Mopedförsäkring

Trafikförsäkring och kasko för mopeder

Det går inte just nu att räkna ut priset och att teckna en försäkring. Vi beklagar störningarna.

Prova på nytt om stund eller teckna en försäkring genom att kontakta kundtjänsten 0303 0303 (mån.-fre. kl. 8-19).

Vi använder oss av automatiskt beslutsfattande i försäkringsbeslut. Läs mer om automatiserat beslutsfattande
1

Försäkring för moped eller skoter med en omfattning som du väljer

Mopedförsäkringen består av en obligatorisk trafikförsäkring för moped och av en valbar kaskoförsäkring för moped. Du kan välja att skydda mopeden eller skotern antingen med den begränsade Delkaskoförsäkringen eller med den mer omfattande Helkaskoförsäkringen.

2

Den mest täckande Helkaskoförsäkringen för moped täcker också skadegörelse

När du väljer den mer omfattande Helkaskoförsäkringen till mopeden, får du ersättning ur försäkringen om någon vandaliserar din moped eller skoter.

3

Priserna på försäkringarna för mopeder och skotrar varierar beroende på årstiderna

En försäkring med åretruntpremiesättning för moped gäller året runt och på vintern är premien för mopedförsäkringen automatiskt lägre än på sommaren.

4

Dra nytta av förmånerna för preferenskunder och ägarkunder

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du 7 procent rabatt på kaskoförsäkringen för moped. När du dessutom är ägarkund hos andelsbanken får du ytterligare en extra rabatt om 3 procent.

Rabatt på vår mopedförsäkring för förmånskunder

När du är preferenskund hos Pohjola Försäkring, får du även rabatt på vår mopedförsäkring. Kontrollera om du redan är en preferenskund och begär vid behov en offert för flera försäkringar samtidigt.

Mopedförsäkring: Obligatorisk trafikförsäkring för moped och valbar kaskoförsäkring för moped

En moped ska alltid ha en lagstadgad trafikförsäkring som ersätter personskador på föraren och passagerarna. Trafikförsäkringen ersätter också skador som åsamkats den oskyldiga motparten.

Trafikförsäkringen för en moped eller elmoped ersätter inte skador på din moped eller sparkcykel, men mot dem kan du gardera dig med en kaskoförsäkring. Mopedförsäkringen ersätter till exempel situationer där din moped blir stulen, utsätts för skadegörelse eller skadas vid en kollision.

Med samma försäkring tryggar du också en elmoped eller elsparkcykel

Vår försäkring för moped lämpar sig också för försäkring av en elmoped eller elsparkcykel. Eldrivna eller el-assisterade mopeder och sparkcyklar ska ha en trafikförsäkring när

  • deras effekt överstiger 250 W eller assisterad hastighet medan man trampar på över 25 km/tim. eller
  • elmopeden eller elsparkcykeln hör till fordonsklass L1e-A eller L1eB

Du kan teckna en trafikförsäkring och en kaskoförsäkring för elmopeden eller elsparkcykeln enkelt på den här sidan.

Teckna en mopedförsäkring i den unga persons namn som använder mopeden

Ofta är en moped eller en elmoped det första motorfordonet som en ung person använder självständigt i trafiken. En mopedförare ska behärska trafikreglerna, ha körkort, vara omsorgsfull och minst 15 år gammal.

Försäkringen för mopeder, skotrar eller elskotrar ska tecknas i den persons namn som huvudsakligen använder fordonet. Om användaren är 15-17 år gammal, kan försäkringen tecknas med en förälders samtycke. I sådana fall ber vi att du kontaktar vår kundtjänst.

Vad ersätter mopedförsäkringen?

