Mies allekirjoittaa asiakirjoja sähköisesti.

Konkurrensutsättning av hemförsäkringen

Konkurrensutsätt hemförsäkringen på ett ögonblick på nätet

Det är lätt att konkurrensutsätta hemförsäkringen

Mata in uppgifterna om det objekt som du vill försäkra, välj den omfattning du vill ha och räkna ut premien på ett ögonblick.

Konkurrensutsätt hemförsäkringen enligt dina och ditt hems behov

När du konkurrensutsätter försäkringen för en lägenhet i ett våningshus eller ett radhus kan du välja mellan två omfattningar: Omfattande eller Bas. När du däremot konkurrensutsätter försäkringen för ett egnahemshus, parhus eller en stuga, kan du skräddarsy en lämplig helhet enligt skydd. Du kan dessutom alltid flexibelt välja en självrisk som passar dig och vid behov ta ut det maximiersättningsbelopp som vi föreslår.

Jämför hemförsäkringar även med beaktande av OP-bonus och andra förmåner

Som ägarkund i andelsbanken får du rabatt på dina försäkringspremier och OP-bonus, som kan används ckså till försäkringspremier.

Så här konkurrensutsätter du hemförsäkringen:

  1. Räkna ut premien och fyll i de uppgifter som behövs.
  2. Välj den försäkring som är lämpligast för dig bland de alternativ som vi erbjuder eller skräddarsy vid behov en lämplig helhet av olika skydd.
  3. Välj den självrisk som du vill ha och tillräckliga maximiersättningsbelopp. När du konkurrensutsätter hemförsäkringen lönar det sig att prova på hur till exempel en högre självrisk inverkar på premien.
  4. Välj i hur många poster du vill betala försäkringspremien. Om du betalar premien på en gång, får du rabatt för betalningssättet.
  5. Kontrollera rabatterna du har rätt till och som har beaktats i premien. Vänligen observera att alla rabatter som du har rätt till inte nödvändigtvis syns i vår nätbutik, om du inte har loggat in med dina nätbankskoder.
  6. Bekräfta att du tecknar försäkringen och njut av ditt tryggade hem.

Varför lönar det sig att konkurrensutsätta och jämföra försäkringar?

Hemförsäkringen är ofta en av dina viktigaste försäkringar och vi rekommenderar därför att du allt emellanåt säkerställer att den är aktuell och täckande. Vid konkurrensutsättning och jämförelse av hemförsäkringar är det bra att beakta även andra faktorer än premien. Sådana är bland annat de skydd, maximiersättningar och självrisker som ingår i försäkringen samt tjänster som kompletterar skyddet av ditt hem. När du till exempel jämför och konkurrensutsätter hemförsäkringar för din lägenhet i ett våningshus, lönar det sig att se till att maximiersättningen räcker till i fråga om såväl fasta inventarier som lösöre. En del av hemförsäkringen för skydd av saker i hemmet, dvs. lösöret, utgörs av en lösöresförsäkring. I skadesituationer däremot får du hjälp av vårt omfattande nätverk av samarbetspartner, och när du sköter ärenden i anslutning till en skadesituation kan du också utnyttja de förmåner som hör till dig som kund hos oss.

När lönar det sig att jämföra och konkurrensutsätta hemförsäkringen?

Det lönar sig att konkurrensutsätta hemförsäkringen i synnerhet om

  • du flyttar till ett nytt hem,
  • du renoverar ditt nuvarande hem eller
  • det är länge sedan du konkurrensutsatte hemförsäkringen senast.

När du flyttar till ett nytt hem är det viktigt att säkerställa att hemförsäkringen är av rätt slag och täcker eventuella skador tillräckligt omfattande. När du till exempel flyttar från en lägenhet i ett våningshus till ett egnahemshus, ändras typen av försäkringsobjekt i väsentlig grad och samtidigt ska skydden i hemförsäkringen uppdateras så att de motsvarar det nya hemmet. När du däremot flyttar från en lägenhet i ett våningshus till en annan, kan kvadratmetrarna och utrustningen ändra, något som det också är viktigt att beakta i försäkringens omfattning och maximiersättningsbelopp.

En situation som kanske ändå är vanligare än en flytt, och där en konkurrensutsättning blir aktuell, är renovering av det nuvarande hemmet eller förbättring av dess utrustning. Om du till exempel låter renovera köket ökar sannolikt totalvärdet på de fasta inventarierna i din bostad, varvid du bör uppskatta det maximiersättningsbelopp som du tidigare valt på nytt och välja ett nytt värde på motsvarande nivå. Också värdefulla enskilda anskaffningar som en ny hembio och television kan vara bra att uppskatta i maximiersättningsbeloppet för lösöre i hemmet.

Konkurrensutsättning av hemförsäkringen rekommenderas även då det förflutit en längre tid sedan senaste konkurrensutsättning. Det kan till exempel vara så att den nuvarande försäkringen har tecknats på grund av en tidsbestämd rabatt, som inte nödvändigtvis längre är i kraft. Försäkringarna utvecklas även kontinuerligt för att bättre svara på nya behov, och en försäkring som har betjänat dig i åratal kan nu finnas tillgänglig i form av en bättre lösning än tidigare.

Jämför hemförsäkringar även med tanke på eventuella skadesituationer

När du har klart för dig de skydd och den premie som du behöver, rekommenderar vi att du jämför hemförsäkringarna även i fråga om eventuella skadesituationer – vilket alternativ erbjuder dig det bästa skyddet och den bästa hjälpen. Den förmånligaste hemförsäkringen behöver inte nödvändigtvis vara det bästa alternativet för dig i en skadesituation. Ur den omfattande hemförsäkringen ersätts skador täckande, varvid du troligen kommer lättare undan om du råkar ut för en tråkig överraskning. Visste du att vi varje år ersätter nästan 70 000 skador i hemmet? Som kund hos Pohjola Försäkring står Pohjola Skadehjälpen till din tjänst dygnet runt och du får enkelt hjälp och klara instruktioner om en skada inträffar. I en skadesituation får du dessutom hjälp av vårt omfattande nätverk av samarbetspartner.

Konkurrensutsätt hemförsäkringen även med beaktande av eventuella rabatter och förmåner

Som kund hos Pohjola Försäkring får du rabatt på dina försäkringar då du har försäkringar ur minst tre olika produktgrupper. Om du till exempel utöver en hemförsäkring dessutom tecknar en bilförsäkring i vilken ingår kaskoförsäkring och trafikförsäkring, har du försäkringar ur tre produktgrupper och har därför rätt till rabatt. Som ägarkund hos Andelsbanken får du dessutom OP-bonus för dina försäkringar och en eventuell tilläggsrabatt på dina försäkringar. Som ägarkund används OP-bonus som samlats också till försäkringspremier.

Vill du få ordning på helheten? Konkurrensutsätt samtidigt både hemförsäkringen och dina övriga försäkringar

Den bästa bilden av din försäkringshelhet och premierna får du om du konkurrensutsätter alla dina försäkringar på en och samma gång. Konkurrensutsätt hemförsäkringen tillsammans med dina övriga försäkringar behändigt på en och samma gång genom att begära offert. Det kostar ingenting att begära offert och förpliktar dig inte heller till att teckna försäkringar.