Försäkring för hund

Trygga hundens hälsa och skydda din ekonomi mot överraskande utgifter
GRATISFÖRMÅN

Utnyttja distansveterinären FirstVet och djurklinikspartnerna

När du inkluderar en vårdkostnadsförsäkring i Pohjola Hundförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria och obegränsade tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet, och i skadesituationer hjälper våra djurklinikspartner. Förmånen gäller tills vidare.

Läs mer om tjänsten >

Så här hjälper försäkringen och FirstVet om hunden insjuknar eller om någonting händer:

Det lönar sig att registrera sig/skapa ett konto i tjänsten FirstVet genast när du har tecknat en hundförsäkring. På så sätt är hjälpen alltid nära, om din katt skadar sig eller insjuknar.

1. Boka alltid först tid till en veterinär via FirstVet, om du är orolig för din hunds hälsa. Med tjänsten FirstVet får du en veterinär virtuellt hem till dig via videosamtal ännu samma dag.

2. Du får en bedömning av hundens hälsotillstånd av en veterinär på nätet hos FirstVet och du blir vid behov hänvisad till eftervård. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för egenvård i hemmet.

3. Om en veterinär på nätet rekommenderar dig att boka en tid för eftervård, ber vi dig boka tid hos en av de djurkliniker som vi samarbetar med. Du hittar vår närmaste djurklinikspartner enkelt i Pohjola Skadehjälpen.

Våra djurklinikspartner hjälper om FirstVet rekommenderar eftervård

Om veterinären på nätet hos FirstVet rekommenderar fortsatta undersökningar av din hund hos en veterinär, sköter du ärendet enklast hos en av våra djurklinikspartner. Vår samarbetspartner ger din hund den vård den behöver och du behöver inte göra en skadeanmälan i efterskott.

Vår samarbetspartner sköter ersättningsansökan på dina vägnar på platsen. För den vård som ersätts ur hundförsäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk, och resten fakturerar kliniken av Pohjola Försäkring.

Se närmaste partner i Pohjola Skadehjälpen

Läs mera Stäng
1

Ingen övre åldersgräns för hundens hälsa

Hundförsäkringen ersätter kostnader för veterinär och läkemedel genom hundens hela liv, utan övre åldersgräns.

2

Hundförsäkring för ren- och blandrasiga hundar

Pohjola Hundförsäkringen tryggar såväl rashundar som flerrasiga hundar. Du kan skräddarsy försäkringen till en helhet som är helt rätt för just din hund.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Kan jag få rabatt på min hundförsäkring?

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår hundförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Med en hundförsäkring säkerställer du den bästa vården

Hundar kan råka ut för allt möjligt, precis som människor. Då du tecknat en omfattande hundförsäkring kan du föra din hund till den bästa vården och du behöver inte heller oroa dig för veterinärens räkning.

Ur hundförsäkringen ersätter vi veterinärkostnader, röntgen- och laboratorieundersökningar samt läkemedel som säljs på apotek och vi hoppas på att din hund snart mår bättre. Om du så vill kan du också teckna en djurförsäkring, som ersätter endast om hunden försvinner eller dör av ett olycksfall eller av en sjukdom.

Försäkringen för hund ersätter exempelvis. om din hund insjuknar eller skadas, dör eller försvinner eller förorsakar en utomstående person skada, som du enligt lagen är ersättningsansvarig för.

En hundförsäkring ger skydd redan för hundvalpar

Det lönar sig att teckna en hundförsäkring redan för små hundvalpar, såväl för rashundar som för blandrashundar. Vi beviljar hundförsäkringar redan för sex veckor gamla hundar, såväl för rashundar som för blandrashundar.

Hundförsäkringen kan beviljas hundar under 7 år. Försäkringen ger hunden skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under hela dess liv, utan åldersbegränsning. Välj ett maximalt ersättningsbelopp på 3 000 euro till din försäkring, så får du det mest heltäckande skyddet för din hund. Observera ändå, att skydden mot hundens död och ansvarsskador upphör då hunden fyller 10 år.

 

Vad ersätter hundförsäkringen?

