Flyttning och uppdatering av hemförsäkring

Det är viktigt att man ändrar hemförsäkringen, om adressen ändras. Uppdatera hemförsäkringen i god tid till den nya adressen och säkerställ att skyddet är förstklassigt såväl under flyttningen som medan du gör bostadsaffärer. Du kan enkelt överföra hemförsäkringen i tjänsten op.fi.

Adressändra hemförsäkring som kund hos Pohjola Försäkring

Du kan enkelt uppdatera adressen för din försäkring genom att logga in i tjänsten op.fi och ändra försäkringsstället för din hemförsäkring. När du har meddelat adressen till ditt nya hem och andra uppgifter som behövs för den nya försäkringen, ser du priset för din nya försäkring. Genom att ändra ditt försäkringsställe ser du till att din försäkring inte avbryts och att du är tryggad också medan du flyttar och medan du köper eller säljer en bostad.

Hur ger en gällande hemförsäkring skydd under flyttningen?

  • Flyttningsskyddet tryggar lösöret och delarna av lägenheten i såväl ditt nya som i ditt gamla hem, såsom fast inredning och ytmaterial, under upp till två månader. Med flyttskydd får du hemförsäkring för två bostäder medan du flyttar. Vi ersätter exempelvis en tv-apparat, som gått sönder under flyttningen.
  • Ur rättsskyddsförsäkringen kan man söka ersättning exempelvis för juridisk hjälp i anknytning till tvister i bostadsaffärer. Se alltså till att försäkringen är i kraft utan avbrott när du flyttar till en ny bostad.

Vi rekommenderar att du uppdaterar försäkringen i god tid, så har du en sak mindre att hålla i minnet på flyttdagen.

Så här ändrar du adressen för din Pohjola Hemförsäkring

  1. Logga in på tjänsten op.fi nedan, och öppna uppgifterna om hemförsäkringen under Mina försäkringar.
  2. Välj Ändring av försäkringsställe och fyll i de uppgifter som behövs.
  3. Skicka begäran om ändring. Du ser premien för försäkringen av ditt nya hem innan du skickar begäran.

 

Jag har inte ännu hemförsäkring i Pohjola Försäkring

Som ny hemförsäkringskund hos oss kan du enkelt beräkna premien för försäkringen och teckna den i vår nätbutik. En hemförsäkring från Pohjola Försäkring lämpar sig för alla slags hem, och kan skräddarsys enligt dina och hemmets behov.

Flyttningsskyddet som ingår i vår hemförsäkring skyddar dig under flyttningen, om du låter den nya försäkringen träda i kraft redan på flyttdagen.

 

Hemförsäkring och flyttning går hand i hand

Du kommer väl ihåg att kontrollera vad försäkringsskyddet täcker när du flyttar. Kontrollera särskilt att varje byggnad som du äger alltid är försäkrad för brand- och läckageskador – även under flytten. Om du till exempel flyttar till ett nytt egnahemshus innan ditt gamla hus har blivit sålt ska du ha en försäkring för båda byggnaderna fram till dess att det gamla huset har blivit sålt.

  • Om du flyttar från en lägenhet till en annan lägenhet (till exempel från en höghuslägenhet till en annan) kan du göra adressändringen i tjänsten op.fi. Då ska du emellertid säkerställa att lägenhetens delar är försäkrade för ett tillräckligt eurobelopp. Delar av en lägenhet är material som finns innanför vägg- och golvkonstruktionerna, såsom fasta skåp och ytbeläggningar (t.ex. parkett, plattor och tapeter).
  • Om du flyttar till ett egnahemshus, kontrollera att försäkringarna är i ordning i det nya och gamla hemmet när du har ansvaret för eventuella skador.
  • Om du flyttar från en lägenhet till ett egnahemshus eller från ett egnahemshus till en lägenhet, glöm inte att skador i ett egnahemshus aldrig ersätts från försäkringen för en höghuslägenhet. På motsvarande sätt ersätts inte skador på delar i en höghuslägenhet från en försäkring för ett egnahemshus.

Flyttningsskyddet ersätter bohaget under flytten

När du flyttar till ett nytt hem är det bra att komma ihåg även att flytta hemförsäkringen till den nya adressen. Genom att uppdatera din nuvarande hemförsäkring i OP till den nya adressen säkerställer du att hemförsäkringen ger dig skydd även under flyttningen – flyttningsskyddet ger föremålen i ditt gamla och nya hem skydd under upp till två månader. Du kan göra en adressändring för hemförsäkringen, d.v.s. ändra försäkringsstället, snabbt och enkelt med hjälp av anvisningarna ovan.

Om du däremot inte ännu har hemförsäkring i Pohjola Försäkring, kan du läsa mer om våra försäkringar och snabbt skaffa en lämplig försäkring för ditt hem på nätet.

Kan hemförsäkringen ändras?

Hemförsäkringen ändras inte automatiskt till en ny adress, men det går lätt att göra en ändring i tjänsten op.fi. Samtidigt kan du ändra skydden i hemförsäkringen så att de passar din nya bostad.

Kan jag teckna en hemförsäkring innan jag flyttar?

Vi rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring för den nya bostaden redan innan du flyttar. Så här får du ett så gott skydd som möjligt också för bostadsköpet och flytten. Det är lätt att göra en ändring av hemförsäkringen i Pohjola Försäkring i tjänsten op.fi. Om du vill byta din hemförsäkring från ett annat bolag till oss, kan du göra det enkelt i tjänsten op.fi.

Att flytta ihop och hemförsäkringen – räcker det med en försäkring?

När ett par flyttar till ett gemensamt hem, behövs det bara en gemensam hemförsäkring. Om du flyttar till en hyresbostad tillsammans med en kompis, ska båda ha en försäkring i vilken också ingår rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Med en försäkring tryggar man i praktiken den del av bostadens kvadratmetrar som är i eget bruk och sina egna saker.