Försäkring för elcykel och cykel

På den här sidan hittar du anvisningar för försäkring av både vanliga cyklar, elcyklar och elassisterade cyklar. Vi hjälper dig att hitta en försäkring som lämpar sig för just din cykel.

Försäkring av elcyklar och elassisterade cyklar

Behöver jag en trafikförsäkring för elcykeln eller räcker det med hemförsäkring? Vi hjälper dig att hitta en tillräckligt omfattande försäkring som lämpar sig för din elcykel eller elassisterade cykel. Lämna en offertbegäran så får du en personlig offert.

 1. Gå till offertbegäran.
 2. Välj ”Fordon” och ”Övriga fordon”.
 3. Fyll i de uppgifter som efterfrågas.
 4. Vi tar fram en personlig offert och kontaktar dig.

Vad behöver jag för typ av försäkring för elcykeln?

Huruvida man behöver eller ska försäkra en elcykel beror på cykelns effekt och topphastighet. Nedan ser du vad du behöver för typ av försäkring till din cykel med elmotor.

Elassisterad cykel

Du kan försäkra din elassisterade cykel med hemförsäkring om motorn har en effekt på högst 250 W och den assisterade maxhastigheten medan man trampar är 25 km/h. Då behövs ingen trafikförsäkring. Pohjola Hemförsäkring ersätter skador på elcykeln upp till 5 000 euro. Försäkringen gäller överallt i de nordiska länderna. Om den elassisterade cykeln som du har försäkrat är värd mer än 5 000 euro kan du teckna en försäkring för värdeföremål.

Om du redan har en hemförsäkring hos oss kan du kontrollera maximiersättningsbeloppet i försäkringen för lösöre på tjänsten op.fi. Där kan du även enkelt ändra maximiersättningsbeloppet så att det lämpar sig för dina behov.

Om motorn på din elassisterade cykel har en effekt på mer än 250 W eller den assisterade maxhastigheten medan man trampar överskrider 25 km/h behöver du en trafikförsäkring. En trafikförsäkring krävs då även för en elcykel som inte har registrerats.

Eldriven cykel

En elcykel i kategori L1e-A, dvs. en motoriserad cykel, ska försäkras med trafikförsäkring om den har en effekt på högst 1 kW och maxhastigheten utan att trampa är 25 km/h. Det bästa skyddet får du om du utökar försäkringsskyddet med kasko.

En elcykel, elskoter eller elmoped i kategori L1e-B med en effekt på över 1 kW och hastighet som överskrider 25 km/h ska registreras som moped. Vi rekommenderar att du kontrollerar fortskaffningsmedlets lämplighet för vägtrafiken i Finland hos Traficom.

Försäkring av elcykel i ett nötskal

I tabellen nedan kan du kontrollera hurdan försäkring du behöver för din cykel.

Typ av förflyttningshjälpmedel Försäkring


Elassisterad cykel:

 • Max. motoreffekt 250 W
 • Max. hastighet 25 km/h
 • Assistansen kopplas bort när hastigheten uppnår 25 km/h
 • Motorassistansen fungerar bara när man trampar
 • Registreringsfri


Försäkring för lösöre i hemförsäkringen
eller försäkring för värdeföremål (elassisterade cyklar värda mer än 5 000 €)


Elassisterad cykel (effektivare):

 • Motoreffekt som överstiger 250 W eller assisterad hastighet medan man trampar på över 25 km/h
 • Registreringsfri


Lagstadgad trafikförsäkring 

Utöka skyddet med en frivillig kaskoförsäkring


Motordriven cykel, fordonsklass L1e-A

 • Max. motoreffekt 1 kW
 • Max. hastighet 25 km/h med bara handgas utan att trampa
 • Behöver inte trampas för att röra sig framåt
 • Registreringsfri


Lagstadgad trafikförsäkring 

Utöka skyddet med en frivillig kaskoförsäkring


Motordriven cykel, fordonsklass L1e-B

 • Motoreffekt mer än 1 kW
 • Hastighet mer än 25 km/h
 • Registreras som moped


Kontrollera lämpligheten för vägtrafik hos Traficom.
Om fordonet lämpar sig för vägtrafik i Finland ska du försäkra det med en trafikförsäkring för mopeder och om du vill kan du välja till kasko.

Försäkring av andra elektriska förflyttningshjälpmedel

Utöver för cyklar tillhandahåller vi också försäkringar för andra elektriska förflyttningshjälpmedel. I de flesta fallen kan hjälpmedel för förflyttning till fots och andra lätta elfordon skyddas med hemförsäkring.

