Försäkring för katt

Kattförsäkrigen skyddar både katten och dess ägare
GRATISFÖRMÅN

Utnyttja distansveterinären FirstVet och djurklinikspartnerna

Med Pohjola Kattförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria distansveterinärstjänsten FirstVet, och i skadesituationer hjälper våra djurklinikspartner.

Avgiftsfria och obegränsade distansveterinären FirstVet

Med Pohjola Kattförsäkring får du tillgång till den avgiftsfria och obegränsade distansveterinären FirstVet, om du inkluderar vårdkostnadsförsäkring för kostnader anknutna till hälsovård. Förmånen gäller tills vidare.

Med tjänsten FirstVet får du en veterinär virtuellt hem till dig genom ett videosamtal – ännu samma dag, om kattens hälsotillstånd oroar dig. Du får en bedömning av kattens hälsotillstånd och vid behov styrning till fortsatt vård av distansveterinären FirstVet. Om några åtgärder inte behövs, får du tydliga anvisningar för hemvård. 

Närmare instruktioner om FirstVet kan du läsa i Pohjola skadehjälpen

Djurklinikspartnerna hjälper din katt

Om din katt insjuknar eller skadas och behöver vård, kan du direkt anlita en veterinärklinik som vi samarbetar med. Vår samarbetspartner ger din katt den vård den behöver och du behöver inte göra en skadeanmälan i efterskott. Vår samarbetspartner sköter ersättningsansökan på dina vägnar på platsen. För den vård som ersätts ur kattförsäkringen betalar du på kliniken endast din självrisk, och resten fakturerar kliniken av Pohjola Försäkring.

Se närmaste partner i Pohjola Skadehjälpen

Läs mera Stäng
1

Bästa vård för din katt livet igenom

Kattförsäkringen ersätter kostnader för veterinär och läkemedel genom kattens hela liv, utan övre åldersgräns.

2

En försäkring som din raskatt är värd

Ur kattförsäkringen får du en ersättning enligt värdet på din raskatt, om katten dör eller försvinner.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Rabatt på vår kattförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår kattförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Kattförsäkringen lämpar sig för både ras- och bondkatter

Våra kära sällskapsdjur, såväl raskatter som bondkatter, behöver god vård i synnerhet om de insjuknar eller skadar sig. Kattförsäkringen ersätter veterinärkostnader, undersökningar samt läkemedel som ordinerats av veterinären och därför kan du låta din katt få bästa vård utan att du behöver oroa dig för stora kostnader.

Du kan anpassa din kattförsäkring så att den lämpar sig just för dig och din katt. I djurförsäkringen för raskatt kan du exempelvis välja att försäkringen ersätter också om katten dör eller försvinner, varvid du ur kattförsäkringen får en ersättning enligt värdet på din raskatt.

Försäkringen för katt ersätter exempelvis. om din
  • katt insjuknar eller skadas
  • om din raskatt dör eller försvinner
  • om din raskatt förorsakar en skada på en person utanför familjen.

Hjälp redan vid veterinärkostnader för kattungen

En kattförsäkring kan tecknas redan för en sex veckor gammal kattunge. Det är tryggare för en nyfiken kattunge att upptäcka sin omgivning, om försäkringen ger skydd mot otrevliga överraskningar.

Kattförsäkringen kan beviljas katter under 7 år. Försäkringen ger katten skydd i händelse av sjukdomar och olycksfall under hela dess liv, utan åldersbegränsning. Välj ett maximalt ersättningsbelopp på 3 000 euro till din försäkring, så får du det mest heltäckande skyddet för din katt. Observera ändå, att skydden mot kattens död och ansvarsskador upphör då katten fyller 10 år.

Välj skydd och skräddarsy Pohjola Kattförsäkringen för din egen katt                  

Skydd Vad ersätter vi? Maximi­ersättningens belopp Självrisk
Vårdkostnads­försäkring Vi ersätter kostnader som anknyter till vård av kattens hälsa utan övre åldersgräns.

Vi ersätter veterinär­medicinsk undersökning och vård av din katt samt de receptbelagda läkemedel som är nödvändiga för vård av sjukdom eller skada efter olycksfall.
Enligt maximi­ersättningen du har valt antingen 1 000 €, 2 000 € eller 3 000 €.

Efter det 10:e levnadsåret minskar maximi­ersättningen du har valt med 20 % per försäkringsperiod från utgångsnivån.
70 euro per försäkringsperiod och för de kostnader som överskrider detta enligt ditt val antingen 30 % eller 40 %.
Djurförsäkring Vi ersätter, om din katt dör eller försvinner innan den har fyllt 10 år.

Vi ersätter den ekonomiska förlusten, om din katt dör, försvinner, blir stulen eller om den måste avlivas av djurskyddsskäl.
Det försäkringsbelopp som du valt 0 €
Djuransvarsförsäkring*

* förutsätter att också Djurförsäkring tas ut
Ansvarsförsäkring till 10 års ålder.

Vi ersätter person- och sakskador som din kattt förorsakat utomstående och för vilka du enligt lag är ersättningsansvarig.
Högst 85 000 € 150 €

Typiska sjukdomar bland katter är olika tandinflammationer. Som tur är ersätter vår kattförsäkring dyr tandvård utan omfattande begränsande villkor!

Anu Mikkonen Ersättningsrådgivare, Pohjola Försäkring

Det är enkelt att fylla i en hälsodeklaration för en katt via nätet

Kattförsäkringen och andra djurförsäkringar beviljas utgående från djurets hälsotillstånd. En hälsodeklaration kan enkelt fyllas i på nätet då kattförsäkringen tecknas.

En kattförsäkring kan ofta beviljas även om katten inte är helt frisk. Beslutet fattas alltid utifrån uppgifterna i den ifyllda hälsodeklarationen.

Kattförsäkringen ersätter olycksfall som inträffat och sjukdomar som utbrutit under försäkringens giltighetstid. Därför ersätter försäkringen i regel inte behandlingen av sjukdomar som börjat innan försäkringen tecknades. Om du tecknar en kattförsäkring då katten är ung och frisk, säkerställer du samtidigt ett så omfattande försäkringsskydd som möjligt.

Om ett sällskapsdjur som hålls i en lägenhet dör på grund av ett olycksfall ersätts det ur Mitthem-försäkringen för lösöre upp till 1 500 euro. 

Veterinärkostnader och kostnader om ett sällskapsdjur dör på grund av sjukdom ersätts emellertid endast ur hundens eller kattens egen försäkring. En försäkring för en hund eller katt kan du teckna också utan hemförsäkring.

Observera att hemförsäkringen inte ersätter skador som djuret förorsakat genom att bita, riva eller klösa.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.