Hyresgarantikonto

Ett tryggt sätt att sätta in hyresgarantin

Ett Hyresgarantikonto är ett bra sätt att sätta in den avtalade hyresgarantin.

  • Hyresgästen sätter på ett Brukskonto in ett belopp som avtalats med hyresvärden och som motsvarar högst tre månaders hyra samt pantsätter kontot med en pantsättningsförbindelse.
  • På grund av pantsättningen kan inte hyresgästen använda kontot under hyresförhållandet. Pengarna kan tas ut när hyresförhållandet upphör och pantsättningen upphävs med hyresvärdens underskrift. Hyresvärden återlämnar den undertecknade pantsättningsförbindelsen till hyresgästen eller direkt till banken.
  • Hyresvärden har rätt att ta ut de pantsatta pengarna från banken om hyresgästen försummar sina skyldigheter i anslutning till hyresavtalet.
  • Hyresgästen får en pantsättningsförbindelse för ett Hyresgarantikonto enklast i tjänsten op.fi. Om hyresvärden är ett dödsbo eller om hyresvärden har en utländsk adress, ska hyresgästen boka tid i banken för pantsättning av konto.
  • Banken ger en negativ kvittningsförbindelse på kontomedlen, dvs. banken förbinder sig att inte kvitta medlen på kontot mot sina eventuella fordringar.
  • Räntan på ägarkunders konton är 0,25 %. Läs mer under ”Insättningsränta”. 

Så här öppnar du ett Hyresgarantikonto

Enklast öppnar du ett Hyresgarantikonto i tjänsten op.fi.
 
1. Öppna ett nytt Brukskonto
Tips: Om du ger ditt nya konto ett namn, till exempel "Hyresgarantikonto", blandar du inte ihop kontot med de andra kontona.
2. Sätt in det i hyresavtalet avtalade hyresgarantibeloppet på det nya kontot. 
3. Fyll i blanketten för pantsättning av Hyresgarantikontot
För pantsättning av ditt konto behöver du hyresvärdens personbeteckning eller FO-nummer. Utan hyresvärdens personbeteckning eller FO-nummer kan vi inte öppna ett Hyresgarantikonto för dig och vi rekommenderar att du diskuterar med hyresvärden om alternativa sätt att sköta hyresgarantin. 
4. Vi pantsätter ditt konto på basis av din blankett och skickar pantsättningsförbindelsen till dig inom 1–3 vardagar med ett meddelande som du kan läsa i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.
5. Då du har fått pantsättningsförbindelsen, skriv ut den och underteckna den. Skicka den undertecknade pantsättningsförbindelsen till din hyresvärd.
 

Vid behov kan du också öppna ett Hyresgarantikonto med tidsbokning på OP:s kontor. Kom ihåg att ta med ett identitetsbevis och hyresavtalet. För en minderårig kan ett Hyresgarantikonto öppnas endast på OP:s kontor med vårdnadshavarnas samtycke.

Gå till tidsbokningen

För pantsättning av konto tar banken automatiskt ut en serviceavgift i enlighet med servicetariffen. Serviceavgiften debiteras i första hand din OP-bonus om du har bonus som kan användas. Pantsättningen av ett Hyresgarantikonto är avgiftsfri för under 26-åringar.

Räntan på konton är fast 0,25 % för andelsbankens ägarkunder. Räntan löper då kontot och ägarkundskapet är i samma andelsbank. Om kontot har fler än en kontohavare måste de alla vara ägarkunder i den andelsbank där kontot finns. För andra än ägarkunder är insättningsräntan fast 0,00 %.

Beräkning och betalning av insättningsräntan

Beräkningsgrunden för insättningsräntan på konton är kalendermånadens lägsta saldo. Det lägsta saldot beräknas enligt dagens slutsaldo.

Insättningsräntan fogas till kapitalet på kontot årligen 1.12 och räntan kan tas ut från kontot före mitten av december, om inte annat avtalats separat i kontoavtalet. Du kan kontrollera räntebetalningsdagen i ditt kontoavtal. Det elektroniska kontoavtalet finns i Mitt arkiv. Kontoavtal i pappersform har antingen skickats till dig per post eller så har du fått det på mötet.

Beskattning

I samband med räntebetalningen tas det ut källskatt på räntan. Insättningen och räntan behöver inte uppges i beskattningen.

Uttag från kontot

Kontohavaren kan ta ut pengarna när hyresvärden friställer pantsättningen.

Vid inledningen av ditt hyresavtal har du sänt en pantsättningsförbindelse om hyresgarantikonto till hyresvärden. Då pantsättningen upplöses ska hyresvärden först datera och underteckna fältet Returnering av Panten i den ursprungliga pantsättningsförbindelsen. Det undertecknade originalexemplaret ska sändas antingen till OP:s kontor eller till dig för inlämnande av exemplaret till kontoret.

Förbindelsen kan du antingen posta eller personligen lämna till vilket som helst av OP.s kontor utan tidsbokning. Observera att vi inte godtar en elektroniskt sänd eller elektroniskt undertecknad kopia av pantsättningsförbindelsen.

När vi får pantsättningsförbindelsen upplöser vi pantsättningen och frigör medlen så att de är disponibla för dig. Vi meddelar dig när medlen står till ditt förfogande. Du kan kontrollera pantsättningens status även under punkten Läge i kontouppgifterna. Fältet Läge visas inte om pantsättningen redan är upplöst.

 För hyresgarantikontot debiteras ingen månadsavgift.

Besparingarna på kontot skyddas av insättningsgarantin. Insättningsgarantin ersätter högst 100 000 euro av insättarens insättningar i en och samma inlåningsbank. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank när det gäller insättningsgarantin.

Insättningsgarantin skyddar insättarens medel på kontot, om inlåningsbanken skulle bli insolvent. Om inlåningsbanken har försatts i konkurs eller om den har bestående betalningssvårigheter, betalar Verket för finansiell stabilitet ersättningar till bankens insättare ur insättningsgarantifondens medel.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus som minskar avgifterna för dina bank- och försäkringstjänster. Under 2024 samlar du 40 % mer bonus än normalt.

OP-bonus samlas för

  • medel på sparkonton
  • bolån, studielån och banklån med säkerhet
  • fonder och fondanknutna försäkringar
  • betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring samt fortlöpande reseförsäkring.

OP-bonus är skattefri. Därför används bonus automatiskt till exempel för service- och expeditionsavgifter för lån och försäkringspremier.

Läs mer om OP-bonus

Som ägarkund får du också rejäla förmåner och rabatter. Du får till exempel de dagliga banktjänsterna utan månadsavgifter till slutet av 2024 samt ränta på ditt Brukskonto. Det är också förmånligare för dig att spara och placera.

Se alla förmåner för ägarkunder

Kontot tillhandahålls av andelsbanken.