Hyresgarantikonto

Ett tryggt sätt att sätta in hyresgarantin

Ett hyresgarantikonto är ett bra sätt att sätta in den avtalade hyresgarantin.

  • Hyresgästen sätter på ett brukskonto in ett belopp som avtalats med hyresvärden och som motsvarar högst tre månaders hyra samt pantsätter kontot med en pantsättningsförbindelse.
  • På grund av pantsättningen kan inte hyresgästen använda kontot under hyresförhållandet. Pengarna kan tas ut när hyresförhållandet tar slut och hyresvärden friställer pantsättningen med sin underskrift. Hyresvärden återlämnar den undertecknade pantsättningsförbindelsen till hyresgästen eller direkt till banken.
  • Om hyresgästen försummar sina skyldigheter i anslutning till hyresavtalet, har hyresvärden rätt att ta ut de pantsatta pengarna från banken.
  • En pantsättningsförbindelse för ett hyresgarantikonto får du i tjänsten op.fi. För bankens del innehåller pantsättningsförbindelsen en negativ kvittningsförbindelse, dvs. banken förbinder sig att inte kvitta medlen på kontot mot sina eventuella fordringar. 

Så här öppnar du ett hyresgarantikonto i tjänsten op.fi

Enklast öppnar du ett hyresgarantikonto genom att logga in på tjänsten op.fi.
 
1. Öppna ett ny brukskonto
Tips: Om du ger ditt nya konto ett namn, till exempel "hyresgarantikonto", så blandar du inte ihop kontot med andra.
Ändra kontouppgifterna
2. Sätt in det hyresgarantibelopp som avtalats i hyresavtalet på det nya kontot.
3. Pantsätta ditt konto som ett hyresgarantikonto
4. Du får pantsättningsförbindelsen med ett nätmeddelande inom 1–3 vardagar. Du ska fylla i de uppgifter som saknas i pantsättningsförbindelsen och lämna den undertecknad till din hyresvärd.
 
Observera att du måste vara minst 18 år för att kunna öppna ett hyresgarantikonto via tjänsten op.fi. För en minderårig kan ett hyresgarantikonto öppnas på bankens kontor med vårdnadshavarnas samtycke. 
 

Om du vill kan du också öppna ett hyresgarantikonto genom att besöka kontoret. Kom ihåg att ta med dig identitetsbevis och hyresavtalet.

Gå till tidsbokningen

Banken debiterar en serviceavgift i enlighet med servicetariffen för den här uttagsbegränsningen på kontot. Serviceavgiften debiteras automatiskt, i första hand betalas den med OP-bonus.

Inlåningsräntan är 0 %. 

Kontohavaren kan ta ut pengarna när hyresvärden friställer pantsättningen.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

 För hyresgarantikontot debiteras ingen månadsavgift.

Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-Bonus för:

  • Pengar på konton för sparande

  • Bolån, studielån och banklån med säkerhet

  • Fonder och fondanknutna försäkringar

  • Betalda premier för till exempel hem- och fordonsförsäkring eller fortlöpande reseförsäkring

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Kontot beviljas av andelsbanken.