Försäkring för lastbil

Gardera dig mot skador på lastbil eller lätt lastbil

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande
1

Den nya trafikförsäkringen som belönar

Hos oss får du både högre startbonus, snabb bonusutveckling och ett utmärkt bonusskydd.

2

Försäkring som passar din lastbil

I den mest omfattande Superkasko ingår också glasskydd och den förmånligare Lättkasko lämpar sig för lastbilar som är äldre än 3 år.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Försäkring för lastbil skyddar också din egendom

I försäkringen för lastbil ingår trafikförsäkring och om du vill också kasko. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter vid olycksfall personskador på samtliga parter samt skador som förorsakats en oskyldig motpart. Med kasko garderar du dig mot skador som drabbar din lastbil, såsom kollisioner eller stenskott mot en glasruta.

I vår nätbutik kan du teckna försäkringar för lastbilar i privat bruk och som väger högst 6 000 kg. Då du vill försäkra en tyngre lastbil, kontakta vår kundtjänst och vi informerar om försäkringsalternativen.

En lastbil som är i ett företags användning ska försäkras via företaget.

Vad ersätter försäkringen för lastbil?

Utöver en trafikförsäkring för lastbil kan du teckna för din lastbil antingen Superkasko, Lättkasko eller Delkasko. Superkasko är den mest omfattande försäkringen för en lastbil. Den ersätter exempelvis kollisions-, stöld- och brandskador. Till Superkasko kan du också välja tilläggsskydd, som ersätter exempelvis glasskador eller förlorade bruksdagar.
 
Lättkasko är en förmånligare försäkring för en lastbil, som är värd högst 15 000 euro och som är äldre än 3 år. Delkasko för lastbil ersätter inte skador vid kollisioner, men ger skydd exempelvis vid stöld, brand och om du vill också vid skadegörelse och i händelse av att resan avbryts.

När du transporterar gods med lastbil, kontrollera fordonets bärkraft, surrningen av lasten och att däcktrycket är tillräckligt.

Teuvo Kaipainen Product Specialist, Pohjola Försäkring

Den bästa Superkaskon ersätter glasskador och förlorade användningsdagar

Med de valbara tilläggsskydden kan du göra Superkaskon till en försäkring som passar för din lastbils behov. Ur våra tilläggsskydd ersätter vi exempelvis ett byte av en glasruta utan bonusförlust i kasko och en reparation av en glasruta utan självrisk.

Tilläggsskydden hjälper också om din bil är inne för reparation på grund av en skada som ersätts ur kaskoförsäkringen. Vi betalar då en dagersättning för förlorade bruksdagar. Du kan dessutom för din försäkring för lastbil välja tilläggsskydd, som säkerställer att du vid inlösen får en ersättning som är högre än normalt.

Autovakuutus henkilöautolle
Bilförsäkring för personbil
Försäkring för paketbil

Bonus i trafikförsäkringen för lastbilar stiger snabbt, och den sjunker måttligt då en skada inträffar. Startbonus för trafikförsäkringen är minst 40 % och maxbonus 80 %. Den höga bonusprocent som du samlat får du också till dina andra bilar.

Till kaskoförsäkringen får du genast 70 % av maxbonus. Du får bonus till Super- och Lättkasko, dvs. kaskoförsäkringar som har kollisions- och krockskydd. Bonus i kasko minskar på premien för kollisions- och krockskyddet, och en skada som ersatts ur skyddet minskar åter på bonus.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.