Försäkring för hyresvärd

En försäkring för en placeringsbostad skyddar din egendom
1

Skydd för ytor och fasta inventarier

Försäkring för hyresvärd ersätter exempelvis fasta inventarier och ytmaterial, för vilkas underhåll bostadsägaren ansvarar.

2

Försäkringen är säkert i kraft

Med försäkringen för hyresvärd säkerställer du att din egendom är tryggad, eftersom en hyresgästs försäkring kan upphöra utan att du vet om det.

3

Självriskförmån på 250 euro

Vid skador som beror på brand, naturfenomen och brott kan ägarkundens självrisk vara rentav noll euro.

4

Räkna ut premien för hyresvärdens försäkring och teckna en försäkring på nätet

Du kan enkelt räkna ut premien och teckna försäkringen på sidan för hemförsäkring enligt lägenhetens typ. Besvara frågan om lägenhetens användningsändamål genom att meddela att du är hyresvärd.

Försäkra en radhuslägenhet eller annan lägenhet

Om du vill försäkra en lägenhet som finns i ett radhus, parhus eller fristående hus eller ett egnahemshus som du hyrt ut kan du räkna ut premien och teckna försäkringen på webbsidan enligt lägenhetens typ. Du kan försäkra till exempel en radhuslägenhet som du hyrt ut på sidan för hemförsäkringar för radhuslägenheter.

Varför är det bra att ha en försäkring för hyresvärd?

Om du beslutar dig för att skaffa en placeringsbostad eller t.ex. hyra ut en bostad som du ärvt, behöver du en försäkring för hyresvärd. Hyresgästens försäkringen omfattar hans eller hennes eget lösöre, men det skydd den ger för delar av lägenheten, t.ex. ytmaterial och fasta inventarier varierar. Med försäkringen för hyresvärd kan du säkerställa att delar i den bostad som du hyrt ut samt exempelvis ett kylskåp eller en tvättmaskin som du äger är försäkrade just så som du vill.

Vad ersätter försäkringen för hyresvärd?

Du kan välja de självrisker du vill ha i försäkringen för placeringsbostad och de skador som du vill att försäkringen ska omfatta. Med försäkringen kan du gardera dig exempelvis mot brand- och läckageskador eller mot att något plötsligt går sönder. Vi föreslår utgående från bostadens kvadratmeter en maximiersättning för delar av lägenheten. Om du så vill kan du ta ut den maximiersättning som vi föreslår. 

Det är i både hyresgästens och hyresvärdens intresse att hyresgästen alltid tecknat en egen hemförsäkring i vilken ingår en ansvarsförsäkring. Hyresgästens ansvarsförsäkring ersätter skador, som hyresgästen enligt lag är ersättningsansvarig för.

Försäkringen för hyresvärd ersätter exempelvis

  • fast installerade inventarier
  • fasta maskiner och anordningar
  • ytmaterial,

som har skadats plötsligt eller oförutsett.

Ersätter försäkringen hyresgästens avsiktliga skador?

Försäkringen ersätter skador som en hyresgäst, dennas familjemedlem eller gäst har förorsakat uppsåtligen eller av grov oaktsamhet endast i fråga om brand- och läckageskador. För att läckageskador ska ersättas krävs dessutom att bostaden är försäkrad i händelse av rörledningsläckage. 

Bekymrar du dig över ditt utvidgade reparationsansvar som aktieägare? Ställ in maximiersättningen för lägenhetens delar på rätt nivå, så ersätter vår hemförsäkring också ansvar som exceptionellt överförts på aktieägarens ansvar i bostadsaktiebolagets bolagsordning, till exempel ansvar för fastighetens VVS-teknik och -rörsystem eller till och med för yttertaket.

Försäkra även resultaten av renoveringar

Försäkringen för hyresvärd är särskilt viktig om du exempelvis i en bostad efter det att den blivit färdig bytt ut ytmaterial mot bättre eller i bostaden installerat nya fasta inventarier. Det lönar sig att i försäkringen för hyresvärd beakta värdet på ändrings- och förbättringsarbeten och i maximiersättningen de delar av lägenheten som du valt, eftersom bostadsbolagets fastighetsförsäkring inte ersätter dem.

Bostadsbolagets fastighetsförsäkring ersätter skador på bostaden endast på basnivå, dvs. i regel upp till den utrustningsnivå bostaden hade det år den färdigställdes. I basnivån ingår också de ombyggnadsarbeten som gjorts i hela bostadsbolaget. Kom också ihåg att fastighetsförsäkringen inte nödvändigtvis ersätter alla de skador som försäkringen för hyresvärd ersätter.

Jag renoverade köket och badrummet i min placeringsbostad så att de motsvarar dagens krav och jag vill säkerställa att den här investeringen beaktas också i samband med en eventuell skada.

Anneli Lahtis

Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar ger skydd för hyresvärden

En hyresvärd gör klokt i att utöver skydda sig mot skador som drabbar bostaden också i att skydda sig mot andra risker i anslutning till placeringsbostaden. Då du har försäkrat lösöret i ditt eget hem med vår Mitthem-försäkring, ger de ansvars- och rättsskyddsförsäkringar som fogats till den skydd också för placeringsbostaden. Då ditt hushåll äger endast en placeringsbostad, omfattar dina ansvars- och rättsskyddsförsäkringar också placeringsbostaden.

Ur rättsskyddsförsäkringen kan du ansöka om ersättning för kostnader som föranleds av att juridisk hjälp anlitas i tvistemål om placeringsbostaden. Ansvarsförsäkringen hjälper åter, om du exempelvis under en renovering förorsakar bostadsaktiebolaget en skada och du enligt lagen är ersättningsansvarig för skadan.

Ansvarsfördelningen mellan ett bostadsaktiebolag och en delägare fastställs i lagen om bostadsaktiebolag. En delägare är ansvarig för bostaden invändigt och bostadsbolaget för underhållet av konstruktioner och isoleringar. I bolagsordningen och på bolagsstämman kan man emellertid komma överens om en utvidgning av en delägares eller boendes underhållsansvar. Hyresgästen svarar åter för sitt eget lösöre.

Ansvarsfördelningen mellan ett bostadsaktiebolag och en delägare

  Bostadsaktiebolaget Delägaren
Konstruktioner Yttertak, golv, innertak, ytter- och innerväggar, balkonger, vattenisoleringar  
Ytbeläggningar   Invändiga golv- och väggbeläggningar, målade ytor, tapeter, invändiga rappningar, spacklade ytor, sänkta tak
Dörrar Lägenhetens ytterdörr, yttre balkongdörr, brevinkast, namnskylt, lås Lägenhetens mellandörrar, inre balkongdörr, ytterdörrens polislås, säkerhetskedja, inbrottsskydd
Fasta inventarier och fast utrustning   Skåp, fönsterbräde, gardinstång, bastulave, öppen spis, ugnar
Ventilationssystem Reparation och förnyelse av ventiler, filter utanför lägenheten, spiskupa och maskiner för inloppsluft och frånluft som kopplats till frånluftskanalen Rengöring av ventiler, filter på insidan av lägenheten, spisfläkt

 

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

 

 

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.