Kuva_säiliö_mies

Työtapaturmavakuutus

Pohjolan työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella turvaat työssä tai työmatkalla sattuvia tapaturmia ja työssä aiheutuvia ammattitauteja. Pyydä tarjous ja saat hinnan työtapaturmavakuutukselle.
1

Hyvä hoito ja nopea työhön paluu

Pohjola Sairaalan ja muiden lääkärikumppaniemme avulla varmistamme laadukkaan hoidon ja tuemme työntekijän työhön paluuta yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

2

Pohjola Terveysmestari palveluksessanne

Tapaturman sattuessa saat asiantuntijan arvion oireistasi ja sinut ohjataan sopivalle ammattilaiselle hoidettavaksi. Ota yhteyttä puhelimitse tai sovelluksen chatissa.

3

Lisäetuna maksuttomia digitaalisia palveluita

Kun otat työtapaturmavakuutuksen meiltä, saat henkilöstösi käyttöön Digitaalisen vakuutuskortin ja OP Riskienhallintapalvelun.

Lakisääteinen työtapaturmavakuutus tuo turvaa työntekijällesi

Työtapaturmavakuutus on lakisääteinen vakuutus, jolla työntekijä vakuutetaan tapaturmien tai ammattitautien varalta. Työnantajana sinun tulee ottaa työntekijällesi vakuutus silloin, kun työstä maksettava palkka ylittää 1 300 euroa vuodessa. Vakuuttamisvelvollisuus perustuu työtapaturma- ja ammattitautilakiin. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus hoidetaan yhdessä työtapaturmavakuutuksen kanssa.

 

Työtapaturmavakuutus eli pakollinen työajan vakuutus antaa turvaa työntekijällesi ja hänen perheelleen. Hoitokulujen lisäksi vakuutuksesta maksetaan esimerkiksi päivärahaa työkyvyttömyyden ajalta ja pysyvissä työkyvyttömyyksissä tapaturmaeläkettä.

Tapaturmainen loukkaantuminen työssä tai sairastuminen ammattitautiin voi heikentää työntekijäsi työkykyä. Vakuutuksen turvin työntekijäsi saa parasta hoitoa Pohjola Sairaalassa tai muilla lääkärikumppaneillamme. Tuemme työntekijäsi toipumista ja työhön paluuta, tavoitteena yrityksellesi aiheutuvien kustannusten minimointi.

On hyvä huomioida, että työtapaturmavakuutus on voimassa etätyössä vain työhön liittyvässä toiminnassa, joten taukojen tai ruokailun aikana sattunutta tapaturmaa ei korvata.
Työtapaturmavakuutus-tuotekortti-kuva

Laajenna lakisääteistä vakuutusta ja tue henkilöstösi työhyvinvointia

Suurin osa työntekijöiden poissaoloista aiheutuu vapaa-ajan tapaturmista tai sairauksista. Varmistaaksesi työntekijöidesi nopean toipumisen myös silloin, kun tapaturma sattuu vapaa-ajalla, kannattaa heidän vakuutusturvaa laajentaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.

Voit laajentaa työajan vakuutusta vapaa-ajalle kolmella eri laajuudella:

 • Vapaa-ajan tapaturmavakuuksistamme laajin on voimassa lähes kaikessa työn ulkopuolisessa toiminnassa, myös silloin, kun työntekijäsi urheilee ja matkustaa ulkomailla.
 • Suppeampi vapaa-ajan tapaturmavakuutus ei korvaa kaikkien riskialttiiden urheilulajien, kuten esimerkiksi jalkapallon tai lumilautailun parissa sattuneita tapaturmia.
 • Vapaa-ajan harrasteliikuntavakuutus kattaa vain työnantajan tukemassa harrasteliikunnassa sattuvia tapaturmia.

Vaihtoehtoisesti voit vakuuttaa työntekijäsi vapaa-ajan tapaturmat Ryhmätapaturmavakuutuksella.

Sairauksien varalta suosittelemme ottamaan Terveysturvan eli sairauskuluvakuutuksen, joka korvaa esimerkiksi sairauksien aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. Voit valita henkilöstöllesi sopivimman paketin eri vaihtoehdoistamme.

Vapaaehtoisilla vakuutuksilla edistät henkilöstösi työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Jos kiinnostuit, niin ota yhteyttä ja asiantuntijamme kertovat mielellään lisää!

Hyödynnä tarjoamamme edut ja varmista turvalliset työolosuhteet

Jokainen tapaturma, vahinko ja poikkeama aiheuttaa ylimääräisiä kuluja sekä toiminnan häiriöitä. Panostus päivittäisen työn hallintaan ja poikkeamista oppimiseen säästää kustannuksia ja varmistaa turvalliset työolosuhteet työpaikalla.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusasiakkaana saat OP Riskienhallintapalvelun maksuttomasti koko henkilöstösi käyttöön. OP Riskienhallintapalvelu on kätevä riskienhallinnan digitaalinen työkalu, jonka aktiivinen käyttö parantaa työturvallisuutta, työn sujuvuutta ja tiedonkulkua.

