Hästförsäkring

Skydd för hästar och ponnyer
GRATISFÖRMÅN

Hästförsäkringen ger dig tillgång till en veterinär på nätet hos FirstVet

När du i Pohjola Hästförsäkring inkluderar en vårdkostnadsförsäkring som täcker veterinärkostnader, får du tillgång till den avgiftsfria tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet.

Vad är en veterinär på nätet hos FirstVet?

Genom tjänsten FirstVet får du tillgång till ett obegränsat antal avgiftsfria konsultationer med en veterinär på nätet, när du behöver hjälp med hästens hälsa. Tjänsten fungerar via videosamtal. Veterinären bedömer via videosamtalet hästens hälsa och hänvisar vid behov till rätt vård och behandling. Om ingen behandling behövs, ger veterinären hos FirstVet dig anvisningar för hur du ska sköta hästen hemma.

Förmånen gäller tills vidare.

Så här fungerar tjänsten:

1. Skapa ett konto för tjänsten och ladda ner applikationen när du har tecknat en försäkring för din häst. På så sätt har du alltid hjälp inom räckhåll.

2. Om hästen insjuknar eller skadar sig, ta först kontakt med en veterinär via FirstVet.

3. Du får instruktioner av veterinären och en eventuell rekommendation till att boka en veterinärtid.

Läs mera om tjänsten
Läs mera Stäng
1

Säkerställ en god och snabb vård

Hästförsäkringen ersätter veterinärkostnader och säkerställer samtidigt en så god vård som möjligt.

2

En hästförsäkring som passar dig

Anpassa hästförsäkringen efter dina behov genom att välja önskad omfattning och självrisk.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Skydd ifall det värsta skulle hända och hjälp med veterinärkostnader

Hästen är i bästa fall en trogen vän vars välbefinnande är en hjärtesak. I vår hästförsäkring ingår alltid en djurförsäkring och en djuransvarsförsäkring. Till hästförsäkringen kan du också ansluta en vårdförsäkring som hjälper med veterinärkostnaderna, så att hästen om den insjuknar eller skadas snabbt får god vård.

Vad ersätter hästförsäkringen?

Vår djurförsäkring ersätter om hästen dör eller måste avlivas på grund av sjukdom, olycksfall, förlossning eller kastning. Ansvarsförsäkringen ersätter däremot skador som drabbar utomstående och för vilken ägaren, innehavaren eller skötaren av hästen enligt lag är ersättningsansvarig.

Det finns två alternativa vårdförsäkringar, av vilka den mer omfattande täcker exempelvis

  • veterinärens arvode,
  • förbandsmaterial och läkemedel som veterinären ordinerat,
  • röntgen- och laboratorieundersökningar och
  • vårddagsavgifter, då det är nödvändigt att hästen vårdas på en djurklinik.

Du kan också välja en mer begränsad vårdkostnadsförsäkring som ersätter veterinärkostnader på grundnivå för i villkoren specificerade sjukdomar och olycksfall.

Försäkringar såväl för föl, ridhästar som travhästar

Hästförsäkringar ger skydd såväl för ponnyer som tävlings- och hobbyhästar. Försäkringen kan tecknas redan för föl som är 10 dygn gamla. En hästförsäkring beviljas för hästar eller ponnyer och ston som är under 16 år gamla.

En mer begränsad hästförsäkring som endast ersätter om hästen dör genom ett olycksfall, eller om hästen försvinner eller stjäls samt en ansvarsförsäkring kan beviljas också äldre hästar som är under 22 år. Hästförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod, då hästen fyller 22 år.

I sin bredaste omfattning skyddar hästförsäkringen hästen både i händelse av sjukdomar och skador. Priset på hästförsäkringarna baserar sig i sin tur bland annat på vilka skydd du väljer för din häst.

Hannu Partanen Product Specialist, Pohjola Försäkring

Hälsodeklarationen för en hästförsäkring görs via nätet

Hästförsäkringen och andra djurförsäkringar beviljas utgående från djurets hälsotillstånd. En hälsodeklaration för en häst kan enkelt fyllas i tjänsten op.fi då försäkringen tecknas.

En hästförsäkring kan ofta beviljas även om hästen inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån uppgifterna i den ifyllda hälsodeklarationen.

Hästförsäkringen ersätter sjukdomar som utbrutit under giltighetstiden eller behandlingen av olycksfall. Det mest omfattande skyddet säkerställer du om du tecknar en hästförsäkring för en häst eller ponny då den ännu är ung och frisk.

Lönar det sig att försäkra hästen?

Vår mest omfattande hästförsäkring ger skydd för hästen i händelse av både olycksfall och sjukdomar. Med försäkringen säkerställer du att hästen snabbt får vård, utan att du behöver oroa dig för stora veterinärkostnader. Det lönar sig att försäkra hästen eller ponnyn medan den är ung och frisk, så får du ett så omfattande skydd som möjligt.

Autovakuutus henkilöautolle
Bilförsäkring för personbil
Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Hälsoförsäkring för vuxen
En vårdkostnadsförsäkring för häst i händelse av sjukdom och olycksfall kan tecknas för hästar som är över 10 dagar och under 15 år gamla. En djurförsäkring enbart i händelse av olycksfall kan tecknas för hästar som är över 10 dagar och under 21 år gamla. Både den mer omfattande och den mer begränsade försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod då hästen fyller 22 år.
Hästförsäkringarna gäller i Norden och tillfälligt högst ett år utan avbrott, också i de övriga EU-länderna, i Storbritannien och Schweiz.
Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.