Vad hundförsäkringen täcker beror på vilka skydd du väljer till försäkringen. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter till exempel kostnader för veterinärbesök, undersökningar och läkemedel. Djuransvarsförsäkringen ersätter skador som hunden orsakar för utomstående och som du enligt lagen är ersättningsskyldig för. Hundförsäkringen ersätter också om hunden försvinner eller dör.

Välj skydd och skräddarsy Pohjola Hundförsäkringen för din egen hund.

Skydd Vad ersätter vi? Maximi­ersättningens belopp Självrisk
Vårdkostnads­försäkring Vi ersätter kostnader som anknyter till vård av hundens hälsa utan övre åldersgräns.

Vi ersätter veterinär­medicinsk undersökning och vård av din hund samt de receptbelagda läkemedel som är nödvändiga för vård av sjukdom eller skada efter olycksfall.
Enligt maximi­ersättningen du har valt antingen 1 000 €, 2 000 € eller 3 000 €.

Efter det 10:e levnadsåret minskar maximi­ersättningen du har valt med 20 % per försäkringsperiod från utgångsnivån.
70 euro per försäkringsperiod och för de kostnader som överskrider detta enligt ditt val antingen 30 % eller 40 %.
Djurförsäkring Vi ersätter, om din hund dör eller försvinner innan den har fyllt 10 år.

Vi ersätter den ekonomiska förlusten, om din hund dör, försvinner, blir stulen eller om den måste avlivas av djurskyddsskäl.
Det försäkringsbelopp som du valt 0 €
Djuransvarsförsäkring*

* förutsätter att också Djurförsäkring tas ut
Ansvarsförsäkring till 10 års ålder.

Vi ersätter person- och sakskador som din hund förorsakat utomstående och för vilka du enligt lag är ersättningsansvarig.
Högst 85 000 € 150 €

Som pudeluppfödare vill jag vara säker på att mina hundar vid behov får bästa möjliga vård.

Kisse Riihimäki

Försäkringar för hundar beviljas utgående från en hälsodeklaration

Försäkringar för hundar och även andra djurförsäkringar beviljas utifrån en hälsodeklaration. Du fyller enkelt i hälsodeklarationen på nätet när du tecknar försäkringen.

En försäkring för en hund kan ofta beviljas även om hunden inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån uppgifterna i den ifyllda hälsodeklarationen.

Vi ersätter sjukdomar som utbrutit och vårdkostnader för olycksfall som inträffat under hundförsäkringens giltighetstid. Däremot ersätter försäkringen i regel inte sjukdomar som börjat innan försäkringen tecknades. Om du för din hund tecknar en försäkring då hunden är ung och frisk, säkerställer du att din hund får det mest omfattande skyddet.

Vilka faktorer påverkar premien för en hundförsäkring?

Premien på hundförsäkringen fastställs utifrån uppgifter om din hund, t.ex. hundens ras och ålder, och om boningsorten och försäkringsskyddets omfattning. Hundförsäkringens premie påverkas också av maximiersättningen, försäkringsbeloppet och självriskerna som du valt till de olika försäkringarna.

Den billigaste hundförsäkringen är kanske inte den bästa hundförsäkringen. När du väljer ett så heltäckande skydd för din lurviga vän som möjligt, påverkas också hundförsäkringens premie.

Ska hunden vara försäkrad?

En hundförsäkring är inte obligatorisk, men med en försäkring både säkerställer du att din hund får god vård och tryggar din ekonomi i händelse av överraskande kostnader. Kostnaderna för läkemedel, veterinärbesök och laboratorie- och röntgenundersökningar kan bli överraskande höga. Hundförsäkringen ersätter kostnader upp till 3 000 euro under en försäkringsperiod på ett år.

Om ett sällskapsdjur som hålls i en lägenhet dör på grund av ett olycksfall ersätts det ur Mitthem-försäkringen för lösöre upp till 1 500 euro. 

Veterinärkostnader och kostnader om ett sällskapsdjur dör på grund av sjukdom ersätts emellertid endast ur hundens eller kattens egen försäkring. En försäkring för en hund eller katt kan du teckna också utan hemförsäkring.

Observera att hemförsäkringen inte ersätter skador som djuret förorsakat genom att bita, riva eller klösa.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

 

 

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.