Försäkring för katt

Kattförsäkrigen skyddar både katten och dess ägare
GRATISFÖRMÅN

Utnyttja distansveterinären FirstVet och djurklinikspartnerna

Med Pohjola Kattförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria tjänsten veterinär på nätet hos FirstVet. Om din katt utöver mottagningen på nätet behöver uppsöka en veterinärmottagning, rekommenderar vi att du gör det hos en av de djurkliniker som vi samarbetar med.

Så här hjälper en veterinär på nätet hos FirstVet

Det lönar sig att registrera sig i tjänsten FirstVet genast när du har tecknat en försäkring. På så sätt är hjälpen alltid nära, om din katt skadar sig eller insjuknar.

1. Om du oroar dig för din katts hälsa, ska du först ta kontakt med en veterinär på nätet hos FirstVet.

2. Med tjänsten FirstVet får du en veterinär virtuellt hem till dig via videosamtal ännu samma dag.

3. Du får en bedömning av kattens hälsotillstånd av en veterinär på nätet hos FirstVet och du blir vid behov hänvisad till eftervård. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för egenvård i hemmet.

4. Om en veterinär på nätet hos FirstVet rekommenderar ett besök på en veterinärmottagning för eftervård, rekommenderar vi att du bokar tid hos en av de djurkliniker som vi samarbetar med.

Läs mer om tjänsten FirstVet >

Djurklinikspartnerna hjälper din katt

Om din katt insjuknar eller skadar sig och behöver vård, kan du direkt anlita en djurklinik som vi samarbetar med. Vår samarbetspartner ger din katt den vård den behöver och du behöver inte göra en skadeanmälan i efterskott.

Vår samarbetspartner sköter ersättningsansökan på dina vägnar på platsen. För den vård som ersätts ur kattförsäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk, och resten fakturerar kliniken av Pohjola Försäkring.

Se närmaste partner i Pohjola Skadehjälpen

Läs mera Stäng
1

Bästa vård för din katt livet igenom

Kattförsäkringen ersätter kostnader för veterinär och läkemedel genom kattens hela liv, utan övre åldersgräns.

2

En försäkring som din raskatt är värd

Ur kattförsäkringen får du en ersättning enligt värdet på din raskatt, om katten dör eller försvinner.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Kan jag få rabatt på min kattförsäkring?

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår kattförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Kattförsäkringen lämpar sig för både ras- och bondkatter

Våra kära sällskapsdjur, såväl raskatter som bondkatter, behöver god vård i synnerhet om de insjuknar eller skadar sig. Du kan anpassa din kattförsäkring så att den lämpar sig just för dig och din katt. I djurförsäkringen för raskatt kan du exempelvis välja att försäkringen ersätter också om katten dör eller försvinner, varvid du ur kattförsäkringen får en ersättning enligt värdet på din raskatt.

Vad ersätter kattförsäkringen?

Kattförsäkringen ersätter veterinärkostnader, undersökningar samt läkemedel som ordinerats av veterinären och därför kan du låta din katt få bästa vård utan att du behöver oroa dig för stora kostnader.

Försäkringen för katt ersätter exempelvis. om din

  • katt insjuknar eller skadas
  • om din raskatt dör eller försvinner
  • om din raskatt förorsakar en skada på en person utanför familjen.

Hjälp redan vid veterinärkostnader för kattungen

En kattförsäkring kan tecknas redan för en sex veckor gammal kattunge. Det är tryggare för en nyfiken kattunge att upptäcka sin omgivning, om försäkringen ger skydd mot otrevliga överraskningar.

Kattförsäkringen kan beviljas katter under 7 år. Försäkringen ger katten skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under hela dess liv, utan åldersbegränsning. Välj ett maximalt ersättningsbelopp på 3 000 euro till din försäkring, så får du det mest heltäckande skyddet för din katt. Observera ändå, att skydden mot kattens död och ansvarsskador upphör då katten fyller 10 år.

Välj skydd och skräddarsy Pohjola Kattförsäkringen för din egen katt                  

Skydd Vad ersätter vi? Maximi­ersättningens belopp Självrisk
Vårdkostnads­försäkring Vi ersätter kostnader som anknyter till vård av kattens hälsa utan övre åldersgräns.

Vi ersätter veterinär­medicinsk undersökning och vård av din katt samt de receptbelagda läkemedel som är nödvändiga för vård av sjukdom eller skada efter olycksfall.
Enligt maximi­ersättningen du har valt antingen 1 000 €, 2 000 € eller 3 000 €.

Efter det 10:e levnadsåret minskar maximi­ersättningen du har valt med 20 % per försäkringsperiod från utgångsnivån.
70 euro per försäkringsperiod och för de kostnader som överskrider detta enligt ditt val antingen 30 % eller 40 %.
Djurförsäkring Vi ersätter, om din katt dör eller försvinner innan den har fyllt 10 år.

Vi ersätter den ekonomiska förlusten, om din katt dör, försvinner, blir stulen eller om den måste avlivas av djurskyddsskäl.
Det försäkringsbelopp som du valt 0 €
Djuransvarsförsäkring*

* förutsätter att också Djurförsäkring tas ut
Ansvarsförsäkring till 10 års ålder.

Vi ersätter person- och sakskador som din kattt förorsakat utomstående och för vilka du enligt lag är ersättningsansvarig.
Högst 85 000 € 150 €

Det är enkelt att fylla i en hälsodeklaration för en katt via nätet

Kattförsäkringen och andra djurförsäkringar beviljas utgående från djurets hälsotillstånd. En hälsodeklaration kan enkelt fyllas i på nätet då kattförsäkringen tecknas.

En kattförsäkring kan ofta beviljas även om katten inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån uppgifterna i den ifyllda hälsodeklarationen.

Kattförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat och sjukdomar som utbrutit under försäkringens giltighetstid. Därför ersätter försäkringen i regel inte behandlingen av sjukdomar som börjat innan försäkringen tecknades. Om du tecknar en kattförsäkring då katten är ung och frisk, säkerställer du samtidigt ett så omfattande försäkringsskydd som möjligt.

Vad kostar kattförsäkringen?

Premien för kattförsäkringen bestäms enligt omfattningen på det försäkringsskydd som du valt, uppgifterna om katten och din hemort. På premien inverkar bland annat kattens ålder och ras samt den självrisk som du valt och maximiersättningsbeloppet. Du kan jämföra skydden i och premierna för kattförsäkringen i vår nätbutik.

Om en katt som hålls i en lägenhet dör till följd av ett olycksfall, kan det ersättas ur försäkringen för lösöre i hemförsäkringen till ett belopp på upp till 1 500 euro. Däremot ersätter hemförsäkringen inte veterinärkostnader eller dödsfall till följd av sjukdom. Hemförsäkringen ersätter inte heller skador som katten orsakat exempelvis genom att riva, klösa eller bita möbler eller andra ytor.

Du kan få en Pohjola Kattförsäkring även om du inte har en Pohjola Hemförsäkring.

Kattförsäkringen gäller automatiskt i de nordiska länderna. Försäkringen kan gälla också i andra EU-länder, i Storbritannien och Schweiz, dock fortlöpande i högst ett år. Du kan utvidga giltighetsområdet med ett tilläggsavtal och mot en tilläggspremie. Vi ber dig kontakta vår kundtjänst om du vill utvidga giltighetsområdet.
Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

 

 

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.