Nainen pakkaa tavaroita muuttolaatikoihin

Hyresgarantikonto

Ett tryggt sätt att sätta in hyresgarantin

Ett hyresgarantikonto är ett bra sätt att sätta in den avtalade hyresgarantin.

 • Hyresgästen sätter på ett brukskonto in ett belopp som avtalats med hyresvärden och som motsvarar högst tre månaders hyra samt pantsätter pengarna.
 • På grund av pantsättningen kan inte hyresgästen ta ut kontomedlen under hyresförhållandet. Pengarna kan tas ut när hyresförhållandet tar slut och hyresvärden friställer pantsättningen med sin underskrift.
 • Om hyresgästen försummar sina skyldigheter i anslutning till hyresavtalet, har hyresvärden rätt att ta ut de pantsatta pengarna från banken.
 • Blanketten för pantsättning av hyresgarantikontot upprättas i banken. Pantsättningsförbindelsen innehåller för bankens del en negativ kvittningsförbindelse, dvs. banken förbinder sig att inte kvitta medlen på kontot mot sina eventuella fordringar.

Om du vill kan du också öppna ett hyresgarantikonto genom att besöka kontoret. Kom ihåg att ta med dig identitetsbevis och det undertecknade hyresavtalet.

Banken debiterar en serviceavgift i enlighet med servicetariffen för den här uttagsbegränsningen på kontot. Serviceavgiften debiteras automatiskt, i första hand betalas den med OP-bonus.
Tillgångarna på kontot ger OP-bonus. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"!

Ett hyresgarantikonto är ett behändigt sätt att ordna en hyresgaranti för hyresvärden.

Jenni Parkko‚ jurist, OP

Insättningsräntan är 0,10 % för privatkunder som är ägarkunder och 0,00 % för övriga kunder. Räntan för ägarkunder betalas för de valuteringsdagar då alla kontohavare har varit ägarkunder.

Insättningsräntan på brukskontot är fast 0,10 %. Insättningsräntan räknas på månadens lägsta saldo.

Om kalendermånadens lägsta saldo är minst 5 000 euro, är insättningsräntan ändå 1 mån. euribor 365 minus en marginal på 2,5 procentenheter.

Insättningsräntan är alltid minst 0,10 % och högst 1,50 %.

Kontohavaren kan ta ut pengarna när hyresvärden friställer pantsättningen.

Kapitalet och insättningsräntan omfattas av insättningsgarantin upp till det lagstadgade beloppet. De banker som hör till OP Gruppen betraktas som en enda bank vad gäller insättningsgarantin.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Förmåner för ägarkunder

 • Som ägarkund får du också bättre ränta på ditt brukskonto: 0,10 % (normalt 0,00 %).
 • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.
 • Som ägarkund får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via tjänsten op.fi.

Kontot beviljas av andelsbanken.