Sijoitusasunto

Planer på att bostadsplacera?

Läs om fördelarna med bostadsplacering och gå igenom våra tips och vår minneslista för placeringsbostadsköpare.

Fördelarna med att bostadsplacera

1. Du får en jämn månadsinkomst då du hyr ut bostaden vidare.

2. En placeringsbostad duger som säkerhet upp till cirka 70-80 %, dvs. du behöver vanligtvis pengar och/eller säkerheter för endast 20–30 % av bostadens pris.

3. Då du väljer placeringsbostaden rätt, kan du påverka intäkterna. Till exempel ökar reparationerna i bostaden dess säkerhetsvärde

4. Då får ett gott skydd mot inflation för ditt kapital.

5. Risken är liten vid bostadsplaceringar. Bostädernas prisutveckling har historiskt sett varit uppåtgående på lång sikt. En tillfällig prisnedgång påverkar inte hyresintäkterna.

6. Du kan dra av räntorna på lånet, skötselvederlaget och reparationskostnaderna från dina kapitalinkomster.

Fyll i låneansökan redan då du planerar att köpa en placeringsbostad

Läs mer om lån

Information om ränteavdrag för lån för placeringsbostad (skatt.fi)

Läs mer


Mera kalkylator, mindre känsla

För att hitta en god placeringsbostad lönar det sig att aktivt följa upp bostadsutbudet samt försäljningspris och hyror i det område som du är intresserad av. Kom också ihåg att kontrollera hurdan service det finns på området. Var omsorgsfull och ha tålamod då du väljer placeringsbostad – en lämplig bostad går kanske inte att hitta genast.

Då man väljer placeringsbostad behövs kalkylatorn mer än känslorna. Lär dig att räkna ut den reella avkastningen på en placeringsbostad så att du kan jämföra olika placeringsobjekt med varandra. Avkastningen består av två delar: den månatliga hyresintäkten och förändringen i bostadens värde. Det är lätt att räkna ut hyresintäkterna: (hyresvederlaget) *12/inköpspriset = avkastningsprocenten. Värdeförändringen realiseras först då bostaden är såld.

Se bostäder till salu

(OP Koti, på finska)

Anlita OP-Fastighetscentralens experter för att hitta en bostad (op-koti.fi, på finska)

Hitta din mäklare


Köparens minneslista

Kontrollera att åtminstone följande kriterier uppfylls för bostadsbolagets och bostadens del.

Bostadsbolaget:

 • Stora reparationer, t.ex. rör- och fasadreparationer har gjorts inom de senaste tio åren.
 • I reparationsplanen redogörs för framtida reparationer.
 • Ekonomin är i skick. Kontrollera uppgifterna om bolaget i ett disponentintyg, bokslut som utgör bilagor till det, verksamhetsberättelsen och bolagsordningen.
 • Den allmänna ordningen är bra.

Bostaden:

 • Skötselvederlaget är rimligt. Ju mindre skötselvederlaget är, desto större är avkastningen.
 • Läget är gott.
 • Trafikförbindelserna fungerar.
 • Beläget på en ort med inflyttningsöverskott och t.ex. skolor eller stora arbetsgivare.
 • Basservicen på promenadavstånd.
 • Inga mögelskador.

Red också ut:

 • Hurdant är bostadens allmänna skick? Kräver t.ex. köket eller badrummet reparationer?
 • Fungerar bostadens planlösning?
 • Är tomten egen eller hyrd?
 • I vilken våning finns bostaden? För de översta våningarna betalar man alltid mest.
 • Finns det hiss i huset? Hissen är viktigare, om bostaden finns i de översta våningarna.
 • Finns det störningskällor i omgivningen, t.ex. en stor väg, järnväg o.dyl.?
 • Hurdant värmesystem och hurdan energieffektivitet har bolaget?
 • Har bostadsbolaget bilplatser? Och cykelförråd?
 • Har bostaden eller bostadsbolaget bastu?

Köp aldrig en placeringsbostad utan att se den.

Om det finns någonting i bostaden som stör dig, stör det sannolikt också potentiella hyresgäster. Ställ modigt alla frågor till säljaren, mäklaren eller disponenten.

Bostadsköpares rättigheter och skyldigheter (Konkurrens- och konsumentverket)


Är du intresserad av att sprida bostadsplaceringarna?

Fonden OP-Hyresinkomst, som placerar i hyresbostäder och fastigheter erbjuder en möjlighet att sprida bostadsplaceringarna i stället för att direkt äga en bostad.  Att placera i bostäder via fonden är ett enklare och bekvämare alternativ än att placera direkt i bostäder. Det besparar dig från bl.a. att hitta hyresgästger och ta hand om bostadens skick. Läs mer om OP-Hyresinkomst

Kolla in våra bostäder och fastighetsfonder

Bolånet beviljas av andelsbanken. Bostäder förmedlar OP Koti över hela landet