Mönkijän vakuutus turvaa kuskin ja kulkupelin.

Försäkring för fyrhjuling

Skydd för fyrhjulingen och dess förare
1

Trafikförsäkring för fyrhjuling

En trafikförsäkring för fyrhjuling är obligatorisk, oavsett om du kör på väg, i terrängen eller på din egen gård.

2

En försäkring för fyrhjuling gäller alltid

En försäkring med åretruntpremiesättning gäller året runt och på vintern är försäkringen automatiskt billigare än på sommaren.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Varje fyrhjuling ska ha en trafikförsäkring

Då fyrhjulingens försäkring är i skick, går det bra att njuta av åkturen. En försäkring för fyrhjuling är obligatorisk, oavsett om du kör på väg, i terrängen eller på din egen gård. Hos oss kan du teckna en försäkring såväl för terräng-, moped- som vägregistrerad fyrhjuling. En traktorfyrhjuling kan du försäkra som en traktor.

Trafikförsäkringen för fyrhjuling ersätter personskador på och vård för föraren och de som fått skjuts samt skador som förorsakats en oskyldig part. Den frivilliga kaskoförsäkringen ersätter åter skador som drabbar fyrhjulingen.

Den vanligaste olyckan med fyrhjulingar är omkullkörning.
Jokainen mönkijä tarvitsee liikennevakuutuksen.

Kaskoförsäkringen ersätter de skador som drabbar fyrhjulingen

Kaskoförsäkringen för fyrhjulingen ersätter olika skador som drabbar din fyrhjuling. För din fyrhjuling kan du välja antingen Helkasko eller Delkasko. Helkasko är en omfattande försäkring för fyrhjulingar, den ersätter bland annat skador som förorsakas av kollisioner eller avkörningar samt stöld-, brand- och skadegörelseskador.

Delkasko är ett förmånligare alternativ, som inte ersätter skador till följd av kollisioner och krockar. Delkasko ger emellertid skydd i händelse av stöld och brandskador.

Autovakuutus henkilöautolle tuo turvaa matkantekoon.
BÄTTRE SKYDD
Bilförsäkring för personbil
Det bästa skyddet för din bil får du, om du för bilen tecknar utöver en trafikförsäkring också en bilförsäkring, dvs. kasko.
Terveysvakuutus, nainen ui järvessä
FÖR DIG
Hälsoförsäkring för vuxen
En hälsoförsäkring hjälper ifall en sjukdom eller ett olycksfall överraskar dig, och tack vare försäkringen säkerställer du en snabb återgång till vardagen.

Du kan förebygga tråkiga skador genom att vara omsorgsfull och följa säkerhetsföreskrifter.

En fyrhjuling ska alltid förvaras låst eller i ett låst utrymme. Om en fyrhjuling som blivit stulen inte har förvarats i ett låst utrymme, är självrisken trefaldig vid stöldskador. En fyrhjuling är låst på rätt sätt, om nycklarna har tagits ut ur fordonet och rattlåset är låst eller startspärren påkopplad. Vid avsaknad av sådana ska fyrhjulingen låsas med broms-, kedje- eller vajerlås för att förhindra olovligt bruk.

Kom också ihåg att fyrhjulingens förare och de som får skjuts alltid ska använda hjälm.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.