Hevosvakuutus

Hästförsäkring

Skydd för hästar och ponnyer
1

Säkerställ en god och snabb vård

Hästförsäkringen ersätter veterinärkostnader och säkerställer samtidigt en så god vård som möjligt.

2

En hästförsäkring som passar dig

Anpassa hästförsäkringen efter dina behov genom att välja önskad omfattning och självrisk.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Skydd ifall det värsta skulle hända och hjälp med veterinärkostnader

Hästen är i bästa fall en trogen vän vars välbefinnande är en hjärtesak. I vår hästförsäkring ingår alltid en djurförsäkring och en djuransvarsförsäkring. Vår djurförsäkring ersätter om hästen dör eller måste avlivas på grund av sjukdom, olycksfall, förlossning eller kastning. Ansvarsförsäkringen ersätter däremot skador som drabbar utomstående och för vilken ägaren, innehavaren eller skötaren av hästen enligt lag är ersättningsansvarig.

Till hästförsäkringen kan du också ansluta en vårdförsäkring som hjälper med veterinärkostnaderna, så att hästen om den insjuknar eller skadas snabbt får god vård. Det finns två alternativa vårdförsäkringar, av vilka den mer omfattande täcker exempelvis

 • veterinärens arvode,
 • förbandsmaterial och läkemedel som veterinären ordinerat,
 • röntgen- och laboratorieundersökningar och
 • vårddagsavgifter, då det är nödvändigt att hästen vårdas på en djurklinik.

 

Hevosvakuutus auttaa yllättävissä eläinlääkärikuluissa.

Försäkringar såväl för föl, ridhästar som travhästar

Hästförsäkringar ger skydd såväl för ponnyer som tävlings- och hobbyhästar. Försäkringen kan tecknas redan för föl som är 10 dygn gamla. En hästförsäkring beviljas för hästar eller ponnyer och ston som är under 16 år gamla.

En mer begränsad hästförsäkring som endast ersätter om hästen dör genom ett olycksfall, eller om hästen försvinner eller stjäls samt en ansvarsförsäkring kan beviljas också äldre hästar som är under 22 år. Hästförsäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod, då hästen fyller 22 år.

I sin bredaste omfattning skyddar hästförsäkringen hästen både i händelse av sjukdomar och skador. Priset på hästförsäkringarna baserar sig i sin tur bland annat på vilka skydd du väljer för din häst.

Hannu Partanen Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Hälsodeklarationen för en hästförsäkring görs via nätet

Hästförsäkringen och andra djurförsäkringar beviljas utgående från djurets hälsotillstånd. En hälsodeklaration för en häst kan enkelt fyllas i på nätet då försäkringen tecknas.

En hästförsäkring kan ofta beviljas även om hästen inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån uppgifterna i den ifyllda hälsodeklarationen.

Hästförsäkringen ersätter sjukdomar som utbrutit under giltighetstiden eller behandlingen av olycksfall. Det mest omfattande skyddet säkerställer du om du tecknar en hästförsäkring för en häst eller ponny då den ännu är ung och frisk.

Mies, auto ja autovakuutus
Bilförsäkring för personbil
Nainen nauraa terveysvakuutuksen turvin
FÖR DIG
Hälsoförsäkring för vuxen
Hästförsäkringarna gäller i Norden och tillfälligt högst ett år utan avbrott, också i de övriga EU-länderna och i Schweiz.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

 • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
 • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
 • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.