Koira turvattuna koiravakuutuksella miehen sylissä

Försäkring för hund

Trygga hundens hälsa och skydda din ekonomi mot överraskande utgifter
GRATISFÖRMÅN

Utnyttja distansveterinären FirstVet och djurklinikspartnerna

Med Pohjola Hundförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria distansveterinärstjänsten FirstVet, och i skadesituationer hjälper våra djurklinikspartner. Som tidsbunden förmån får du också för valpar under 1 år tillgång till Valprådgivningstjänsten; via den får du av veterinären information om valptiden, skötsel av valpar och valpens utveckling.

Avgiftsfria och obegränsade distansveterinären FirstVet

Med Pohjola Hundförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria och obegränsade distansveterinären FirstVet, om du inkluderar vårdkostnadsförsäkring för kostnader anknutna till hälsovård. Förmånen gäller tills vidare.

Med tjänsten FirstVet får du en veterinär virtuellt hem till dig genom ett videosamtal – ännu samma dag, om hundens hälsotillstånd oroar dig. Du får en bedömning av hundens hälsotillstånd och vid behov styrning till fortsatt vård av distansveterinären FirstVet. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för hemvård. 

Närmare instruktioner om FirstVet kan du läsa i Pohjola skadehjälpen

Tidsbunden förmån: Valprådgivning för din hundvalp

Har du en hundvalp eller planera du att skaffa dig en hundvalp? 

Om du skyddar valpen med Pohjola Hundförsäkring senast 30.11.2019, får du gratis tillgång till Valprådgivningstjänst för din valp. Under det virtuella besöket vid valprådgivningen får du av en veterinär information om valptiden för rasen ifråga, om valpens utveckling och om vad det är lönt att beakta i olika skeden av hundens liv. 

Förmånen gäller alla Pohjola Försäkringar för hund som tagits senast 30.11.2019 och som inkluderar vårdkostnadsförsäkring. Besöker hos valprådgivningen ska motsvarigt göras senast 30.11. Tjänsten tillhandahålls av FirstVet AB.

Så här utnyttjar du den tidsbundna Valprådgivningsförmånen

Djurklinikspartnerna hjälper din hund

Om din hund insjuknar eller skadas och behöver vård, kan du direkt anlita en veterinärklinik som vi samarbetar med. Vår samarbetspartner ger din hund den vård den behöver och du behöver inte göra en skadeanmälan i efterskott. Vår samarbetspartner sköter ersättningsansökan på dina vägnar på platsen. För den vård som ersätts ur hundförsäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk, och resten fakturerar kliniken av Pohjola Försäkring.

Se närmaste partner i Pohjola Skadehjälpen

Tjänsten TassuApu sparar uppgifterna om din hund

Med nättjänsten TassuApu kan du behändigt spara och uppdatera uppgifterna om din hunds hälsa och aktiviteter. Som Pohjola Hundförsäkringskund får du använda TassuApu i 3 månader utan avgift.

Ta en titt på TassuApu

Läs mera Stäng
1

Ingen övre åldersgräns för hundens hälsa

Hundförsäkringen ersätter kostnader för veterinär och läkemedel genom hundens hela liv, utan övre åldersgräns.

2

För ren- och blandrasiga hundar

Pohjola Hundförsäkringen tryggar såväl rashundar som flerrasiga hundar. Du kan skräddarsy försäkringen till en helhet som är helt rätt för just din hund.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Med en hundförsäkring säkerställer du den bästa vården

Hundar kan råka ut för allt möjligt, precis som människor. Då du tecknat en omfattande hundförsäkring kan du föra din hund till den bästa vården och du behöver inte heller oroa dig för veterinärens räkning.

Ur hundförsäkringen ersätter vi veterinärkostnader, röntgen- och laboratorieundersökningar samt läkemedel som säljs på apotek och vi hoppas på att din hund snart mår bättre. Om du så vill kan du också teckna en djurförsäkring, som ersätter endast om hunden försvinner eller dör av ett olycksfall eller av en sjukdom.

