Hyresgästens hemförsäkring

Pohjola Hemförsäkring är ett utmärkt skydd för hyresgästen och hyresbostaden. Med försäkringen tryggar du lösöret i hemmet, som elektronik, möbler och hushållsmaskiner i händelse av till exempel bräckage. Beroende på boendeform ger försäkringen skydd även för delar av en lägenhet eller vid behov för hela byggnaden.

Pohjola Hemförsäkring – hyresgästens försäkring

Pohjola Hemförsäkring är en utmärkt hemförsäkring för hyresgäster, oavsett om du bor på hyra i till exempel en lägenhet i ett våningshus, ett radhus eller i ett egnahemshus. Som hyresgäst kan du trygga dina saker med en hemförsäkring till exempel i händelse av bräckage, skadegörelse samt brand- och vattenskador, och i fråga om lägenheter i aktiebolagsform ingår i en försäkring som tecknas på nätet alltid skydd för delarna av en hyreslägenhet. 

Om du bor på hyra i ett egnahemshus, kan du skräddarsy hemförsäkringen så att den skyddar även byggnaden. I allmänhet försäkrar emellertid bostadens ägare, dvs. hyresvärden ett egnahemshus med en separat försäkring för hyresvärdar. Om du bor på hyra i ett egnahemshus, diskutera först med din hyresvärd om en försäkring av byggnaden. Om din hyresvärd försäkrar det egnahemshus som du har hyrt, ersätts ur din försäkring inte eventuella skador som du förorsakar byggnaden.

Välj din boendeform och skydda hyresgästens saker och hyresbostad

 

 

Är hemförsäkringen obligatorisk?

Många som bor i hyreslägenheter kan undra om en hemförsäkring är obligatorisk i en hyresbostad. Även om ingen lag föreskriver separat att hyresgästen ska skaffa en hemförsäkring till hyresbostaden, åläggs hyresgästen oftast i hyresavtalet att ta en hemförsäkring med ansvarsförsäkring.

Med hemförsäkringen för hyresgäst kan du trygga föremålen i din hem bland annat för bräckage, vandalism och brand- och vattenskador. Ansvarsförsäkringen hjälper dig om du orsakar andra personer eller deras egendom skada som du är ersättningsskyldig för enligt lag. Hyresvärdens hemförsäkring tryggar däremot bostadens fasta möbler och de föremål som hyresvärden äger och som finns i bostaden, om bostaden hyrs ut med möbler. Det ligger i både hyresgästens och hyresvärdens intresse att båda har en gällande hemförsäkring.

Omfattande hemförsäkring – den bästa försäkringen för hyresgäster

Pohjola Försäkrings hemförsäkring kan skräddarsys efter dina behov. När du väljer den mest omfattande försäkringen, ger försäkringen skydd i händelse av följande skador:

Bräckage och andra överraskande skador

Läckageskador

Stöld- och skadegörelseskador

Brand-, rök- och sotskador

Naturfenomenskador

I hemförsäkringen ingår alltid även ansvarsförsäkring  och rättsskyddsförsäkring  samt flyttningsskydd, som är ett skydd för dina saker när du flyttar under försäkringens giltighetstid. Hemförsäkringen tryggar även ditt resgods i Norden, och från försäkringen ersätts även kostnader för en tillfällig bostad, om du till exempel på grund av en vattenskada blir tvungen att flytta till en tillfällig bostad.

Hemförsäkringen skyddar även hyresgästens saker

Som hyresgäst ger hemförsäkringen skydd även för hemelektronik, hushållsmaskiner, sportutrustning, möbler, serviser och andra inventarier i din hyresbostad. När du tecknar en försäkring för hyresgäster kan du fastställa den maximiersättning och självriskandel som du vill ha för dina saker. 

Med vår hemförsäkring är dina saker skyddade också i vinds-, källar- eller förrådsutrymmen i anslutning till hyresbostaden. Observera dock att när en skada riktar sig mot saker i hemmet som förvaras i rummen i fråga, betalas i ersättning högst 10 % av den maximiersättning för lösöre som du fastställt. 

Ska alla som bor i samma hushåll teckna en hemförsäkring?

För ett par räcker det med en hemförsäkring för en hyresbostad. Försäkringen behöver bara tecknas i den ena personens namn. Försäkrade är då försäkringstagaren och de personer som bor med denna i samma hushåll.

Hemförsäkringen för en delad lägenhet ska skötas så, att alla lägenhetskompisar tecknar egna hemförsäkringar i vilka ingår ansvarsförsäkring  och rättsskyddsförsäkring. I praktiken fördelas bostadens kvadratmetrar mellan lägenhetskompisarna på deras försäkringar. Varje lägenhetskompis försäkrar den del av bostadens kvadratmetrar som är i eget bruk och sina egna saker. Gemensamma utrymmen behöver inte beaktas i försäkringen.

Du tecknar lätt en hemförsäkring för hyresbostaden för ett par eller lägenhetskompisar i vår nätbutik.

Ska du flytta till en hyresbostad? Trygga också flytten

När adressen ändras är det viktigt att hemförsäkringen följer med. Vi rekommenderar att du har tryggat din hyresbostad och de saker som flyttar till hyresbostaden med en hemförsäkring redan från och med flyttdagen. Skador som inträffat under en flytt ersätts från det flyttskydd som ingår i hemförsäkringen, och då får du skydd från försäkringen till exempel för televisionen eller annan värdefull elektronik även i händelse av bräckage som inträffar under en flytt. Lättast garderar du dig emellertid mot skador som eventuellt sker under en flytt genom att skydda föremål som lätt går sönder när du packar flyttlasset.