Djurförsäkring

En djurförsäkring ger trygghet för ditt sällskapsdjur och din ridhäst i fall av otrevliga överraskningar. Du kan utvidga skyddet som djurförsäkringen ger genom att i försäkringen inkludera även en vårdkostnadsförsäkring för djur och en djuransvarsförsäkring. Läs mer om Pohjola Försäkrings djurförsäkringar, välj lämpliga skydd, räkna ut priset på djurförsäkringen och teckna den enkelt på nätet.

 

GRATISFÖRMÅN
Försäkring för hund
GRATISFÖRMÅN
Försäkring för katt
Hästförsäkring

Vad ersätter en försäkring för sällskapsdjur?

Omfattningen av försäkringen för sällskapsdjur, dvs. vad försäkringen ersätter, beror på omfattningen av försäkringen som du valt. När du inkluderar en vårdkostnadsförsäkring i djurförsäkringen, ersätts enligt vald omfattning bland annat undersökning och vård av ditt sällskapsdjur, läkemedel som säljs med tillstånd på apotek samt röntgen- och laboratorieundersökningar. Du kan även teckna en vårdkostnadsförsäkring för ditt sällskapsdjur utan att teckna en djurförsäkring.

Om du vill kan du utvidga djurets försäkringsskydd även med en djuransvarsförsäkring. Djuransvarsförsäkringen är ett merskydd i djurförsäkringen som ersätter skador som djuret orsakar en utomstående upp till 85 000 euro i sådana fall där djurets ägare, innehavare eller skötare är ersättningsskyldig för skadan enligt lagen. När du väljer en djurförsäkring utan andra skydd ersätter vi försäkringsbeloppet, om ditt sällskapsdjur eller din häst dör på grund av sjukdom eller olycksfall, försvinner, blir stulet eller veterinären ordinerar avlivning av djurskyddsskäl.

Hur fastställs priset på en djurförsäkring och hur mycket kostar försäkringen?

Priserna för djurförsäkringar fastställs utgående från uppgifterna om djuret och omfattningen av försäkringsskyddet. Faktorer som inverkar på priset för en djurförsäkring är bland annat djurets ras och försäkringsbeloppet. Faktorer som inverkar på priset för en vårdkostnadsförsäkring för djur är bl.a. djurets ålder, den maximiersättning och självrisk som du valt i vårdkostnadsförsäkringen samt försäkringstagarens hemort. Dessutom när du försäkrar en häst påverkar hästens användningsändamål och ålder priset för djurförsäkringen såväl när du tecknar försäkringen som under dess giltighetstid.

Välj de skydd som du vill ha och räkna ut priset på djurförsäkringen enkelt i nätbutiken!

Lönar det sig att teckna en djurförsäkring redan för en valp?

Djurförsäkringen och vårdkostnadsförsäkringen för djur gäller inte sjukdomar som har börjat innan försäkringen trädde i kraft. Vi rekommenderar att du skyddar ditt sällskapsdjur med en djurförsäkring redan som valp och säkerställer att du för ditt sällskapsdjur får en så heltäckande försäkring för sjukdom och olycksfall som möjligt. Du vet väl att du med en vårdkostnadsförsäkring även kan skydda till exempel blandrashundar i händelse av veterinärkostnader.

Pohjola Skadehjälpen, distansveterinären och djurkliniker som vi samarbetar med hjälper ditt sällskapsdjur

Skadehjälpen är en sökmotor för skador. När ditt kära djur insjuknar eller skadar sig hittar du i tjänsten instruktioner samt råd och kontaktinformation till en djurklinik som vi samarbetar med eller till distansveterinären.

Distansveterinären avgiftsfritt till din tjänst utan begränsning av användningen

Om du funderar över ditt sällskapsdjurs hälsa får du via distansveterinärtjänsten FirstVet videoförbindelse med en veterinär oberoende av plats. När din hund, katt eller häst har en Pohjola Hund-, Katt- eller Hästförsäkring som innefattar en vårdkostnadsförsäkring får du tillgång till ett obegränsat antal FirstVet-distanskonsultationer för varje djur som du försäkrat. Förmånen gäller tills vidare.

Direktersättningstjänst hos djurkliniker som vi samarbetar med

Du kan direkt anlita en veterinärklinik som vi samarbetar med när ditt sällskapsdjur insjuknar eller skadas och behöver vård. När du anlitar vår samarbetspartner får ditt sällskapsdjur sakkunnig vård och vår samarbetspartner sköter ersättningsansökan på dina vägnar på samma gång – du behöver alltså inte göra en skadeanmälan i efterhand. Av den vård som ersätts ur försäkringen för ditt sällskapsdjur betalar du på kliniken endast din självrisk, och resten fakturerar kliniken direkt av Pohjola Försäkring.

Försäkringen för sällskapsdjur gäller också på resor

Djurförsäkringarna gäller i Norden och tillfälligt högst ett år utan avbrott, också i de övriga EU-länderna och i Schweiz. Om du vill kan du utvidga giltighetsområdet för djurförsäkringen genom ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie.