Försäkring för traktorfyrhjuling

Skydda traktorfyrhjulingen med en trafikförsäkring och en kaskoförsäkring

Trafikförsäkringen och kaskoförsäkringen för traktorfyrhjuling ger ett täckande skydd

Då du försäkrar traktorfyrhjulingen med en trafikförsäkring och en frivillig kaskoförsäkring, får du ett så omfattande skydd som möjligt både för föraren och fordonet.

Två olika kaskoalternativ

Välj det förmånligare Delkasko som ger ett grundskydd eller Helkasko som också täcker kollisioner.

Ägarkundens OP-bonus

Då du är ägarkund i andelsbanken kan du använda OP-bonus för försäkringspremierna för traktorfyrhjulingen.

Försäkra traktorfyrhjulingen och föraren

I likhet med andra fordon behöver också en traktorfyrhjuling alltid en trafikförsäkring. En trafikförsäkring behövs också även om du inte kör traktorfyrhjulingen på allmän väg. Trafikförsäkringen för en traktorfyrhjuling ersätter i skadesituationer personskador på både föraren och passagerarna och behandling av skadorna. Trafikförsäkringen ersätter alltid också skador som åsamkats den oskyldiga parten.

Du kan utvidga försäkringen för traktorfyrhjuling med en frivillig kaskoförsäkring. Kaskoförsäkringen för traktorfyrhjuling ersätter skador som åsamkas traktorfyrhjulingen och reparation av dem. Kaskoförsäkringen ger skydd också i händelse av till exempel stöld.

Utöver den obligatoriska trafikförsäkringen kan du komplettera försäkringen för traktorfyrhjulingen med antingen det förmånligare Delkasko eller med Helkasko som ger ett mer omfattande skydd:

  • Delkasko ger skydd i händelse av brandskador, stöld och rättegångskostnader.
  • Ur Helkasko ersätts utöver det ovannämnda också skador vid kollisioner

Hur försäkras en traktorfyrhjuling?

Vi försäkrar traktorfyrhjulingar alltid enligt registreringen. En traktorfyrhjuling registreras som en traktor, och därför försäkras den med en försäkring för traktor.

Vi hjälper dig att hitta en lämplig trafikförsäkring och kaskoförsäkring för din traktorfyrhjuling. När du begär offert på en försäkring för traktorfyrhjuling så får du en personlig offert.

Söker du en försäkring för en fyrhjuling eller en traktor i privat bruk?

Hur bildas premien för försäkringen för traktorfyrhjuling?

På premien för en traktorfyrhjuling inverkar bland annat uppgifterna om fordonet och försäkringstagaren samt den kaskoförsäkring och den självrisk som du har valt. Om du är ägarkund i andelsbanken kan du använda OP-bonus för försäkringspremierna för traktorfyrhjulingen.

När du jämför försäkringar för en traktorfyrhjuling, ska du utöver premien fästa uppmärksamhet vid hur försäkringen hjälper i en skadesituation. I Pohjola Skadehjälpen hittar du alltid tydliga anvisningar, kontaktuppgifter och samarbetspartner för skadesituationer.

Försäkring för fyrhjuling
Försäkring för traktor