Bilförsäkringsräknaren

Funderar du på premierna för bilförsäkringar och vilka skydd som passar just din bil? Med vår bilförsäkringsräknare räknar du ut och jämför premier för bilförsäkringar snabbt och behändigt.

Premierna för trafikförsäkringen och kaskoförsäkringar på en minut

Oberoende av om du har för avsikt att jämföra, konkurrensutsätta eller räkna ut premien för bilförsäkringar, ger vår bilförsäkringsräknare svar snabbt och behändigt. Som skydd för din bil kan du välja antingen enbart en trafikförsäkring eller utvidga det skydd som trafikförsäkringen ger med en frivillig kaskoförsäkring.

Bilförsäkringsräknaren visar också vår rekommendation om det bästa skyddet för din bil utgående från de uppgifter som du har gett.

Funderar du på att konkurrensutsätta kaskoförsäkringen? Läs om hur du kan sköta konkurrensutsättningen så behändigt som möjligt.

Så här fungerar bilförsäkringsräknaren

  1. Börja använda bilförsäkringsräknaren genom att ange bilens registreringstecken och din personbeteckning och svara på frågorna om din bil. Vi behöver din personbeteckning så att vi kan räkna ut den exakta premien för din bilförsäkring och beakta de rabatter som du eventuellt har rätt till. De uppgifter som du gett sparas inte.
  2. När du har gett uppgifterna ovan ser du premierna för skydd av olika omfattning och vår rekommendation baserad på uppgifterna om din bil.
  3. När du har valt det alternativ som tilltalar dig mest kan du ytterligare välja en lämplig självrisk för skador vid kollision och sammanstötning. Du märker väl att självriskens storlek inverkar på premien för din försäkring – ju större självrisk, desto mindre försäkringspremie.
  4. Välj till sist hur många poster du vill betala försäkringspremien i och meddela när du vill att försäkringen ska börja löpa. Då du betalar hela försäkringspremien på en gång får du rabatt för betalningssättet.

När du har skräddarsytt en lämplig försäkring med bilförsäkringsräknaren, kan du teckna försäkringen behändigt med några klick. Försäkringen börjar gälla vid den tidpunkt som du har valt.

Det lönar sig att jämföra bilförsäkringar med bilförsäkringsräknaren

Med bilförsäkringsräknaren jämför du bilförsäkringar behändigt och på samma gång ser du också hur mycket personliga bonus du har samlat. Genom att ibland jämföra skydd och premier för försäkringar med bilförsäkringsräknaren säkerställer du att försäkringen för din bil alltid är uppdaterad och att du inte betalar någonting onödigt.

När du jämför försäkringar och premier för dem är det skäl att fästa uppmärksamhet också vid hurdan service och hjälp som du får i en skadesituation. Som bilförsäkringskund hos Pohjola Försäkring har du tillgång till bl.a.

  • Pohjola Skadehjälpen dygnet runt – instruktioner och hjälp i skadesituationer varje dag året runt på nätet, i OP-mobilen och per telefon.
  • Pohjola Verkstadsmästare och våra verkstadspartner står till din tjänst om en bilskada inträffar – hos Pohjola Verkstadsmästaren sköter du reparationen av din bil på samma gång som du sköter ersättningsärenden. Du betalar på platsen endast den eventuella självrisken och resten faktureras direkt av Pohjola Försäkring.
  • Som kaskokund får du för det mesta ett ersättningsbeslut per telefon dygnet runt.

Pröva också våra andra bilfordonsförsäkringsräknare

 

Motorcykelförsäkring
Mopedförsäkring
Försäkring för paketbil