  Helkasko Delkasko
Obligatorisk trafikförsäkring
Personskador och skador på motpartens egendom till följd av kollision
Kyllä Kyllä
Stöld
Din moped blir stulen
Kyllä Kyllä
Kollision med djur
Du kolliderar med ett djur med mopeden, som blir skadad
Kyllä Kyllä
Brand
Mopeden får brandskador
Kyllä Kyllä
Rättegång
Du vållas advokat- och rättegångskostnader vid tvistemål som till exempel gäller ägandet av mopeden
Kyllä Kyllä
Ansvarsskydd utomlands
Du använder ditt fordon i ett land utanför EES som undertecknat avtalet om grönt kort och hamnar i en trafikskada där du är den skyldiga parten. Till följd av detta blir du personligen ersättningsansvarig, och ersättningen betalas inte ur trafikförsäkringen i enlighet med lagen i det ifrågavarande landet.
Kyllä Kyllä
Kollision och krock
Din moped blir skadad till exempel till följd av en kollision, krock eller avkörning
Kyllä Ei
Skadegörelse
Någon stöter omkull din moped med avsikt eller vandaliserar den på något annat sätt
Kyllä Ei
Finansiering
Vi ersätter fordonets ägare, såsom en bilaffär eller ett finansieringsbolag då ett fordon går förlorat eller skadas, om skadan inte är ersättningsgill enligt villkoren.
Kan väljas Ei

Om du har avställt din moped, kom också då ihåg att göra en påställning innan du börjar köra igen.

Teuvo Kaipainen Product Specialist, Pohjola Försäkring

En mopedförsäkring med åretruntpremiesättning sparar tid och pengar

Funderar du på premien för mopedförsäkringen och söker du efter en förmånlig mopedförsäkring? Mopedförsäkringen har premiesatts färdigt enligt årstiderna och därför behöver du inte avbryta försäkringen av premieorsaker exempelvis för vintern. Försäkringen för din moped gäller året runt, men den lägre premien för mopedförsäkringen under vintermånaderna tar hänsyn till att mopedförare kör mindre eller knappast alls med moped i vinterväder.

Tack vare åretruntpremiesättningen behöver du eller en minderårig försäkringstagare inte avställa mopeden eller teckna avställningsförsäkring, fastän mopeden inte används på vintern. På våren kan man genast börja använda mopeden när vädret tillåter, eftersom försäkring finns. Om mopeden till exempel inte används en sommar kan man avställa den och få kreditering för mopedförsäkringspremien.

När man jämför olika alternativ och mopedförsäkringspremier är det också bra att tänka efter vilken sorts försäkring som bäst motsvarar behoven och ger det mest heltäckande skyddet för både dig och fordonet om skadan är framme. Den billigaste mopedförsäkringen är inte alltid den bästa mopedförsäkringen om man råkar ut för en olycka. När du väljer en försäkring som hjälper i skadesituationen och ersätter kostnader för den, skyddas ditt fordon av en försäkring som är förmånlig på riktigt.

Vad kostar mopedförsäkringen?

Mopedförsäkringens pris påverkas till exempel av mopedens eller skoterns egenskaper, de skydd du valt till försäkringen samt försäkringstagarens uppgifter. Du ser enkelt priset genom att fylla i registreringstecknet i räknaren på den här sidan.

Du kan betala mopedens eller mopedskoterns försäkringspremier i en eller flera rater. Då du betalar hela årets premier på en gång får du 2,5 % rabatt för betalningssättet. Du kan dessutom få 7 % rabatt på en kaskoförsäkring för moped om du är preferenskund hos Pohjola Försäkring. Du får ytterligare en tilläggsrabatt på 3 % om du även är ägarkund i andelsbanken.

Autovakuutus henkilöautolle
Bilförsäkring för personbil
Motorcykelförsäkring

Du kan förebygga tråkiga skador genom att vara omsorgsfull och följa säkerhetsföreskrifter.

En moped ska alltid förvaras låst eller i ett låst utrymme. En moped är låst på rätt sätt, om nycklarna har tagits ut ur fordonet och rattlåset är låst eller startspärren påkopplad. Vid avsaknad av sådana ska mopeden låsas med broms-, kedje- eller vajerlås för att förhindra olovligt bruk.

Det är också bra att komma ihåg att det är förbjudet att trimma en moped och att det är förbjudet att köra i trafiken med en trimmad moped.

Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.