Koiravakuutus on kunnossa ja lemmikkisi voi nukkua leppoisasti

Försäkring för hund

Trygga hundens hälsa och skydda din ekonomi mot överraskande utgifter
GRATISFÖRMÅN

Pohjola Hundförsäkring erbjuder ett obegränsat antal avgiftsfria konsultationer med en veterinär på nätet hos FirstVet

När du inkluderar en vårdkostnadsförsäkring i Pohjola Hundförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria och obegränsade tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet, och i skadesituationer hjälper våra djurklinikspartner. Förmånen gäller tills vidare.

Läs mer om tjänsten >

Så här hjälper försäkringen och FirstVet om hunden insjuknar eller om någonting händer:

Det lönar sig att registrera sig/skapa ett konto i tjänsten FirstVet genast när du har tecknat en hundförsäkring. På så sätt är hjälpen alltid nära, om din katt skadar sig eller insjuknar.

1. Boka alltid först tid till en veterinär via FirstVet, om du är orolig för din hunds hälsa. Med tjänsten FirstVet får du en veterinär virtuellt hem till dig via videosamtal ännu samma dag.

2. Du får en bedömning av hundens hälsotillstånd av en veterinär på nätet hos FirstVet och du blir vid behov hänvisad till eftervård. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för egenvård i hemmet.

3. Om en veterinär på nätet rekommenderar dig att boka en tid för eftervård, ber vi dig boka tid hos en av de djurkliniker som vi samarbetar med. Du hittar vår närmaste djurklinikspartner enkelt i Pohjola Skadehjälpen.

Våra djurklinikspartner hjälper om FirstVet rekommenderar eftervård

Om veterinären på nätet hos FirstVet rekommenderar fortsatta undersökningar av din hund hos en veterinär, sköter du ärendet enklast hos en av våra djurklinikspartner. Vår samarbetspartner ger din hund den vård den behöver och du behöver inte göra en skadeanmälan i efterskott.

Vår samarbetspartner sköter ersättningsansökan på dina vägnar på platsen. För den vård som ersätts ur hundförsäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk, och resten fakturerar kliniken av Pohjola Försäkring.

Se närmaste partner i Pohjola Skadehjälpen

Läs mera Stäng
1

Livslångt skydd för din hund

När du försäkrar en hund under 7 år, ersätter hundförsäkringen veterinärkostnader och läkemedel genom hundens hela liv, utan övre åldersgräns.

2

Hundförsäkring för ren- och blandrasiga hundar

Pohjola Hundförsäkringen tryggar såväl rashundar som flerrasiga hundar. Du kan skräddarsy försäkringen till en helhet som är helt rätt för just din hund.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Kan jag få rabatt på min hundförsäkring?

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår hundförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Med en hundförsäkring säkerställer du den bästa vården

Med en hundförsäkring tryggar du ditt sällskapsdjur vid sjukdomar och olycksfall redan från valpåldern. En omfattande hundförsäkring möjliggör att kan du föra din hund till den bästa vården och inte behöver oroa dig för veterinärens faktura. 
 
Du kan välja mellan tre olika skydd:
  • Djurförsäkringen ersätter om hunden försvinner eller dör i samband med ett olycksfall eller en sjukdom enligt det ersättningsbelopp du har valt.
  • Vårdkostnadsförsäkringen ersätter till exempel veterinärkostnader, röntgen-, ultraljud- och laboratorieundersökningar, kostnader för läkemedel som säljs i apotek samt tandvård på grund av sjukdom eller olycksfall. 
  • Djuransvarsförsäkringen ersätter skador som hunden orsakar utomstående, om hunden till exempel söndrar en grannes egendom eller orsakar skador på grund av fallolycka. 
Vi rekommenderar att du försäkrar din hund inte bara genom en djurförsäkring utan även en vårdkostnadsförsäkring, eftersom veterinärkostnader kan gå upp till tusentals euro. Vårdkostnadsförsäkringen erbjuder även den avgiftsfria tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet, som du kan nå genom appen varje dag. 

Med hundförsäkringen kan du försäkra såväl valpar som vuxna hundar

Vi beviljar hundförsäkringar redan till sex veckor gamla valpar. Det lönar sig att teckna en hundförsäkring redan för små hundvalpar, som nyss börjat bekanta sig med omvärlden. Om du försäkrar hunden som valp och väljer en försäkring med maximiersättning på 3 000 euro, får du ett så omfattande försäkringsskydd som möjligt.
 
Också en vuxen, under 7 år gammal rashund eller blandrashund kan försäkras. Vårdkostnadsförsäkringen ger hunden skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under hela dess liv, utan åldersbegränsning. Skydden i hundförsäkringen som omfattar dödsfall och ansvarsskador upphör när hunden fyller 10 år. 

