv-apparat faller när den flyttas eller att en mobiltelefon går sönder. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? Tvättmaskinen startar inte

Elsa har tvättdag. Hennes mörka plagg åker i maskinen, men efter att Elsa stängt luckan, märker hon att tvättmaskinen inte reagerar på något och att maskinens display är svart när hon ställer in tvättprogrammet. Elsa försöker hitta råd i tvättmaskinens bruksanvisning, men inget verkar fungera. Tvättmaskinen är sönder, och Elsa kan inte starta tvättprogrammet.

Avgörande: Skadan ersätts ur skyddet för maskiner och anordningar som ingår i Mitthem-försäkringen. 

Som kund hos Pohjola Försäkring kontaktar Elsa Gigantti, och Gigantti uppskattar reparationskostnaderna för hushållsmaskinen. Eftersom en reparation inte lönar sig i Elsas situation, levererar Gigantti en ny tvättmaskin i stället för den som gått sönder. Samtidigt kontaktar Gigantti Pohjola försäkring och tar hand om skadesituationen i sin helhet för Elsas räkning.

Elsa får en förmån av Gigantti på installationen av den nya maskinen och den gamla maskinen förs bort avgiftsfritt. Elsa hittar anvisningar för skadesituationer som gäller hushållsmaskiner och Giganttis kontaktuppgifter i Pohjola Skadehjälpen.

Bra att veta

Ersättning betalas ur skyddet för maskiner och anordningar i händelse av att teknisk utrustning, maskiner eller hushållsmaskiner i huset går sönder utan yttre orsak till följd av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? Diskmaskinen orsakar vattenskada i hemmet

Daniel krattar gården vid sin radhuslägenhet efter en höststorm. I lägenhetens kök brummar diskmaskinen och rengör diskberget efter en middag föregående kväll. Medan Daniel pysslar ute på gården går diskmaskinens avloppsrör plötsligt och överraskande sönder, och orsakar att avloppsvatten rinner ut först på det kaklade köksgolvet och vidare till parkettgolvet i vardagsrummet. Parketten hinner suga i sig vätska innan Daniel kommer in från gården till bostaden där läckageskadan varit framme. När Daniel märker skadan, skyndar han sig för att avbryta det pågående programmet, men skadan har redan skett. En betydande fuktskada har hunnit bildas i parketten.

Avgörande: Daniel har valt att Mitthem-försäkringen ska täcka både lösöre i hemmet och delarna av lägenheten. Skadan på delar av lägenheten ersätts ur skyddet vid rörledningsläckage som ingår i Mitthem-försäkringen.

Bra att veta

Ur hemförsäkringens skydd vid rörledningsläckage ersätts vattenskador som orsakats av att en fast rörledning i byggnaden eller en till den ansluten hushållsmaskin gått sönder. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? En eldsvåda skadar hemmet eller egendom

Saga distansjobbar hemma. Den fullsatta diskmaskinen dundrar i köket och Saga jobbar i ett annat rum med hörlurarna på. Den gamla diskmaskinen blir överhettad och det uppstår en liten brand i maskineriet. Saga hör först inte brandvarnarens ljud, men känner sedan lukten av att någonting brinner i lägenheten. Hon rusar till köket och ser rök som stiger från diskmaskinen. Hon lyckas stänga av diskmaskinen och släcka den pyrande branden i den, men elden har också hunnit skada golvet och kylskåpet som står bredvid diskmaskinen.

Avgörande: skadan ersätts ur Skydd för brand och naturfenomen i Mitthem-försäkringen.

I Pohjola Försäkrings Mitthem-försäkring ingår alltid Skydd för brand och naturfenomen. Sagas hem finns i ett flervåningshus. Hon har valt att försäkringen inte bara täcker lösöret utan även delar i lägenheten. Det betyder att hennes hemförsäkring ersätter skadorna såväl på diskmaskinen och kylskåpet som på golvet.  

Bra att veta

Ur Skydd mot brand och naturfenomen ersätts skador som förorsakas av brand, sot, explosion, störtregn, stormvind, kraftig hagelskur, blixtnedslag eller tromb. Skyddets självrisk är 150–1 000 euro. Som vår ägarkund får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet, varvid din självrisk kan vara så låg som 0 euro. Ur skyddet ersätter vi också skador som orsakas av exceptionella översvämningar av vattendrag eller havsvatten.

 

Ersätter hemförsäkringen? En okänd person förstör utemöblerna vid ett egnahemshus.

Sonja åker med sin familj på ett avkopplande veckoslut på stugan. Familjen återvänder hem efter en härlig helg och märker att grillen på bakgården har fällts och trädgårdsmöblerna ligger runt omkring på gården. Vid en närmare granskning märker Sonja att grillen är i helt oanvändbart skick på grund av uppenbar skadegörelse och att barnens cyklar, som varit låsta på framgården, har blivit stulna. Till råga på allt är robotgräsklipparen, som familjen skaffat för att hålla gården snygg, också spårlöst försvunnen. Nu pryds gräsmattan bara av trasiga cykellås som finns kvar efter skadegörelsen. 

Avgörande: Skadorna ersätts ur skyddet mot brott i Mitthem-försäkringen

Hemförsäkringen ger skydd även om din egendom skadats på grund av stöld eller vandalism. Se anvisningar för olika skadesituationer i hemmet i Pohjola Skadehjälpen.

Bra att veta

Hemförsäkringen ger trygghet i händelse av stöld och vandalism. Ur skyddet mot brott ersätts skador som förorsakas av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse. Ur skyddet mot brott ersätts också när en barnvagn, trädgårdsmöbel, låst cykel eller gräsklippare stjäls på gården. Ett PIN-kodsskydd räcker som låsning för en robotgräsklippare vid ersättning. Skyddets självrisk kan väljas från 150 ända upp till 1 000 euro.

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på 250 euro i skyddet mot brott. Det betyder att 250 euro dras av från självriskandelen som ska betalas när ersättning utbetalas ur skyddet. Beroende på vilken självrisk du valt i försäkringen, kan självrisken i skyddet mot brott vara t.o.m. 0 euro.

 

Ersätter hemförsäkringen? En sparkad boll söndrar vindrutan på grannens bil

Tomas barn Oliver närmar sig tonåren och sparkar boll ute på gården med sina vänner. I matchens hetta sparkar Oliver bollen slarvigt och alltför hårt, och den flyger direkt i vindrutan på grannens Audi. Det uppstår en spricka i vindrutan. Grannen märker skadan och förutsätter att Tomas ersätter kostnaderna för glasskadan.

Avgörande: Ersättningen ersätts ur ansvarsförsäkringen i Mitthem-försäkringen

Bra att veta

Ur ansvarsförsäkringen ersätts skador som du som försäkringstagare eller en person som stadigvarande bor i samma hushåll med dig förorsakar en annan person eller dennes egendom. En förutsättning för ansvarsförsäkringen är att skadan inte har förorsakats avsiktligt. Om skadan förorsakas av ett barn under 12 år, kan skadan också vara förorsakad avsiktligt. Om du misstänker att det har inträffat en skada som ska ersättas ur ansvarsförsäkringen, kontakta oss först så utreder vi ditt ersättningsansvar. 

    

 

    

 

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi