Tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet

Avgiftsfri mottagning hos en veterinär på nätet för våra kunder med sällskapsdjursförsäkring

Avgiftsfri tjänst, obegränsat antal besök

Pohjola Försäkring erbjuder avgiftsfri konsultation obegränsat antal gånger med en veterinär på nätet hos FirstVet för varje sällskapsdjur som du försäkrat. Du får tillgång till förmånen när ditt sällskapsdjur har en Hund-, Katt- eller Hästförsäkring hos Pohjola Försäkring som inkluderar en vårdkostnadsförsäkring. Förmånen gäller tills vidare.

Gör först en konsultation på nätet med FirstVet om ditt sällskapsdjur insjuknar eller skadar sig

Av en veterinär på nätet hos FirstVet får du råd och instruktioner om du är orolig för ditt sällskapsdjurs hälsa.

Snabbt råd när det gäller ditt sällskapsdjurs hälsa oavsett var du är

Du kan besöka veterinärens mottagning på nätet var som helst via ett videosamtal, i en mobilapplikation eller i en webbläsare. Du kan använda tjänsten oavsett var du är, till exempel hemma eller på stugan.

Sakkunniga veterinärer på nätet hos FirstVet hjälper dig och ditt sällskapsdjur

FirstVet är ett företag som erbjuder tjänster på nätet inom hälso- och sjukvård för djur. Av sakkunniga veterinärer på nätet hos FirstVet får du råd och anvisningar i ärenden som gäller hundens, kattens eller hästens hälsa.

Hur använda tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet?

  1. Skapa ett konto för tjänsten och ladda ner applikationen FirstVet till din smarta enhet. Ladda gärna ner applikationen i förväg så att du enkelt kan boka en tid till veterinären när du behöver råd för ditt sällskapsdjurs hälsa. Skapa kontot och ladda ner den avgiftsfria applikationen här
  2. Då du laddat ner applikationen kan du boka en tid till en veterinär på nätet. Mottagningen på nätet är öppen varje dag kl. 7–24. Du kan även boka tid till ett veckoslut eller en helgdag.
  3. När du bokat en tid är det bara att vänta på din tur. FirstVet sänder ett sms strax före besöket, och då ska du öppna applikationen och logga in.
  4. Under mottagningen får du en bedömning om ditt sällskapsdjurs hälsa och anvisningar för behandlingen av symptomen. Vid behov hänvisas ditt sällskapsdjur till eftervård. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för egenvård i hemmet.
  5. Om en veterinär på nätet hos FirstVet rekommenderar ett besök på en veterinärmottagning, ber vi dig boka tid hos en av de djurkliniker som vi samarbetar med.

I applikationen får du vägledning för tjänsten. Om du behöver tekniska råd för att använda applikationen, ber vi dig kontakta FirstVet.

Vad är tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet?

FirstVet är ett företag som erbjuder tjänster på nätet inom hälso- och sjukvård för djur. FirstVet är ett av de ledande företagen i Finland och Europa i sin bransch. På en mottagning hos en veterinär på nätet hos FirstVet får du via en videolänk råd och anvisningar i ärenden som gäller hundens, kattens eller hästens hälsa.

På en mottagning på nätet hos FirstVet betjänas du av sakkunniga veterinärer. Via en videolänk får du snabbt råd för hur du kan behandla de symptom som ditt sällskapsdjur har. Du får även en bedömning av behovet av att föra sällskapsdjuret till en veterinärmottagning.

Visste du det här om tjänsten med veterinär på nätet hos FirstVet?

  • De vanligaste symptomen som behandlas via tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet är magbesvär och hud- och öronbesvär hos sällskapsdjur.
  • Sju av tio kunder kan sköta sitt ärende via en konsultation med en veterinär på nätet hos FirstVet.
  • Åtta av tio kunder rekommenderar tjänsten med veterinär på nätet hos FirstVet för andra.

Direktersättningstjänsten hos våra djurklinikpartner är till hjälp för ditt sällskapsdjur om en veterinär på nätet hos FirstVet rekommenderar att du uppsöker en veterinärmottagning

Du kan anlita en djurklinik som vi samarbetar med om ditt sällskapsdjur insjuknar eller skadas och behöver vård. Djurkliniken som vi samarbetar med kan ge ditt sällskapsdjur sakkunnig vård och de ansöker om försäkringsersättning för dig.

Du kan sköta ditt ärende direkt hos en av våra djurklinikpartner också utan en konsultation på nätet med FirstVet. Vi rekommenderar emellertid att du först gör en konsultation på nätet med FirstVet, eftersom du med hjälp av de anvisningar för egenvård i hemmet som du får av den sakkunniga veterinären på nätet eventuellt kan undvika ett besök på en veterinärmottagning helt och hållet.

När du uträttar ärenden hos vår partner behöver du inte göra en separat skadeanmälan, eftersom vår partner ansöker om försäkringsersättning för dig. För den vård som ersätts ur försäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk. Kliniken fakturerar den resterande delen direkt av Pohjola Försäkring.

När ditt kära djur insjuknar eller skadar sig hittar du i Skadehjälpen instruktioner och kontaktinformation till närmaste djurklinik som vi samarbetar med.

Tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet produceras av FirstVet AB. Försäkringstjänsterna tillhandahålls av Pohjola Försäkring Ab.