Försäkring också för en rescuehund

Tänker du skaffa en rescuehund? Också en rescuehund kan få hundförsäkring, och inget veterinärutlåtande behöver lämnas in om hunden. 
 
Om du inte är säker på din rescuehunds exakta födelsedatum, ursprung eller ras, kan du försäkra din hund som blandrashund. Om du känner till rasen men den inte godkänns av Finska Kennelklubben, anteckna rasen och namnet i hundens namnfält när du tecknar försäkringen, till exempel australiensisk labradoodle Nero.

Vad ersätter hundförsäkringen?

Vad hundförsäkringen täcker beror på vilka skydd du väljer till försäkringen. Vårdkostnadsförsäkringen ersätter till exempel kostnader för veterinärbesök, undersökningar och läkemedel. Djuransvarsförsäkringen ersätter skador som hunden orsakar utomstående och som du enligt lagen är ersättningsskyldig för. Hundförsäkringen ersätter också om hunden försvinner eller dör.

Så ersätter försäkringen veterinärkostnader 

Blandrashunden Leos tand brast i lekens tumult. Att dra ut tanden förorsakade veterinärkostnader på 600 euro, vilket ersattes ur Leos vårdkostnadsförsäkring. Besöket var försäkringsperiodens första, så du betalar en självrisk på 70 euro för det. Efter självrisken kvarstår 530 euro att betala, av vilket du betalar en självrisk på 30 procent, alltså 159 euro. Du betalar för veterinärbesöket totalt 229 euro och Pohjola Försäkring ersätter det resterande beloppet, det vill säga 371 euro.  

Ifall Leo under samma försäkringsperiod igen besöker veterinären, betalar du endast 30 procent av veterinärbesökets pris. Självrisken på 70 euro betalas endast en gång per försäkringsperiod.

Skydd i hundförsäkringen 

Se i tabellen nedan hurdana skydd du kan ha i hundförsäkringen och vad de ersätter. 

Skydd Vad ersätter vi? Maximi­ersättning Självrisk
Vårdkostnads­försäkring Vi ersätter kostnader som anknyter till vård av hundens hälsa utan övre åldersgräns.

Vi ersätter veterinär­medicinsk undersökning och vård av din hund samt de receptbelagda läkemedel som är nödvändiga för vård av sjukdom eller skada efter olycksfall.
Enligt maximi­ersättningen du har valt antingen 1 000 €, 2 000 € eller 3 000 €.

Efter det 10:e levnadsåret minskar maximi­ersättningen du har valt med 20 % per försäkringsperiod från utgångsnivån.
70 euro per försäkringsperiod och för de kostnader som överskrider detta enligt ditt val antingen 30 % eller 40 %.
Djurförsäkring*

*Gäller till 10 års ålder.
Vi ersätter den ekonomiska förlusten, om din hund dör, försvinner, blir stulen eller om den måste avlivas av djurskyddsskäl. Försäkringsbeloppet du har valt, vilket baseras på inköpspriset för din hund. 0 euro
Djuransvarsförsäkring*

*Gäller till 10 års ålder. Förutsätter att också djurförsäkring tas ut
Vi ersätter person- och sakskador som din hund förorsakat utomstående och för vilka du enligt lag är ersättningsansvarig. I ersättning betalas högst 85 000 euro för var och en skada. 150 euro

Vilka faktorer påverkar premien för hundförsäkring?

Premien för hundförsäkringen fastställs utifrån uppgifter om din hund, till exempel hundens ras och ålder, och om din bostadsort och det valda försäkringsskyddets omfattning. Premien för hundförsäkringen påverkas också av maximiersättningen, försäkringsbeloppet och självriskerna som du valt till de olika försäkringarna.

Den billigaste hundförsäkringen är inte nödvändigtvis den bästa hundförsäkringen. När du väljer ett så heltäckande skydd för din lurviga vän som möjligt, påverkas också premien för hundförsäkringen. Du kan lätt jämföra skydden och premierna i vår nätbutik.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du rabatt på din hundförsäkring. Om du dessutom är ägarkund i andelsbanken får du en tilläggsrabatt därpå och OP-bonus kan användas för dina försäkringspremier.

Vi beviljar försäkringar för hundar utgående från en hälsodeklaration

Försäkringar för hundar och även andra djurförsäkringar beviljas utifrån en hälsodeklaration. Du fyller enkelt i hälsodeklarationen i tjänsten op.fi när du tecknar försäkringen.
En försäkring för en hund kan ofta beviljas även om hunden inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån uppgifterna i hälsodeklarationen.

