Distansveterinären FirstVet

FirstVet-distansveterinären kan snabbt ge råd när det gäller hälsan hos ditt sällskapsdjur oavsett var du är.

Via Pohjola Försäkring kan du få obegränsad konsultation med FirstVet-distansveterinären för varje sällskapsdjur som du försäkrat. Förmånen gäller tills vidare.

Du får tillgång till förmånen när ditt sällskapsdjur har Pohjola Försäkrings Hund-, Katt- eller Hästförsäkring som inkluderar en skötselavgiftsförsäkring.

Vad är distansveterinären FirstVet?

FirstVet är ett företag med distanstjänster inom hälso- och sjukvård för djur. FirstVet är ett av de ledande företagen i Finland och Europa i sin bransch. På FirstVet-distansveterinärens mottagning får du via en videolänk råd och instruktioner för hälsan hos hundar, katter och hästar.

Distansveterinärens mottagning kan ordnas var som helst via ett videosamtal, i en mobilapp eller i en webbläsare. Du kan använda tjänsten oavsett var du är, till exempel hemma eller på stugan. 

På FirstVet-distansmottagningen betjänas du av sakkunniga veterinärer. Via en videolänk får du snabbt råd för hur du kan vårda de symptom som ditt sällskapsdjur har. Du får även en bedömning om huruvida du ska ta ditt sällskapsdjur till en veterinärmottagning.

Visste du det här om Distansveterinären FirstVet?

De vanligaste symptomen som vårdas via FirstVet-veterinärtjänsten är magbesvär och hud- och öronbesvär hos sällskapsdjur.
Sju av tio kunder kan sköta sitt ärende via en distanskonsultation med FirstVet-distansveterinären.
Åtta av tio kunder rekommenderar FirstVet-distansveterinären för andra.

Hur använda tjänsten FirstVet-distansveterinären?

Ladda ner appen FirstVet till din smarta enhet. Ladda gärna ner appen i förväg så att du enkelt kan boka en tid till veterinären när du behöver råd för ditt sällskapsdjurs hälsa.

Då du laddat ned appen kan du boka en tid till distansveterinären. Distansmottagningen är öppen varje dag 7–24. Du kan även boka tid till ett veckoslut eller en helgdag.

När du bokat en tid är det bara att vänta på din tur. FirstVet sänder ett sms strax före besöket, och då ska du öppna appen och logga in. 

Under mottagningen får du en bedömning om ditt sällskapsdjurs hälsa och instruktioner för vården av symptomen. Vid behov hänvisas ditt sällskapsdjur till fortsatt vård. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för hemvård.

I appen får du vägledning för tjänsten. Om du behöver tekniska råd för att använda appen, kontakta FirstVet. 

Även Pohjola Skadehjälpen och direktersättningstjänsten hos den veterinärklinik som vi samarbetar med hjälper ditt sällskapsdjur

När ditt kära djur insjuknar eller skadar sig hittar du i Skadehjälpen instruktioner samt råd och kontaktinformation till en veterinärklinik som vi samarbetar med.

Du kan direkt anlita en veterinärklinik som vi samarbetar med när ditt sällskapsdjur insjuknar eller skadas och behöver vård. Veterinärkliniken som vi samarbetar med kan ge ditt sällskapsdjur sakkunnig vård och de ansöker om försäkringsersättning för dig. 

När du uträttar ärenden hos vår partner behöver du inte göra en separat skadeanmälan, eftersom vår partner ansöker om försäkringsersättning för dig. För den vård som ersätts ur försäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk. Kliniken fakturerar den resterande delen direkt av Pohjola Försäkring.