Traktorin vakuutus korvaa esimerkiksi palon ja varkauden.

Försäkring för traktor

Skydd för traktorer som används i privat bruk
1

Försäkring för traktor ersätter brand och stöld

Delkasko är en förmånlig försäkring för en traktor, som ger skydd mot stöld, brandskador och rättegångskostnader.

2

Trafik- och kaskoförsäkring för din traktor

Genom oss får du trafikförsäkring och kasko för en traktor som inte är i produktionsbruk.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Försäkring för att ge traktorn och dess förare skydd

En egen traktor kan vara till stor hjälp exempelvis vid snöarbeten eller vid transport av ved. En privatperson kan försäkra en traktor som inte används i produktionsbruk. En traktor som är i privat bruk används endast exempelvis för att ploga den egna gården, för att transportera egen ved eller för annat eget bruk.

I försäkringen för traktor ingår trafikförsäkring och om du vill också kasko. Trafikförsäkringen ersätter personskador på och vård för föraren och de som fått skjuts samt skador som förorsakats en oskyldig part. Med en kaskoförsäkring kan du gardera dig mot skador på din egen traktor.

Med en försäkring för traktor kan du också försäkra traktorfyrhjulingar.
Traktorin vakuutus ja rekisteröinti on helppo hoitaa samalla kertaa.

Försäkring för traktor ersätter brand och stöld

För din traktor som är högst 50 år gammal kan du teckna utöver en trafikförsäkring också en frivillig Delkasko. Delkasko är en förmånlig försäkring för en traktor, som ger skydd mot stöld, brandskador och rättegångskostnader.

Du kan teckna en Delkasko också för en fyrhjuling som registrerats som traktor. Om du för din traktor eller traktorfyrhjuling vill teckna en Helkasko som också ersätter krockskador, ska du kontakta vår kundservice.

De värsta traktorskadorna inträffar om traktorn välter och föraren blir under traktorn.

Jukka Nykänen Försäkringschef, Pohjola Försäkring

Förvara traktorn och traktorfyrhjulingen alltid låsta

Oavsett om en skada är liten eller stor är den alltid retfull. Du kan undvika stöldskador genom att alltid förvara traktorn låst och traktorfyrhjulingen i ett låst utrymme. En traktor anses vara låst på rätt sätt, om nycklarna har tagits ut ur fordonet och rattlåset är låst eller startspärren påkopplad. I annat fall ska fordonet låsas med broms-, kedje- eller vajerlås för att förhindra olovligt bruk.

Om traktorn eller traktorfyrhjulingen trots allt stjäls, gör först en polisanmälan. Anmäl sedan stölden till oss. En skadeanmälan gör du enklast genom nätet eller OP-mobilen, då får du också ersättningsbeslutet snabbare.

Autovakuutus henkilöautolle tuo turvaa matkantekoon.
BÄTTRE SKYDD
Bilförsäkring för personbil
Det bästa skyddet för din bil får du, om du för bilen tecknar utöver en trafikförsäkring också en bilförsäkring, dvs. kasko.
Mökkivakuutus on mökin oma kotivakuutus.
Stugförsäkring
En stuga eller fritidsbostad behöver som skydd en egen försäkring, som ersätter exempelvis brand- och stormskador.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.