Försäkring för traktor

Skydd för traktorer som används i privat bruk
1

Försäkring för traktor ersätter brand och stöld

Delkasko är en förmånlig försäkring för en traktor, som ger skydd mot stöld, brandskador och rättegångskostnader.

2

Trafik- och kaskoförsäkring för din traktor

Genom oss får du trafikförsäkring och kasko för en traktor som inte är i produktionsbruk.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Är din traktör i företagsbruk?

Försäkring för arbetsmaskiner har heltäckande skydd för traktorer och andra arbetsmaskiner företaget använder.

Försäkring för att ge traktorn och dess förare skydd

En egen traktor kan vara till stor hjälp exempelvis vid snöarbeten eller vid transport av ved. En privatperson kan försäkra en traktor som inte används i produktionsbruk. En traktor som är i privat bruk används endast exempelvis för att ploga den egna gården, för att transportera egen ved eller för annat eget bruk.

I försäkringen för traktor ingår trafikförsäkring och om du vill också kasko. Trafikförsäkringen ersätter personskador på och vård för föraren och de som fått skjuts samt skador som förorsakats en oskyldig part. Med en kaskoförsäkring kan du gardera dig mot skador på din egen traktor.

Med en försäkring för traktor kan du också försäkra traktorfyrhjulingar.

Försäkring för traktor ersätter brand och stöld

För din traktor som är högst 50 år gammal kan du teckna utöver en trafikförsäkring också en frivillig Delkasko. Delkasko är en förmånlig försäkring för en traktor, som ger skydd mot stöld, brandskador och rättegångskostnader.

Du kan teckna en Delkasko också för en fyrhjuling som registrerats som traktor. Om du för din traktor eller traktorfyrhjuling vill teckna en Helkasko som också ersätter krockskador, ska du kontakta vår kundservice.

De värsta traktorskadorna inträffar om traktorn välter och föraren blir under traktorn.

Teuvo Kaipainen Producr Specialist, Pohjola Försäkring

Förvara traktorn och traktorfyrhjulingen alltid låsta

Oavsett om en skada är liten eller stor är den alltid retfull. Du kan undvika stöldskador genom att alltid förvara traktorn låst och traktorfyrhjulingen i ett låst utrymme. En traktor anses vara låst på rätt sätt, om nycklarna har tagits ut ur fordonet och rattlåset är låst eller startspärren påkopplad. I annat fall ska fordonet låsas med broms-, kedje- eller vajerlås för att förhindra olovligt bruk.

Om traktorn eller traktorfyrhjulingen trots allt stjäls, gör först en polisanmälan. Anmäl sedan stölden till oss. En skadeanmälan gör du enklast i tjänsten op.fi eller OP-mobilen, då får du också ersättningsbeslutet snabbare.

Autovakuutus henkilöautolle
Bilförsäkring för personbil
Stuga
Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.