Vi ersätter ur hundförsäkringen vårdkostnader för sjukdomar och olycksfall. Sjukdomar som brutit ut innan försäkringen tecknades ersätts i regel inte ur hundförsäkringen. När du tecknar en försäkring för din hund medan hunden är ung och frisk, säkerställer du att din hund får det mest omfattande skyddet.

Gäller hundförsäkringen även på resor utomlands? 

Hundförsäkringen gäller överallt i de nordiska länderna. I de andra EU-länderna, i Storbritannien och i Schweiz gäller försäkringen tillfälligt i högst 12 månader. Du kan utvidga giltighetsområdet för vårdkostnads- och djurförsäkringen genom att kontakta vår kundtjänst. 

Om din hund insjuknar eller skadas utomlands, ta den till en lokal veterinär. Du kan söka ersättning för veterinärkostnader efteråt antingen i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Ska hunden vara försäkrad?

En hundförsäkring är inte obligatorisk, men den hjälper dig säkerställa en god vård för din hund. Samtidigt tryggar du även din egen ekonomi mot oförväntade kostnader. Kostnaderna för läkemedel, veterinärbesök och laboratorie- och röntgenundersökningar kan bli överraskande höga. Hundförsäkringen ersätter kostnader upp till 3 000 euro under en försäkringsperiod på ett år.

Så här tecknar du Pohjola Hundförsäkring

1. Tänk på hurdan försäkring du vill skaffa för din hund

Jämför skydden, bestäm över självrisken och den årliga maximiersättningens belopp. Se vilka skador som ersätts ur försäkringen och vilka som är utanför försäkringen. 

2. Beräkna premien och se vår rekommendation

Mata in uppgifterna om din hund och se vilket slags försäkringsskydd vi rekommenderar för din hund. Du kan göra ändringar i rekommendationen och se hur ändringarna påverkar premien för försäkringen.

3. När du har valt ett lämpligt försäkringsskydd, fyll i en hälsodeklaration 

Du kan göra hälsodeklarationen genast i samband med köpet eller alternativt senare i tjänsten op.fi. Om du väljer att fylla i hälsodeklarationen senare, beakta att den finns i tjänsten op.fi tidigast om ett dygn. 

4. Vänta på beslutet

Du får ett försäkringsbeslut senast inom en vecka. Vänta lugnt och säg inte upp ditt sällskapsdjurs tidigare försäkring innan du har fått beslutet.

5. Din hund är försäkrad

Din hunds försäkringsskydd gäller genast när du har fått ett positivt försäkringsbeslut. 

Hundförsäkringen är till hjälp i många situationer, men allt ersätter den ändå inte. Vi ber dig läsa noggrant igenom exemplen i försäkringsskydden och de begränsande villkoren i försäkringen i detalj.
 
Ur försäkringen ersätts vårdkostnader endast för sådana sjukdomar och olycksfall som har börjat medan försäkringen gällde. Vi ersätter till exempel läkemedel och förbandsmaterial som ordinerats av veterinär, men till exempel specialdiet eller tilläggsnäring ersätts inte. Vi ersätter tandvård som behövs på grund av olycksfall eller sjukdom, men vi ersätter inte borttagning av tandsten eller mjölktänder eller tandreglering.
 
Vi ersätter inte ur vårdkostnadsförsäkringen exempelvis
 
  • förebyggande behandlingar, såsom vaccinationer eller tömning av analsäckar,
  • behandling av ett dolt eller medfött fel eller en beteendestörning,
  • behandling av utvecklingsstörningar i skelettet, lederna eller andningsorganen,
  • kostnader för skendräktighet, kastrering, sterilisering eller medicinering mot parasiter,
  • fysikalisk behandling, fysioterapi, akupunktur, laserterapi eller massage.
 
Vi ersätter inte ur djurförsäkringen exempelvis
  • om dödsorsaken är ett dolt eller medfött fel eller en utvecklingsstörning i skelettet eller lederna eller om orsaken till att djuret måste avlivas är beteendestörning.

Om ett sällskapsdjur som hålls i en lägenhet dör på grund av ett olycksfall ersätts det ur Mitthem-försäkringen för lösöre upp till 1 500 euro. 

Veterinärkostnader och kostnader om ett sällskapsdjur dör på grund av sjukdom ersätts emellertid endast ur hundens eller kattens egen försäkring. En försäkring för en hund eller katt kan du teckna också utan hemförsäkring.

Observera att hemförsäkringen inte ersätter skador som djuret förorsakat genom att bita, riva eller klösa.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.