Kuvassa on metsäkone, jonka aiheuttamat vahingot metsäkoneyrityksen vakuutukset kattaa.

Försäkringar för skogsmaskinföretag

Skogsmaskinföretagande kräver yrkeskunskap och försäkringar som skräddarsytts för branschens behov. På så sätt tryggar du både arbetsmaskinerna och företagets verksamhet.

Anskaffning av virke i Finland sker ofta på platser i landskapsmässigt besvärlig terräng och till och med på holmar och öar. Det lönar sig att trygga transporten av skogsmaskiner såväl på transportunderlag som i skogen med försäkringar som lämpar sig för företagets verksamhet.

Företagsettan – lösningen på skogsmaskinföretagarens behov

Företagsettan är ett lämpligt försäkringspaket för småföretag, med vilket även skogsmaskinföretagare kan gardera sig mot de största riskerna i anslutning till företagets lösa egendom och verksamhet. Vi har utarbetat Företagsettan och dess tilläggsskydd i synnerhet för maskinföretagares behov – du får de skydd som du behöver med ett enda försäkringsbrev och en enda faktura.

I Företagsettan för skogsmaskinföretagare ingår

  • egendomsskydd för lös egendom, till exempel reservdelar för arbetsmaskiner
  • avbrottsskydd för ditt företags verksamhet
  • ansvarsskydd, som omfattar också andras egendom som lämnats till dig för behandling och skötsel
  • rättsskydd
  • de tilläggsskydd som behövs, såsom vägtransport-, last-eller speditionsskydd.

Om ditt företag har en omsättning på mer än en miljon euro rekommenderar vi en skräddarsydd försäkringslösning i stället för Företagsettan som riktar sig till småföretag. Kontakta oss så kan vi erbjuda en lämplig lösning för just ditt företags behov.

Teckna heltäckande försäkring för din arbetsmaskin

Användningen av maskiner i skogar, på torvmossar och inom vägskötselarbeten ökar kontinuerligt och användningen av tilläggsanordningar blir allt mer mångsidig. Det lönar sig att försäkra arbetsmaskiner med den mångsidiga försäkringen för arbetsmaskiner. Du kan välja omfattningen på och självriskerna i försäkringen så att de är lämpliga för ditt företag.Försäkringen för arbetsmaskiner beaktar dina behov i anslutning till användningen och transporten av maskinen. Tilläggsanordningar som är fristående från arbetsmaskiner kan du försäkra med Arbetsmaskinsextra som vi skräddarsytt för dem.

Trygga företagarens och de anställdas arbetsförmåga

Hal och våt terräng, besvärliga arbetsställningar vid servicearbeten, kyla och varierande väderlek skapar utmaningar i maskinföretagarens vardag. Förare av arbetsmaskiner drabbas av olycksfall oftare än genomsnittet och en överraskande stor del av olycksfallen drabbar ögonen. Olycksfall inträffar lätt i synnerhet vid service- och reparationsarbeten. Brådska är en av de orsaker som oftast ligger bakom olyckor. Du kan förhindra olycksfall i arbetet med rätt arbetssätt, genom att använda skyddsutrustning och genom noggrannhet.

När en skada inträffar ger den lagstadgade olycksfallsförsäkringen skydd åt dina anställda, och vår snabba vårdkedja hjälper dem att återgå till vardagen. Som företagare omfattas du inte nödvändigtvis av den lagstadgade försäkringsskyldigheten, men vi rekommenderar att du försäkrar dig med en olycksfallsförsäkring för företagare. Vid sidan av den obligatoriska olycksfallsförsäkringen kan du teckna en frivillig vårdkostnadsförsäkring, Hälsoskydd. När en sjukdom eller ett olycksfall överraskar har både du som företagare och dina anställda nytta av snabb vård och därmed snabbare återgång till arbetet.

Effektivisera hanteringen av kassaflödet med olika finansieringslösningar

Skogsmaskiner är ofta dyra och vid anskaffning av dem lönar det sig att utnyttja finansiering, så att kassaflödet i ditt företag kan användas för att driva kärnverksamheten. Vi erbjuder ditt företag heltäckande lösningar för finansiering av maskinanskaffningar. Dessutom kan du utnyttja fakturabelåning som förbättrar ditt företags likviditet och med vilken du får de pengar du väntar på från fakturor snabbare på ditt företags konto.

Nainen istuu kahvilan terassilla huolettomasti Terveysturva turvanaan.
Hälsoskydd
Med sjukkostnadsförsäkringen säkerställer du en högklassig vård och smidig vårdkedja för din personal samt gör sjukfrånvaron kortare.
Mies kypärä päässä nousemassa keltaiseen työkoneeseen, joka on vakuutettu työkonevakuutuksella.
Försäkring för arbetsmaskiner
Skydd för ditt företags arbetsmaskiner och deras tilläggsanordningar.

Vid utrikestransporter är det viktigt att du ser till att försäkringarna för ditt företag är i ordning också utomlands. Genom oss får du heltäckande försäkringstjänster för såväl sjö-, luft- och landsvägstransporter som för anställda på resa.

Kom också ihåg att skaffa gröna kortet, dvs. Green Card, och ta med det vid utrikestransporter. Gröna kortet är ett intyg över att trafikförsäkringen är i kraft utomlands.