Läs mer om eldrivna förflyttningsjälpmedel

Mer information om försäkring av elcyklar 

Om priset för förflyttningshjälpmedlet eller elcykeln överskrider 5 000 euro rekommenderar vi försäkring för värdeföremål. Värdeföremålsförsäkringen lämpar sig för försäkring av elassisterade cyklar och elektriska förflyttningshjälpmedel som uppfyller samma kriterier som för hemförsäkringen. Det går alltså inte att ersätta trafikförsäkring med den. Det lönar sig att teckna en värdeföremålsförsäkring om den max. ersättning på 5 000 euro i hemförsäkringen som gäller utanför hemmet inte täcker förflyttningshjälpmedlets värde. Tänk på att ägarkundernas självriskförmån inte gäller försäkring för värdeföremål. 

Du kan kontrollera täckningen i din befintliga Pohjola Hemförsäkring på tjänsten op.fi. Om du ännu inte har hemförsäkring hos oss kan du enkelt teckna den på webben.
I hemförsäkringen ingår alltid även en ansvarsförsäkring. Ur ansvarsförsäkringen ersätts skador som du orsakar på utomstående när du använder ditt elektriska förflyttningshjälpmedel som omfattas av hemförsäkring. Ansvarsförsäkringen ersätter även skador på andra personer som du orsakar när du kör med ett hyrt elektriskt fortskaffningsmedel. Försäkringen ersätter till exempel om du kör på en parkerad bil med en hyrd elsparkcykel.
Kom även ihåg att försäkra dig själv mot skador med olycksfallsförsäkringen som ingår i Pohjola Hälsoförsäkring. Olycksfallsförsäkringen säkerställer snabb hjälp och vård om du skadar dig när du kör ett eget eller hyrt elektriskt fortskaffningsmedel.

Måste en elcykel försäkras?

Försäkringsskyldigheten för elcyklar beror på elcykelns maxhastighet och motorns max. effekt. De mest effektiva elcyklarna ska vara trafikförsäkrade. Elassisterade cyklar med en motoreffekt på högst 250 W kan generellt försäkras som en del av hemförsäkringen.

Måste elcykeln registreras?

Elcykeln behöver inte registreras om den har en motoreffekt på max. 1 kW och maxhastigheten är 25 km/h. Motordrivna cyklar med maxhastighet på över 25 km/h ska registreras som mopeder om fortskaffningsmedlets egenskaper möjliggör det. Sådana fortskaffningsmedels lämplighet för vägtrafik ska alltid fastställas separat.

Var får man köra med elcykel?

Elcyklar med en maxhastighet på 25 km/h ska köras på cykelvägar. När man tar sig fram på elcykel ska man följa samma trafikregler som om man cyklar. Lämpligheten för vägtrafik hos motordrivna elcyklar med en maxhastighet på över 25 km/h ska alltid fastställas separat.

Cykelförsäkring som del av hemförsäkringen

Du kan försäkra en standardcykel genom försäkringen för lösöre i Pohjola Hemförsäkring. Försäkringen för lösöre ersätter skador i enlighet med den skyddsnivå och de självrisker som du valt. Cykeln har försäkrats i och utanför hemmet i de nordiska länderna upp till högst 5 000 euro.
Om du redan har en hemförsäkring hos oss kan du kontrollera hemförsäkringens omfattning och maximiersättningsbelopp på tjänsten op.fi.

Förutom att försäkra cykeln bör du även skydda den på andra sätt. Kom alltid ihåg att låsa cykeln för att undvika stölder. Dessutom är det klokt att anteckna cykelns serienummer så att du kan anmäla serienumret på den stulna cykeln till polisen.

Vad ersätter cykelförsäkringen?

Hemförsäkringen ersätter bland annat om cykeln blir stulen, utsatt för skadegörelse eller går sönder. Du som är ägarkund i Andelsbanken får en självriskförmån på upp till 250 euro på stöld- och skadegörelseskador. Självriskförmånen innebär att du i bästa fall slipper betala självrisk om cykeln blir stulen eller utsätts för skadegörelse.

Du kan ansöka om ersättning från hemförsäkringen om

 • din cykel blir stulen eller utsätts för skadegörelse
 • du ramlar med cykeln och den går sönder.

Försäkringen ersätter emellertid inte

 • stöld av föremål som har lämnats i cykelns bagageväska.

Åldersavdraget för cykeln är 10 % per år från det andra bruksåret.