Maanrakennusyrityksen vakuutukset kattavat muun muassa kuvassa näkyvän kaivinkoneen aiheuttamia vahinkoja.

Försäkringar för markbyggnadsföretag

Vet du vilka försäkringar som det lönar sig för ett markbyggnadsföretag att teckna? Det är väsentligt att exempelvis att gardera sig mot ansvarsskador och trygga såväl arbetsmaskiner som arbetsobjekt.

Markbyggnadsbranschen har vuxit rejält under de senaste åren. Antalet arbetsmaskiner, det faktum att branschen har blivit mångsidigare och entreprenaderna mer omfattande kräver allt större noggrannhet i försäkringsärenden. När du tecknar en försäkring fundera noggrant på vilket slags arbete som utförs med maskin, vilka slags entreprenader det är fråga om och vem som ingår avtal om entreprenader. Olika arbetsobjekt och entreprenader kräver olika ansvarsförsäkringar.

Försäkrande av markbyggnadsföretag är en svår konst, och vi hjälper gärna till med att hitta den lämpligaste försäkringslösningen.

Företagsettan – gardera dig mot de största riskerna

Företagsettan är ett behändigt försäkringspaket för småföretag i markbyggnadsbranschen, som täcker de största riskerna i anslutning till företagets lösa egendom och verksamhet. Våra experter har beaktat behoven hos maskinföretagare vid planeringen av Företagsettan och dess tilläggsskydd – du får de skydd som du behöver med ett enda försäkringsbrev och en enda faktura.

Ett markbyggnadsföretag får genom Företagsettan i samma paket

  • egendomsskydd för lösa skopor och annan lös egendom
  • avbrottsskydd för företagets verksamhet
  • ansvarsskydd, som omfattar också andras egendom som lämnats till dig för behandling och skötsel
  • rättsskydd
  • de tilläggsskydd som behövs, såsom vägtransport-, last-eller speditionsskydd

Om ditt företag har en omsättning på mer än en miljon euro rekommenderar vi en skräddarsydd försäkringslösning i stället för Företagsettan som riktar sig till småföretag. Kontakta oss, så berättar vi mer!

Trygga ditt företag mot ansvarsskador

En ansvarsförsäkring är mycket viktig inom markbyggnadsbranschen, för med en sådan kan du gardera dig mot ekonomiska förluster förorsakade av överraskande skador i verksamheten. Om ditt företag idkar till exempel brytning, gäller då alltid rättspraxis för strikt ansvar, vilket innebär att ditt företag alltid har ersättningsansvar om en skada inträffar. I händelse av sådana situationer lönar det sig att till ansvarsförsäkringen välja en försäkring för brytningsansvar som tilläggsskydd. Ett tilläggsskydd kan behövas också för andra markbyggnadsföretag.

Försäkra dig om ett tillräckligt försäkringsskydd för objektet

Ett utfört arbete hänför sig alltid till ett bestämt objekt och det är viktigt att se till att ett markbyggnadsobjekt har en egen försäkring, som täcker skador som drabbar arbetsobjektet. En försäkring ska alltid väljas utgående från arbetsobjekt, den kan tecknas antingen som en fortlöpande årsförsäkring eller som en försäkring för en enskild entreprenad. Om du håller på att göra till exempel vatten- och avloppsinstalleringar i en kanal, ska för objektet tecknas en försäkring för byggnads- och installationsarbeten. I anslutning till försäkringen kan du teckna ett tilläggsskydd, med vilket du försäkrar den egendom som omger arbetsobjektet.

Skydd för arbetsmaskiner i händelse av skador

Bland våra försäkringar för arbetsmaskiner hittar du en lämplig försäkringslösning för dina arbetsmaskiner, oberoende av om de är stora eller små. Du kan för en arbetsmaskin i ditt företag välja omfattning och självrisk i det lämpligaste skyddet. Arbetsmaskinsextra, som vi planerat för markbyggnads- och maskinföretagares behov, tryggar lösa tilläggsanordningar till dina arbetsmaskiner och annan lös egendom.

Trygga företagarens och de anställdas arbetsförmåga

Hal och ojämn terräng, varierande arbetsplatser och väderlek skapar utmaningar i vardagen för dem som dagligen arbetar inom markbyggnadsbranschen. Du kan förhindra olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar med rätt arbetssätt, genom att använda skyddsutrustning och genom noggrannhet. Brådska är en av de orsaker som oftast ligger bakom olyckor.

När en skada inträffar ger den lagstadgade olycksfallsförsäkringen skydd åt de anställda, och vår snabba vårdkedja hjälper dem att återgå till vardagen. Som företagare omfattas du inte nödvändigtvis av den lagstadgade försäkringsskyldigheten, men vi rekommenderar att du försäkrar dig med en olycksfallsförsäkring för företagare. Vid sidan av den obligatoriska olycksfallsförsäkringen kan du teckna en frivillig vårdkostnadsförsäkring, Hälsoskydd. När en sjukdom eller ett olycksfall överraskar har både du som företagare och dina anställda nytta av snabb vård och snabbare återgång till arbetet.

Förbättra likviditeten med hjälp av effektiva finansieringslösningar

Vid anskaffning av stora arbetsmaskiner behövs ofta finansiering, och vi erbjuder därför heltäckande lösningar åt ditt företag för finansiering av investeringar tillsammans med OP. Finansiering är skattemässigt och med hänsyn till kapitaltäckningen en god lösning för att göra nya anskaffningar, och det frigör resurser för ditt företag att idka kärnverksamheten och investera. Utöver investeringar kan ditt företag också dra nytta av fakturabelåning, med hjälp av vilken du får pengar som du väntar på från fakturor snabbare in på ditt företags konto.

Mies kypärä päässä nousemassa keltaiseen työkoneeseen, joka on vakuutettu työkonevakuutuksella.
Försäkring för arbetsmaskiner
Skydd för ditt företags arbetsmaskiner och deras tilläggsanordningar.
” ”
Företagsettan
Försäkringspaket för att skydda företagets lösegendom och verksamhet. Företagsettan ersätter också kostnader till följd av skador då något plötsligt går sönder.