Mies kypärä päässä nousemassa keltaiseen työkoneeseen, joka on vakuutettu työkonevakuutuksella.

Försäkring för arbetsmaskiner

Skydd för ditt företags arbetsmaskiner och deras tilläggsanordningar.

Försäkringen för arbetsmaskiner skräddarsys för ditt företags behov

Försäkringen skyddar alla arbetsmaskiner, både stora och små. Du kan välja skyddets omfattning efter ditt behov.

Smidig hjälp i skadesituationer 24/7

Pohjola Skadehjälpen ger instruktioner om en skada inträffar. Du får tydliga instruktioner om vad du ska göra och hittar närliggande verkstäder och andra samarbetspartner.

Professionell skadeinspektör till din tjänst

Våra specialfordonsinspektörer är proffs på inspektion av tunga fordon och arbetsmaskiner. Tack vare den smidiga inspektionsprocessen kan du snabbare återgå till vardagen efter en skada.

Pohjola Försäkring för arbetsmaskiner hjälper om det uppkommer överraskande skador på din maskin

Arbete med arbetsmaskiner utförs ofta på krävande platser och under svåra förhållanden. Den frivilliga försäkringen för arbetsmaskiner ger ett omfattande skydd eftersom den ersätter plötsliga och oförutsedda skador samt kollisionsskador.

Försäkringen för arbetsmaskiner ersätter skador på din arbetsmaskin eller anordning till exempel om skogsmaskinen välter, markgrunden rasar under grävmaskinen eller trucken fattar eld. Du kan välja försäkringsskyddets omfattning bland alternativen nedan. Även självrisken för din försäkring kan anpassas. 

  • Arbetsmaskinskasko (brand-, stöld-, skadegörelse- och vagnskadeförsäkring)
  • Brand-, stöld- och skadegörelseförsäkring
  • Brand- och stöldförsäkring eller
  • Brandförsäkring
En lagstadgad trafikförsäkring är obligatorisk för nästan alla arbetsmaskiner. Från den ersätts personskador och egendomsskador som vållats andra parter vid skador. Trafikförsäkringen ersätter ändå inte skadorna på din egen maskin. Det bästa skyddet får du när du kompletterar trafikförsäkringen med en kasko som har den omfattning som du själv valt.

Vår försäkring för arbetsmaskiner omfattar alltid transportskydd och rättsskyddsförsäkring

Transportskyddet i försäkringen för arbetsmaskiner ersätter skador som förorsakas arbetsmaskinen av att det transporterande fordonet välter, kör av vägen, kolliderar eller av att markgrund rasar. Självrisken i skador som ersätts från transportskyddet år 25 procent av skadebeloppet.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter advokatkostnader i tviste- och brottmål som anknyter till en arbetsmaskin.

Komplettera arbetsmaskinens skydd

Tilläggsanordningar till en arbetsmaskin är t.ex. skopor, hydraulhammare och betongfräsar. När tilläggsanordningen är monterad på din arbetsmaskin omfattas den av arbetsmaskinens kasko med den omfattning som meddelas i försäkringen för arbetsmaskiner.

Du kan försäkra tilläggsanordningar som är fristående från arbetsmaskinen med Arbetsmaskinsextra eller Företagsettan.

Du kan utvidga grunddelen för det skydd som du valt för arbetsmaskinen med följande tilläggsskydd:

  • Finansieringsförsäkring
  • Haveriförsäkring
  • Avbrottsförsäkring

Den största ekonomiska följden av en skada på en arbetsmaskin är ofta avbrott i verksamheten. Med en avbrottsförsäkring tryggar du ditt företags ekonomi i händelse av en skada på arbetsmaskinen. Avbrottsförsäkringen ger skydd exempelvis om en arbetsmaskin skadas och ditt företag till följd av skadan förlorar användningsdagar för maskinen.

Ett alternativ för arbetsmaskiner på lantbruk är utöver de ovan nämnda avbrottsförsäkring för lantbruk.

Premien för försäkringen för arbetsmaskiner med offertbegäran

På premien för försäkringen för arbetsmaskiner inverkar bland annat vilken arbetsmaskin eller utrustning det är fråga om samt dess märke, modell, vikt, värde och tillverkningsår. 

Lämna dina kontaktuppgifter genom att klicka på knappen nedan, så får du en offert på en försäkring för arbetsmaskiner. Vi kontaktar dig och kartlägger i samråd med dig riskerna som anknyter till ditt företag.

” ”
Arbetsmaskinsextra
Tryggar tilläggsutrustningen på dina arbetsmaskiner i händelse av skada.
Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Skadorna ersätts enligt lagen och försäkringsvillkoren.