Försäkring för katt

Kattförsäkrigen skyddar både katten och dess ägare
GRATISFÖRMÅN

Obegränsat antal avgiftsfria konsultationer med en veterinär på nätet hos FirstVet

Med Pohjola Kattförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet. Om din katt utöver mottagningen på nätet behöver uppsöka en veterinärmottagning, rekommenderar vi att du gör det hos en av de djurkliniker som vi samarbetar med.

Så här hjälper en veterinär på nätet hos FirstVet

Det lönar sig att registrera sig i tjänsten FirstVet genast när du har tecknat en försäkring. På så sätt är hjälpen alltid nära, om din katt skadar sig eller insjuknar.

1. Om du oroar dig för din katts hälsa, ska du först ta kontakt med en veterinär på nätet hos FirstVet.

2. Med tjänsten FirstVet får du en veterinär virtuellt hem till dig via videosamtal ännu samma dag.

3. Du får en bedömning av kattens hälsotillstånd av en veterinär på nätet hos FirstVet och du blir vid behov hänvisad till eftervård. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för egenvård i hemmet.

4. Om en veterinär på nätet hos FirstVet rekommenderar ett besök på en veterinärmottagning för eftervård, rekommenderar vi att du bokar tid hos en av de djurkliniker som vi samarbetar med.

Läs mer om tjänsten FirstVet >

Djurklinikspartnerna hjälper din katt

Om din katt insjuknar eller skadar sig och behöver vård, kan du direkt anlita en djurklinik som vi samarbetar med. Vår samarbetspartner ger din katt den vård den behöver och du behöver inte göra en skadeanmälan i efterskott.

Vår samarbetspartner sköter ersättningsansökan på dina vägnar på platsen. För den vård som ersätts ur kattförsäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk, och resten fakturerar kliniken av Pohjola Försäkring.

Se närmaste partner i Pohjola Skadehjälpen

Läs mera Stäng
1

Bästa vård för din katt livet igenom

Kattförsäkringen ersätter kostnader för veterinär och läkemedel genom kattens hela liv, utan övre åldersgräns.

2

En försäkring som din raskatt är värd

Ur kattförsäkringen får du en ersättning enligt värdet på din raskatt, om katten dör eller försvinner.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Kan jag få rabatt på min kattförsäkring?

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår kattförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Kattförsäkring för både ras- och bondkatter

Kattförsäkringen ger skydd för ditt kära sällskapsdjur vid olycksfall och sjukdomar genom hela livet. Du kan anpassa din kattförsäkring så att den lämpar sig just för dig och din katt. När du försäkrar din katt med en vårdkostnadsförsäkring, får du den bästa vården, om din katt insjuknar eller skadas. 

Vad ersätter kattförsäkringen?

Den mest omfattande kattförsäkringen ersätter veterinärkostnader, undersökningar samt läkemedel som ordineras av veterinären. Försäkringen säkerställer att du kan få den bästa vården för din katt utan att behöva oroa dig för stora kostnader.

Du kan välja tre olika skydd i din kattförsäkring:

 • Vårdkostnadsförsäkring ersätter veterinär- och vårdkostnader utan åldersgräns, om din katt insjuknar eller skadas. Ur försäkringen ersätts till exempel laboratorie-, röntgen- och ultraljudsundersökningar, läkemedel som ordinerats av veterinär samt tandvård på grund av olycksfall eller sjukdom.
 • Djurförsäkring för raskatt ersätter i sin tur om katten dör eller försvinner, varvid du får en ersättning ur kattförsäkringen enligt värdet på din raskatt.
 • Djuransvarsförsäkring ersätter om din raskatt förorsakar en skada på en person utanför familjen.

Visste du att veterinärkostnader oförväntat kan nå upp till tusentals euro? Därför rekommenderar vi alltid en vårdkostnadsförsäkring som skydd för din katt. Våra djurklinikspartner använder direktersättning och du betalar endast självrisken på veterinärmottagningen. Mottagningen tar också hand om ansökan om ersättning för dig. 

