Andra försäkringar

Skogsförsäkring
Skogen är värdefull egendom, och det är skäl att med en skogsförsäkring gardera sig mot risker som hotar den.