OP:n vakuutusasiakkaana saat käyttösi myös Digitaalisen vakuutuskortin, josta työntekijäsi löytää tiedot henkilövakuutusturvastaan sekä toimintaohjeet loukkaantumisen ja sairastumisen varalta. OP Vahinkoapu opastaa vahinkotilanteessa ja auttaa löytämään lähellä olevat lääkärikumppanimme.

Yrittäjän_tapaturmavakuutus_kuva_mies_leipomossa
Yrittäjän tapaturmavakuutus
Tapaturman tai ammattitaudin sattuessa saat nopeasti laadukasta hoitoa ja voit keskittyä paranemiseen ilman huolta lääkärikuluista.
Ryhmätapaturmavakuutus_kuva_fysioterapiassa
Ryhmätapaturmavakuutus
Turvaa henkilöstösi vapaa-ajalla sattuvien tapaturmien varalta.
SuoraTyö -palvelu
SuoraTyö.fi-palvelu
Helppokäyttöinen palvelu työnantajalle työntekijän palkkaamiseen, palkanmaksuun ja muihin lakisääteisiin velvoitteisiin.

Kaikki työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät sekä yleensä yrityksessäsi työskentelevät yhtiömiehet ja osakkaat ovat työtapaturmavakuutuksella pakollisesti vakuutettavia.

Tapaturma-kaavio 2016


Yrittäjän ja perheenjäsenen vakuuttaminen

Yrittäjänä et kuulu työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella pakollisesti vakuutettaviin. Jos sinulla on yrittäjän eläkevakuutus, voit vakuuttaa yrittäjätoimintasi yrittäjän tapaturmavakuutuksella.

Lue lisää yrittäjän tapaturmavakuutuksesta

Perheenjäsen, joka asuu kanssasi samassa taloudessa ja työskentelee työsuhteessa yrityksessäsi, kuuluu pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen piiriin. Jos työsuhdetta ei ole, voi hän ottaa yksityishenkilölle tarkoitetun Terveysvakuutuksen.

Tietyillä oppilaitoksilla on velvollisuus vakuuttaa oppilaansa tapaturmavakuutuksella, vaikka nämä oppilaat eivät ole työsuhteessa. Lähes kaikkeen koulutusta koskevien lakien mukaiseen opiskeluun kuuluu nykyisin käytännön harjoittelutyötä. Opiskelutapaturmalaissa säädetään korvattavaksi tapaturma, josta on aiheutunut vamma tai sairaus ja joka on sattunut

 • ammatillisessa koulutuksessa, lukuun ottamatta lain mukaiseen opetukseen läheisesti liittyvää muuta toimintaa (esim. teoriatunnit, välitunnit)
 • ammatillisessa aikuiskoulutuksessa
 • ammattikorkeakouluopinnoissa
 • yliopisto-opetuksessa
 • perusopetuksessa, lukuun ottamatta esiopetusta, perusopetukseen valmistavaa opetusta ja vuosiluokkia 1–6
 • lukio-opetuksessa olevalle henkilölle.

 

Tapaturma tai ammattitauti korvataan, kun se on tapahtunut opetussuunnitelman tai tutkintoperusteiden mukaisessa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa opiskelijan osallistuessa

 • työhön rinnastettavaan käytännön opetukseen
 •  näyttötutkintoon
 • työssäoppimisjaksoon
 • työharjoitteluun
 • työelämään tutustuttamisessa (peruskoulu)

 

Vakuutuksesta korvataan myös tapaturmat, jotka ovat sattuneet opiskelijan siirtyessä oppilaitoksesta tai asunnosta työharjoittelu- tai työssäoppimispaikkaan, työelämään tutustumispaikkaan tai näyttötutkinnon suorittamispaikkaan tai takaisin. Normaalit koulumatkat eivät kuulu vakuutuksen piiriin.

Siirry täydentämään työtapaturmailmoitusta saamallasi tunnisteella.

Työtapaturmavakuutuksen korvaukset maksetaan työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Tavallisimmat työtapaturmavakuutuksen korvaamat kustannukset ovat

 • sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sairaanhoitoon liittyviä matkakulut
 • päivärahaa työkyvyttömyysajalta
 • tapaturmaeläkettä pysyvässä työkyvyttömyydessä
 • haittakorvaus pysyvästä haitasta
 • kuntoutuskuluja
 • perhe-eläkettä.

Lisätietoa löydät Työtapaturmavakuutuksen tuoteoppaastamme.

Vakuutuksen myöntää OP Vakuutus Oy tai A-Vakuutus Oy. 1.6.2019 alkaen OP Vakuutus Oy on Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.