När du tecknar en vårdkostnadsförsäkring för din katt, får du tillgång till en avgiftsfri och gränslös veterinärtjänst på nätet hos FirstVet. 

Försäkring för såväl kattungar som vuxna katter

En kattförsäkring kan tecknas redan för en sex veckor gammal kattunge. Det är tryggare för en nyfiken kattunge att upptäcka sin omgivning, om försäkringen ger skydd vid otrevliga överraskningar.

När du tecknar en försäkring för en katt som är ung och frisk och väljer 3 000 euro som maximiersättning i försäkringen, får du det mest omfattande skyddet för din katt. 

En kattförsäkring kan även tecknas för en vuxen katt som är under 7 år gammal. Kattens vårdkostnadsförsäkring tryggar din katt vid olycksfall och sjukdomar genom hela livet. Observera dock att kattförsäkringens skydd som täcker kattens död och ansvarsskador upphör när katten fyller 10 år. 

Kattförsäkringen hjälper med veterinärkostnader 

Randis-kattens veterinärbesök kostade 600 euro. Besöket var försäkringsperiodens första, så du betalar en självrisk på 70 euro för det. Efter det kvarstår 530 euro att betala, av vilket du betalar en självrisk på 40 procent, alltså 212 euro. Du betalar för veterinärbesöket totalt 282 euro och Pohjola Försäkring ersätter det resterande beloppet, det vill säga 318 euro.  

Ifall Randis besöker veterinären igen under samma försäkringsperiod, betalar du endast 40 procent av veterinärbesökets pris. Självrisken på 70 euro betalas endast en gång per försäkringsperiod.  

Skydd som ingår i kattförsäkringen

Välj skydden och skräddarsy Pohjola Kattförsäkring för din katt.           

Skydd Vad ersätter vi? Maximi­ersättning Självrisk
Vårdkostnads­försäkring Vi ersätter kostnader som anknyter till vård av kattens hälsa utan övre åldersgräns.

Vi ersätter veterinär­medicinsk undersökning och vård av din katt samt de receptbelagda läkemedel som är nödvändiga för vård av sjukdom eller skada efter olycksfall.
Enligt maximi­ersättningen du har valt antingen 1 000 €, 2 000 € eller 3 000 €.

Efter det 10:e levnadsåret minskar maximi­ersättningen du har valt med 20 % per försäkringsperiod från utgångsnivån.
70 euro per försäkringsperiod och för de kostnader som överskrider detta enligt ditt val antingen 30 % eller 40 %.
Djurförsäkring*

*Gäller till 10 års ålder.

Vi ersätter den ekonomiska förlusten, om din katt dör, försvinner, blir stulen eller om den måste avlivas av djurskyddsskäl.
Det försäkringsbelopp som du valt 0 euro
Djuransvarsförsäkring*

*Gäller till 10 års ålder. Förutsätter att också djurförsäkring tas ut

Vi ersätter person- och sakskador som din kattt förorsakat utomstående och för vilka du enligt lag är ersättningsansvarig.
Högst 85 000 € 150 euro

Vad kostar kattförsäkringen?

Premien för kattförsäkringen bestäms enligt omfattningen på det försäkringsskydd som du valt, uppgifterna om katten och din hemort. På premien inverkar bland annat kattens ålder och ras samt den självrisk som du valt och maximiersättningsbeloppet. Du kan jämföra skydden i och premierna för kattförsäkringen i vår nätbutik.

Om du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du rabatt också på försäkringen för katten. Som ägarkund i andelsbanken får du en tilläggsrabatt därpå och OP-bonus kan användas för dina försäkringspremier. 

Det är enkelt att fylla i en hälsodeklaration för en katt via nätet

Vi beviljar kattförsäkringarna utgående från djurets hälsotillstånd. En hälsodeklaration kan enkelt fyllas i tjänsten op.fi då kattförsäkringen tecknas.

