Båtförsäkring för motorseglare

Bästa skydd för motorkryssare och dess utrustning
1

En båtförsäkring ger skydd året runt

En båtförsäkring ger din motorseglare skydd både till havs och under transporter samt förvaring.

2

Stormskador utan vindhastighetsgräns

Vi ersätter stormskador på båt oberoende av vindhastighet.

3

Startbonus för nya försäkringar är 40 %

Du får 40 % startbonus på båtskadeskyddet i en ny kaskoförsäkring som berättigar till bonus.

4

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Njut av båtlivet alltid då vädret tillåter det

Om du frågar en båtägare, finns det ingen bättre orsak att se fram emot våren och sommaren än den kommande båtsäsongen. Din båtförsäkring gäller året runt och därför kan du fritt använda din motorseglare alltid då vädret tillåter det.

En motorkryssare eller motorseglare är en motorbåt som är särskilt lämpad för långfärdssegling och som har en segelbåts rigg och segel. Du kan med en båtförsäkring försäkra en i Finland registrerad motorseglare som har en motor med över 20 hästkrafter.

En båtförsäkring för en motorseglare omfattar exempelvis

  • båtens skrov, rigg och segel
  • en jolle (högst 3,5 m)
  • båtbock och -presenning
  • motor, färdutrustning och anordningar för användningen av båten.

Vad ersätter båtförsäkringen?

En aktsam båtägare undviker många faror genom att vara förutseende, men överraskningar kan ändå inträffa både till sjöss och i land. Vi ersätter ur båtens kasko exempelvis, om en motorkryssare blir stulen eller skadas vid grundstötning, brand eller under transport.

Båtens Delkasko lämnar båtskador, såsom kollisioner och grundstötningar på ditt ansvar, men ersätter ändå exempelvis stöld- och brandskador. I våra båtförsäkringar ingår alltid ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för båt.

Den vanligaste skadan är en grundstötning, men skador kan också inträffa då båten inte används.

Hannu Partanen Produktexpert, Pohjola Försäkring

Med tjänsten Trossen säkrar du avgiftsfri hjälp för din motorseglare

Oavsett hur aktsam du är, kan allt möjligt hända till sjöss. Det medför ofta kostnader att rädda en motorseglare som slutat fungera till havs, om det inte föreligger risk för att man förlorar människoliv. För en icke-brådskande bogsering av en motorseglare debiteras ett självkostnadspris, som kan vara upp till hundratals euro beroende på räddningsfartygets storlek och uppdragets omfattning.

Då du skaffar tjänsten Trossen via Finlands Sjöräddningssällskap säkrar du en kostnadsfri hjälp för din motorseglare. Om din färd till sjöss avbryts, får du bogsering till närmaste hamn och hjälp med att skaffa en reparatör. När du köper tjänsten stöder du samtidigt det frivilliga sjöräddningsarbetet.

Våra båtförsäkringar gäller utan utvidgning automatiskt

  • på finska, svenska och danska territorialvatten och vattendrag samt norska territorialvatten vid landets kust
  • på Östersjön och i dess vikar och på Saimen och Kielkanalen samt på Kattegatt och Skagerrak
  • då båten förvaras och transporteras på områden i dessa länder.

Giltighetsområdet för båtförsäkringen och båtens ansvarsförsäkring kan mot en tilläggspremie också utvidgas till och utanför Europa.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.

Miehet vaeltamassa turvallisin mielin, kun terveysvakuutus on kunnossa.
Hälsoförsäkring för vuxen
Försäkring för släpvagn