Försäkringen för hund ersätter exempelvis. om din hund insjuknar eller skadas, dör eller försvinner eller förorsakar en utomstående person skada, som du enligt lagen är ersättningsansvarig för.
Koiravakuutuksella turvattu koiranpentu

En hundförsäkring ger skydd redan för hundvalpar

Det lönar sig att teckna en hundförsäkring redan för små hundvalpar, såväl för rashundar som för blandrashundar. Vi beviljar hundförsäkringar redan för sex veckor gamla hundar, såväl för rashundar som för blandrashundar.

Hundförsäkringen kan beviljas hundar under 7 år. Försäkringen ger hunden skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under hela dess liv, utan åldersbegränsning. Välj ett maximalt ersättningsbelopp på 3 000 euro till din försäkring, så får du det mest heltäckande skyddet för din hund. Observera ändå, att skydden mot hundens död och ansvarsskador upphör då hunden fyller 10 år.

 

Välj skydd och skräddarsy Pohjola Hundförsäkringen för din egen hund

Skydd Vad ersätter vi? Maximi­ersättningens belopp Självrisk
Vårdkostnads­försäkring Vi ersätter kostnader som anknyter till vård av hundens hälsa utan övre åldersgräns.

Vi ersätter veterinär­medicinsk undersökning och vård av din hund samt de receptbelagda läkemedel som är nödvändiga för vård av sjukdom eller skada efter olycksfall.
Enligt maximi­ersättningen du har valt antingen 1 000 €, 2 000 € eller 3 000 €.

Efter det 10:e levnadsåret minskar maximi­ersättningen du har valt med 20 % per försäkringsperiod från utgångsnivån.
70 euro per försäkringsperiod och för de kostnader som överskrider detta enligt ditt val antingen 30 % eller 40 %.
Djurförsäkring Vi ersätter, om din hund dör eller försvinner innan den har fyllt 10 år.

Vi ersätter den ekonomiska förlusten, om din hund dör, försvinner, blir stulen eller om den måste avlivas av djurskyddsskäl.
Det försäkringsbelopp som du valt 0 €
Djuransvarsförsäkring*

* förutsätter att också Djurförsäkring tas ut
Ansvarsförsäkring till 10 års ålder.

Vi ersätter person- och sakskador som din hund förorsakat utomstående och för vilka du enligt lag är ersättningsansvarig.
Högst 85 000 € 150 €

Som pudeluppfödare vill jag vara säker på att mina hundar vid behov får bästa möjliga vård.

Kisse Riihimäki

Hundförsäkringen beviljas utgående från hälsodeklarationen

Den hälsodeklaration som behövs för att bevilja hundförsäkringen och också andra djurförsäkringar kan enkelt fyllas i på nätet samtidigt som försäkringen tecknas.

En försäkring för en hund kan ofta beviljas även om hunden inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån uppgifterna i den ifyllda hälsodeklarationen.

Vi ersätter sjukdomar som utbrutit och vårdkostnader för olycksfall som inträffat under hundförsäkringens giltighetstid. Däremot ersätter försäkringen i regel inte sjukdomar som börjat innan försäkringen tecknades. Om du för din hund tecknar en försäkring då hunden är ung och frisk, säkerställer du att din hund får det mest omfattande skyddet.

Om ett sällskapsdjur som hålls i en lägenhet dör på grund av ett olycksfall ersätts det ur Mitthem-försäkringen för lösöre upp till 1 500 euro. 

Veterinärkostnader och kostnader om ett sällskapsdjur dör på grund av sjukdom ersätts emellertid endast ur hundens eller kattens egen försäkring. En försäkring för en hund eller katt kan du teckna också utan hemförsäkring.

Observera att hemförsäkringen inte ersätter skador som djuret förorsakat genom att bita, riva eller klösa.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.