En kattförsäkring kan ofta beviljas även om katten inte är helt frisk. Beslut om beviljande av försäkringen tas alltid utgående från den hälsodeklaration du har fyllt i.

Ut kattförsäkringen ersätts vårdkostnader för olycksfall och sjukdomar. Om en sjukdom har börjat innan försäkringen tecknades, ersätts vårdkostnader för den i regel inte.

Gäller kattförsäkringen utomlands?  

Kattförsäkringen gäller i de nordiska länderna. Tillfälligt och i högst ett år gäller försäkringen även i andra EU-länder, i Schweiz och i Storbritannien. Du kan utvidga giltighetsområdet för vårdkostnads- och djurförsäkringen genom att kontakta vår kundtjänst. 

Om din katt insjuknar eller skadas utomlands, ta den till en lokal veterinär. Du kan söka ersättning för veterinärkostnader efteråt antingen i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi. 

Så här tecknar du Pohjola Kattförsäkring

1. Tänk på hurdan försäkring din katt behöver

Läs om skydden, maximiersättningarna och självrisken i kattförsäkringen. Sätt in dig i vilka skador som ersätts ur försäkringen och vilka som är utanför försäkringen.

2. Beräkna premien och se vår rekommendation

Mata in din katts uppgifter och läs om det försäkringsskydd vi rekommenderar. Du kan anpassa rekommendationen och se hur ändringarna påverkar premien för försäkringen.

3. När du har hittat ett lämpligt försäkringsskydd, fyll i en hälsodeklaration

Du kan göra hälsodeklarationen genast i samband med köpet eller alternativt senare. Om du väljer att fylla i hälsodeklarationen senare, beakta att den finns i tjänsten op.fi tidigast om ett dygn.

4. Vänta på beslutet

Du får försäkringsbeslutet inom sju dagar. Säg inte upp ditt sällskapsdjurs tidigare försäkring innan du har fått beslutet. 

5. Din katt är försäkrad

Din katts försäkringsskydd träder i kraft genast när du har fått ett positivt försäkringsbeslut. 

Försäkringen är till hjälp i många situationer, men allt ersätter den ändå inte. Kom ihåg att läsa noga igenom de olika försäkringsskydden och de begränsande villkoren i försäkringen. Beakta att vi inte ersätter sjukdomar eller skador till följd av olycksfall, om de har skett innan försäkringen trädde i kraft.
 
Ur kattförsäkringen ersätts till exempel läkemedel och förbandsmaterial som ordinerats av veterinär, men till exempel specialdiet eller tilläggsnäring ersätts inte.
 
Tandvård som behövs på grund av olycksfall eller sjukdom ersätts, men vi ersätter inte tandreglering eller borttagning av tandsten eller mjölktänder.
 
Dessutom ersätter vårdkostnadsförsäkringen för katt inte till exempel
 • förebyggande vaccinationer eller tömning av analsäckar, 
 • behandling av ett dolt eller medfött fel,
 • behandling av beteendestörningar,
 • behandling av utvecklingsstörningar i lederna, skelettet eller andningsorganen,
 • kostnader för skendräktighet, sterilisering, kastrering eller medicinering mot parasiter,
 • fysioterapi, fysikalisk behandling, massage, akupunktur eller laserterapi
Vi ersätter inte ur djurförsäkringen exempelvis
 • om ett dödsfall beror på ett medfött eller dolt fel eller en utvecklingsstörning i lederna eller skelettet eller
 • om djuret avlivas på grund av en beteendestörning.

Om en katt som hålls i en lägenhet dör till följd av ett olycksfall, kan det ersättas ur försäkringen för lösöre i hemförsäkringen till ett belopp på upp till 1 500 euro. Däremot ersätter hemförsäkringen inte veterinärkostnader eller dödsfall till följd av sjukdom. Hemförsäkringen ersätter inte heller skador som katten orsakat exempelvis genom att riva, klösa eller bita möbler eller andra ytor.

Du kan få en Pohjola Kattförsäkring även om du inte har en Pohjola Hemförsäkring.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.