Med sällskapsdjuret utomlands

Det blir allt vanligare att man reser med sitt sällskapsdjur. Var ute i tid när du planerar att ta med ditt sällskapsdjur på en resa utomlands.

Ta med ett sällskapsdjurspass på resan

Ett intyg för sällskapsdjur, det vill säga ett sällskapsdjurspass, krävs för hundar, katter och tamillrar vid resor i EU-länder. Avsikten med passet är att visa att ditt sällskapsdjur kan identifieras och att det uppfyller de villkor som krävs gällande hälsan hos djur som transporteras mellan medlemsländerna. Du kan använda sällskapsdjurspasset också när du reser till länder utanför EU.

Du kan skaffa ett sällskapsdjurspass hos veterinären. Innan passet beviljas kontrollerar veterinären att ditt sällskapsdjur är försett med identifieringsmärkning (tatuering eller chips), och att det har vaccinerats mot rabies. I passet antecknas uppgifter om djuret och ägaren, identifieringsmärkningen, vaccinationer, eventuell medicinering mot bandmask och diagnos av antikroppar mot rabies.

Ta reda på exportvillkoren för destinationslandet

Finland har inte ställt upp några exportvillkor för sällskapsdjur, och därför måste du själv ta reda på vilka villkor som gäller för destinationslandet när du reser. Ta före resan reda på vad myndigheterna i destinationslandet kräver i samband med inresan och vad som krävs när djuret återvänder till Finland.  Om du reser utanför EU, är det bra att kontakta ambassaden i destinationslandet i händelse av särskilda krav. Ansvaret för att skaffa information ligger alltid hos dig som djurets ägare, och för att undvika otrevliga situationer är det skäl att noggrant sätta sig in i kraven. Kontrollera att uppgifterna är aktuella före varje resa som du gör med ditt sällskapsdjur.

Kolla upp vaccinationerna

För att du ska kunna resa utomlands med ditt sällskapsdjur, måste du låta vaccinera det mot rabies minst 21 dygn före resan. Det ska finnas en anteckning om vaccinationen i sällskapsdjurspasset eller i något annat vaccinationsintyg. Veterinären antecknar den sista giltighetsdagen för rabiesvaccinationen i sällskapsdjurspasset. De rabiesvaccin som används i Finland för närvarande är beroende på vaccinet i kraft från två till tre år, om vaccinet har getts ett djur som är över ett år gammalt.

Diskutera med veterinären om eventuella andra vaccin, vaccinationstidtabeller och till exempel maskmedicinering och fästingmedel.

Olika sätt att resa

Resa med bil. Ditt sällskapsdjur får inte röra sig fritt i bilen, utan det måste transporteras i det öppna bagageutrymmen i en personbil, där det har tillräckligt med utrymme, i en transportbur eller i baksätet på bilen, där det är fäst med en separat bilbältssäle.

Med flyg. Om du tänker flyga med ditt sällskapsdjur, kontrollera alltid i god tid före resan flygbolagens varierande praxis för transport av sällskapsdjur. På vissa flygbolags flygningar kan du transportera små sällskapsdjur, såsom hundar och katter, i kabinen, om djurets och transportburens sammanlagda vikt är högst åtta kilo. En del flygbolag transporterar sällskapsdjur endast i lastrummet eller inte alls.

Till sjöss. Du kan resa med ditt sällskapsdjur med båt, om det är fråga om en reguljär resa. När du bokar resan gör upp ett transportavtal om ditt sällskapsdjur, för på varje båttur tas med ett begränsat antal djur. För noggrannare anvisningar se bolagets webbplats.

Är försäkringarna för sällskapsdjuret uppdaterade?

Det är viktigt att försäkringen för ditt sällskapsdjur är i kraft också på resor, och OPs försäkring gäller i Norden. Djurförsäkringen, vårdkostnadsförsäkringen, djuransvarsförsäkringen och försäkringen för nyttofunktion gäller tillfälligt, högst ett år, också i de övriga EU-länderna, i Storbritannien och Schweiz. Fråga oss vid behov också om en utvidgning av försäkringens giltighetsområde.

Koiravakuutus on kunnossa ja lemmikkisi voi nukkua leppoisasti
GRATISFÖRMÅN
Försäkring för hund
GRATISFÖRMÅN
Försäkring för katt
Matkustaja lähdössä turvallisin mielin reissuun, kun matkavakuutus on kunnossa.
Reseförsäkring