Hemförsäkring för radhus

Skydd för radhuslägenheten, från golv till takås

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande

Välj enkelt ett skydd för ditt hem

Du kan välja mellan två alternativ: Omfattande eller Bas. När du väljer den omfattande hemförsäkringen får ditt hem det mest heltäckande skyddet för eventuella skador.

Skydd för radhuslägenheten och lösöret

Försäkringen för radhuslägenhet skyddar ditt lösöre, men du kan också skydda själva byggnaden, från golvet till takåsen.

Självriskförmån 250 euro

Som ägarkund i andelsbanken får du en självriskförmån på 250 euro, varvid du kan få självrisken som betalas vid brand-, brotts- och naturfenomenskada sänkt till 0 euro.

Rabatt på vår hemförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår hemförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Vad ersätter hemförsäkringen för radhuslägenhet?

Hemförsäkringen för radhuslägenhet skyddar såväl lösöret i din bostad som delarna i radhuslägenheten. Med försäkringen kan du skydda såväl radhuslägenheten som lösöret exempelvis mot brand- eller stormskada, och försäkringen ger också skydd mot inbrott eller skadegörelse.

När du planerar att teckna en försäkring för en radhuslägenhet kan du välja mellan två alternativ: Omfattande och Bas. Den omfattande försäkringen för radhuslägenheter ersätter även om något går sönder, som är bland de vanligaste typerna av skador som vi ersätter. Oberoende av den omfattning som du väljer kan du också flexibelt anpassa maximiersättningarna för skador på lösöre och fasta inventarier efter dina och ditt hems behov. Vi hoppas att du försäkrar ditt hem med en så täckande försäkring som möjligt eftersom den omfattande hemförsäkringen ger det bästa skyddet för ditt boende, om du råkar ut för tråkiga överraskningar.

Försäkringen för radhuslägenhet skyddar också under flyttningen, och kan vara till hjälp om exempelvis tv-apparaten går sönder eller servisen skadas under flyttningen. Kom ihåg att flytta över hemförsäkringen till den nya adressen då flyttningsdagen närmar sig.

Skydda radhuslägenhetens gårdsmöbler och apparater

Om du inkluderar skydd mot brott i din försäkring för radhuslägenhet, täcker försäkringen utom inbrott och skadegörelse också stöld av lösöre i hemmet. Ur skyddet mot brott kan du ansöka om ersättning om exempelvis en låst cykel eller en grill stjäls från din gård eller utsätts för skadegörelse.

Med skydd för maskiner och anordningar kan du åter gardera dig mot skador som förorsakas på fasta vitvaror i hemmet, såsom ugnen, diskmaskinen, kylen eller frysen, av elfel eller ett mekaniskt fel. Med skydd mot bräckage kan du åter säkerställa att du har nytta av försäkringen om en apparat eller anordning i hemmet skadas genom en extern händelse, t.ex. genom att tappas. 

 

 

Skydd som ingår i försäkringen för radhuslägenhet

Skydd Vad ersätter vi? Självrisk
Skydd mot brand och naturfenomen Ur skyddet mot brand och naturfenomen ersätter vi skador som förorsakas av brand, sot, explosion, störtregn, stormvind, kraftig hagelskur, blixtnedslag eller tromb.

Ur skyddet ersätter vi också skador som orsakas av exceptionella översvämningar av vattendrag eller havsvatten.
150 - 1 000 euro

Som vår ägarkund får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet mot brand- och naturfenomenskada, varvid din självisk kan vara så låg som 0 euro.
Skydd mot brott Ur skyddet mot brott ersätter vi skador som förorsakas av stöld, rån, inbrott eller skadegörelse.

Ur skyddet ersätter vi också om exempelvis en trädgårdsmöbel, en barnvagn, en låst cykel eller en grill stjäls från din gård.
150 - 1 000 euro

Som vår ägarkund får du en självriskförmån på 250 euro för skyddet mot brott, varvid din självisk kan vara så låg som 0 euro.
Skydd för maskiner och anordningar Vi ersätter ur skyddet för maskiner och anordningar, om rörledningar eller ledningar, teknisk utrustning, maskiner i huset eller vitvaror går sönder utan yttre orsak till följd av ett elektriskt fenomen eller en mekanisk orsak. 150 - 1 000 euro
Skydd mot rörledningsläckage
 
Vi ersätter ur skyddet vid rörledningsläckage då t.ex. en fast rörledning eller en därtill ansluten hushållsmaskin i byggnaden går sönder och förorsakar en vattenskada på t.ex. parketten eller möbler. 150 - 1 000 euro
Skydd mot bräckage och förlust
 
Vi ersätter ur skyddet vid bräckage och förlust om din egendom går sönder eller förlorad till följd av en yttre händelse,t.ex. om en television faller i golvet när man flyttar den eller om man tappar en färgburkoch det stänker målarfärg på en tegelvägg. Ur skyddet ersätts inteskador som omfattas av övriga ovan nämnda skydd. 150 - 1 000 euro

 

Utöver de ovan nämnda skydden ingår alltid en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring i hemförsäkringen. Ansvarsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter om du förorsakar andra människor skador för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Ersättning för kostnader för juridisk hjälp i anslutning till tvistemål och brottmål kan du söka ur rättsskyddsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen.

Visste du att om du gör exempelvis en köksrenovering kan du också försäkra skåp, hushållsmaskiner och ytmaterial? Och bekymrar du dig över ditt utvidgade reparationsansvar som aktieägare? Ställ in maximiersättningen för lägenhetens delar på rätt nivå. Då ersätter vår hemförsäkring också ansvar som exceptionellt överförts på aktieägarens ansvar i bostadsaktiebolagets bolagsordning, till exempel ansvar för fastighetens VVS-teknik och -rörsystem eller till och med för yttertaket.

Hannu Partanen Product Specialist, Pohjola Försäkring

Trygga radhuslägenhetens gårdsbyggnader med en separat försäkring

En försäkring for radhuslägenhet kan som bäst täcka både lösöret i hemmet och delarna av lägenheten. Konstruktionerna och byggnaderna som finns på radhuslägenhetens gård ska ändå försäkras med en separat försäkring, om deras yta är över 12 kvadratmeter eller deras värde överstiger 7 000 euro. En separat bastubyggnad som står på gården ska alltid försäkras med en separat försäkring.

    

 

Vi rekommenderar att du försäkrar ditt lösöre, det vill säga utöver lösöret, också delar av lägenheten. Med delar av en lägenhet avses

  • fast installerade inventarier och fast inredning
  • fasta maskiner och anordningar, samt konstruktioner och
  • ytmaterial i golv, väggar och tak.

Bostadsbolagets fastighetsförsäkring ersätter de skador som förorsakas en aktielägenhet upp till en basnivå i enlighet med försäkringsvillkoren. Med basnivå avses i regel den utrustningsnivå som lägenheten hade då den blev färdig. I basnivån ingår också de ombyggnadsarbeten som gjorts i hela bostadsbolaget.

Om en delägare eller en boende efter det att lägenheten färdigställts exempelvis i anslutning till en renovering har bytt ut ytmaterial mot bättre eller installerat nya delar av lägenheten, ingår de inte i basnivån. Av den här orsaken ska ombyggnads- och förbättringsarbeten försäkras med delägarens eller boendens egen hemförsäkring. 

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar