Myös rekisteröimättömät moottoripyörät tarvitsevat liikennevakuutuksen.

Försäkringar för andra fordon

Försäkring för oregistrerade motorcyklar och andra särskilda fordon
1

För oregistrerade fordon också en försäkring

Också oregistrerade fordon ska i regel försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring.

2

Skydd i händelse av brand och stöld

För de flesta fordon kan utöver en trafikförsäkring dessutom beviljas exempelvis en försäkring mot stöld- och brandskador.

3

Förmåner för ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Trafikförsäkringsskyldighet gäller också oregistrerade fordon

Med ett motorfordon kan det ske en skada exempelvis på väg, gårdsområde, åker, i skog eller på is. Därför gäller trafikförsäkringsskyldighet också oregistrerade motorfordon eller motorfordon som används utanför vägar. Också exempelvis fyrhjulingar eller elektriska fortskaffningsmedel som är avsedda för barn och vilkas hastighet överstiger 25km/h ska försäkras med en trafikförsäkring.

Om du inte är säker på om du ska teckna en trafikförsäkring för ditt fordon, ska du kontakta vår kundtjänst, så reder vi ut ärendet tillsammans.

Trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som drabbar den oskyldiga parten och personskador på alla parter.
Useimmille ajoneuvoille saat liikennevakuutuksen lisäksi turvaa palon ja varkauden varalta.

Försäkring för motocross- och enduromotorcyklar

Också oregistrerade motocross-, enduro-, trial- och roadracingmotorcyklar ska ha en trafikförsäkring, eftersom de körs ofta i terräng eller på områden som inte är helt stängda för annan trafik. Om det sker en olycka ersätter trafikförsäkringen egendomsskador som drabbar den oskyldiga parten och personskador på alla parter.

Din trafikförsäkring ersätter inte skador på ditt fordon. Du kan för en oregistrerad motorcykel teckna utöver en trafikförsäkring också Delkasko, som ersätter stöld-, brand-, djurkollisions- och rättsskyddsskador. Teckna försäkringar för en oregistrerad motorcykel genom att kontakta vår kundtjänst.

Försäkra särskilda fordon genom att kontakta kundtjänsten

Vi beviljar utöver försäkringar för oregistrerade motorcyklar också exempelvis försäkringar för av privatpersoner ägda arbetsmaskiner, karting-bilar, tävlingsbilar, åkerbilar, golfbilar och off road-bilar.

För de flesta fordon kan utöver en trafikförsäkring dessutom beviljas exempelvis en försäkring mot stöld- och brandskador. Mer information om olika försäkringsalternativ ger vår kundtjänst.

Mies huoltaa moottoripyörää
Motorcykelförsäkring
En motorcykelförsäkring med åretruntpremiesättning sparar tid och pengar.
Museoajoneuvo kannattaa vakuuttaa huolella.
Försäkring för museifordon
Omfattande skydd för museibilar och andra museifordon.

Förmåner för ägarkunder

Då du är ägarkund hos oss och har försäkringar ur tre olika produktgrupper, får du nästan 10 % rabatt på de flesta försäkringarna. På bilens kaskoförsäkring med bonus är rabatten nästan 18 %. 18–27-åringar får 21 % rabatt på nästan alla försäkringar för hemmet och familjen.

Övriga förmåner

  • en förhöjning med 40 % på försäkringsbeloppet för livförsäkringen
  • en självriskförmån på 200 euro i Mitthem-försäkringen
  • gratis livförsäkringsskydd i ett års tid för föräldrar som har ett barn under ett år

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för premier för hemmet, familjen och fordon också för

  • lån
  • sparande och placering
  • medel på konton
  • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för Pohjola Försäkring Ab.