Kuorma-auton vakuutus korvaa ajoneuvosi vahinkoja.

Försäkring för lastbil

Gardera dig mot skador på lastbil eller lätt lastbil

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 010 253 0022 (mån.‒fre. kl. 9‒16). Du betjänas också på finska på numret 010 253 6139 (mån.‒fre. kl. 8‒18).

Vi utnyttjar automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer
1

Den nya trafikförsäkringen som belönar

Hos oss får du både högre startbonus, snabb bonusutveckling och ett utmärkt bonusskydd.

2

Försäkring som passar din lastbil

I den mest omfattande Superkasko ingår också glasskydd och den förmånligare Lättkasko lämpar sig för lastbilar som är äldre än 6 år.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Försäkring för lastbil skyddar också din egendom

I försäkringen för lastbil ingår trafikförsäkring och om du vill också kasko. Den lagstadgade trafikförsäkringen ersätter vid olycksfall personskador på samtliga parter samt skador som förorsakats en oskyldig motpart. Med kasko garderar du dig mot skador som drabbar din lastbil, såsom kollisioner eller stenskott mot en glasruta.

I vår nätbutik kan du teckna försäkringar för lastbilar i privat bruk och som väger högst 6 000 kg. Då du vill försäkra en tyngre lastbil, kontakta vår kundtjänst och vi informerar om försäkringsalternativen.

En lastbil som är i ett företags användning ska försäkras via företaget.
Kuorma-auton vakuutus tuo turvaa omaisuudellesi.

Vad ersätter försäkringen för lastbil?

Utöver en trafikförsäkring för lastbil kan du teckna för din lastbil antingen Superkasko, Lättkasko eller Delkasko. Superkasko är den mest omfattande försäkringen för en lastbil. Den ersätter exempelvis kollisions-, stöld- och brandskador. Till Superkasko kan du också välja tilläggsskydd, som ersätter exempelvis glasskador eller förlorade bruksdagar.
 
Lättkasko är en förmånligare försäkring för en lastbil, som är värd högst 15 000 euro och som är äldre än 6 år. Delkasko för lastbil ersätter inte skador vid kollisioner, men ger skydd exempelvis vid stöld, brand och om du vill också vid skadegörelse och i händelse av att resan avbryts.

När du transporterar gods med lastbil, kontrollera fordonets bärkraft, surrningen av lasten och att däcktrycket är tillräckligt.

Harri Uimonen Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Den bästa Superkaskon ersätter glasskador och förlorade användningsdagar

Med de valbara tilläggsskydden kan du göra Superkaskon till en försäkring som passar för din lastbils behov. Ur våra tilläggsskydd ersätter vi exempelvis ett byte av en glasruta utan bonusförlust i kasko och en reparation av en glasruta utan självrisk.

Tilläggsskydden hjälper också om din bil är inne för reparation på grund av en skada som ersätts ur kaskoförsäkringen. Vi betalar då en dagersättning för förlorade bruksdagar. Du kan dessutom för din försäkring för lastbil välja tilläggsskydd, som säkerställer att du vid inlösen får en ersättning som är högre än normalt.

Autovakuutus henkilöautolle tuo turvaa matkantekoon.
Bilförsäkring för personbil
Det bästa skyddet för din bil får du, om du för bilen tecknar utöver en trafikförsäkring också en bilförsäkring, dvs. kasko.
Pakettiauton voi vakuuttaa liikennevakuutuksella ja kaskolla.
Försäkring för paketbil
Bilförsäkringen ersätter skador som drabbar paketbilen i trafiken.

Bonus i trafikförsäkringen för lastbilar stiger nu ännu snabbare och sjunker då en skada inträffar måttligare än förut. Startbonus för trafikförsäkringen är minst 40 % och maxbonus 80 %. Den höga bonusprocent som du samlat får du också till dina andra bilar.

Till kaskoförsäkringen får du genast 70 % av maxbonus. Du får bonus till Super- och Lättkasko, dvs. kaskoförsäkringar som har kollisions- och krockskydd. Bonus i kasko minskar på premien för kollisions- och krockskyddet, och en skada som ersatts ur skyddet minskar åter på bonus.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.

Har du inget registreringsnummer?