Försäkring för lagrade föremål

Trygghet vid långvarig förvaring

Försäkra föremål som du placerat i långvarig förvaring

Du behöver en separat försäkring för lösöre som du lagrat när lösöret förvaras långvarigt utanför ditt hem, till exempel i ett lager som du hyrt i ett lagerhotell.

Bestäm den maximiersättning som du vill ha

Du kan välja den maximiersättning, skyddsnivå och självrisk för lösöret som du önskar. Ett enskilt lagrat föremål är dock försäkrat till högst 5 000 euro. 

Kontrollera dessutom innehållet i din hemförsäkring

Det kan hända att du inte behöver en egen försäkring för föremålen om förvaringen av föremålen är kortvarig eller om förvaringen sker i ett källar- eller vindsförråd i ett höghus. Då räcker det med Pohjola Hemförsäkring som skydd.

Ring oss, så bedömer vi försäkringsbehovet tillsammans

Du kan teckna en försäkring för lagrade föremål per telefon (0303 0303). Du kan också ta kontakt om du vill kontrollera om en försäkring är nödvändig. 

Skydd för långvarig förvaring

När du förvarar föremål långvarigt utanför ditt hem till exempel i ett lager som du hyrt på ett lagerhotell behöver du en försäkring för det lagrade lösöret. Med försäkringen skyddar du sakerna till exempel för inbrott, vattenskada och haveri. 

Du kan välja den önskade maximiersättningen, skyddsnivån och självrisken till försäkringen för lagrade föremål. Observera dock att ett enskilt lagrat föremål är försäkrat till högst 5 000 euro

 

Om dina saker förvaras långvarigt på ett lagerhotell är det bra att kontrollera om lagringsavtalet omfattar en försäkring för skada.

Hemförsäkringen täcker kortvarig förvaring

Om ditt hem är skyddat med Pohjola Hemförsäkring kan skador på föremål som förvaras tillfälligt på ett lagerhotell ersättas från hemförsäkringen upp till 5 000 euro. Vilka skador som ersätts beror på de skydd och självrisker som du valt till hemförsäkringen. Du kan utöver brand få ersättning till exempel för inbrott och plötsligt haveri.

Hemförsäkringen omfattar förråd som finns i höghus

Föremål som du förvarar i förrådsutrymmen i ett höghus omfattas av ersättningarna ur höghusets hemförsäkring. Sådana förråd är vinds-, källarförråd och andra förråd som anknyter till en hyres- eller aktielägenhet samt förråd för idrottsutrustning och annan utrustning som är i gemensam användning.

Vänligen observera att när föremål som förvaras i sådana förrådslokaler drabbas av skada, betalas högst 10 procent av lösörets maximiersättning som ersättning.

 

Hemlösöre och lösöre i egnahems- och fritidshus 

Försäkringen för hemlösöre och lösöre i egnahems- och fritidshus gäller i den egnahems- eller fritidshusbyggnad som nämns i försäkringsbrevet. Försäkringen gäller dessutom för högst 12 m² stora byggnader som är belägna på samma gårdsområde och som är avsedda för den försäkrade egnahems- eller fritidshusbyggnadens användning, men inte för bastubyggnader.

Våningshus
Försäkring för värdeföremål
AKTUELLT
Reseförsäkring
Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.