Hemförsäkring för parhus

Skydd för ditt hem och lösöre

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande
1

En hemförsäkring som passar ditt hem

Du kan för hemförsäkringen för parhus välja exakt den omfattning och de självrisker som passar dig.

2

Självriskförmånen för andelsbankens ägarkunder är 250 euro

Vid skador som beror på brand, naturfenomen och brott kan ägarkundens självrisk vara rentav noll euro.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Vad ersätter en hemförsäkring för parhus?

En hemförsäkring är ett enkelt sätt att gardera sig mot tråkiga överraskningar. En hemförsäkring för parhus ger dig och ditt lösöre skydd exempelvis vid stöld, plötsligt vätskeläckage och ifall något går sönder. Då du med en hemförsäkring försäkrar utöver ditt lösöre också lägenhetens delar, omfattar försäkringen exempelvis ytmaterial och fast installerade inventarier i ett parhus med bostadsaktiebolagsform. Du kan enkelt välja den omfattande hemförsäkringen för ditt hem i vår nätbutik.

Genom vår nätbutik kan du teckna en hemförsäkring för ett parhus med bostadsaktiebolagsform. Om ett parhus inte är ett bostadsaktiebolag, kan du försäkra byggnaden och ditt lösöre genom att kontakta vår kundtjänst.

Bekymrar du dig över ditt utvidgade reparationsansvar som aktieägare? Ställ in maximiersättningen för lägenhetens delar på rätt nivå, så ersätter vår hemförsäkring också ansvar som exceptionellt överförts på aktieägarens ansvar i bostadsaktiebolagets bolagsordning, till exempel ansvar för fastighetens VVS-teknik och -rörsystem eller till och med för yttertaket.

Hemförsäkringen ersätter också en flyttning från hemmet till ett nytt hem

Då du på förhand meddelar om din flyttning också till oss, kan du bekymmersfritt flytta från ditt gamla hem till ditt nya. Hemförsäkringen överförs aldrig automatiskt till den nya adressen, men den omfattar ditt lösöre också under flyttningen. Vi ersätter exempelvis om du tappar din tv-apparat, som ingår i flyttlasset, och den går sönder. Kom ihåg att försäkra din nya bostadsbyggnad omedelbart - flyttningsskyddet gäller enbart föremålen som du har försäkrat.

Du gör också klokt i att kontrollera omfattningen på din hemförsäkring, om värdet på din egendom förändras betydligt. Vi önskar dig en säker flyttning och lycka till i det nya hemmet

Byggnader, konstruktioner och trädgård på gården till ett parhus

En försäkring för parhuslägenhet kan som bäst täcka både lösöret i hemmet och delarna av lägenheten. Byggnader, konstruktioner och trädgård på gården till ett parhus kan du vid behov försäkra med en separat försäkring.

Om du vill skydda en konstruktion, byggnad eller trädgård som finns på gården till ett parhus som är av bostadsaktiebolagsform med en försäkring, kan du ta kontakt med våra experter per telefon (tfn 0303 0303).

Visste du att om du gör exempelvis en köksrenovering kan du också försäkra skåp, hushållsmaskiner och ytmaterial?

Hannu Partanen Product Specialist, Pohjola Försäkring

I hemförsäkringen ingår också ansvars- och rättsskyddsförsäkringar

Ibland kan det hända att du eller din familjemedlem av misstag förorsakar andra personer eller deras egendom skada. Ansvarsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen ersätter som tur är skador för vilka du enligt lagen är ersättningsansvarig. Ansvarsförsäkringen hjälper dig exempelvis om din hund biter en förbipasserande eller om du med din cykel förorsakar en trafikolycka. 

Ur rättsskyddsförsäkringen kan du åter söka ersättning för kostnader för juridisk hjälp i anslutning till tvistemål, brottmål och ansökningsärenden. Det är viktigt att du ser till att din rättsskyddsförsäkring alltid fortsätter oavbruten, exempelvis när du flyttar eller byter försäkringsbolag.

Vi rekommenderar att du försäkrar ditt lösöre, det vill säga utöver lösöret, också delar av lägenheten. Med delar av en lägenhet avses

  • fast installerade inventarier och fast inredning
  • fasta maskiner och anordningar, samt konstruktioner och
  • ytmaterial i golv, väggar och tak.

Bostadsbolagets fastighetsförsäkring ersätter de skador som förorsakas en aktielägenhet upp till en basnivå i enlighet med försäkringsvillkoren. Med basnivå avses i regel den utrustningsnivå som lägenheten hade då den blev färdig. I basnivån ingår också de ombyggnadsarbeten som gjorts i hela bostadsbolaget.

Om en delägare eller en boende efter det att lägenheten färdigställts exempelvis i anslutning till en renovering har bytt ut ytmaterial mot bättre eller installerat nya delar av lägenheten, ingår de inte i basnivån. Av den här orsaken ska ombyggnads- och förbättringsarbeten försäkras med delägarens eller boendens egen hemförsäkring. 

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Produktinformationen på denna sida gäller Mitthem-hemförsäkringen som är till salu. Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Du kan enkelt studera villkoren för din egen hemförsäkring i avsnittet Mina försäkringar i tjänsten op.fi

Mina försäkringar