Försäkring för oregistrerade fordon

Försäkring för oregistrerade motorcyklar och andra särskilda fordon
1

För oregistrerade fordon också en försäkring

Också oregistrerade fordon ska i regel försäkras med en lagstadgad trafikförsäkring.

2

Skydd i händelse av brand och stöld

För de flesta fordon kan utöver en trafikförsäkring dessutom beviljas exempelvis en försäkring mot stöld- och brandskador.

3

Förmåner för andelsbankens ägarkunder

Som ägarkund får du rabatt på dina försäkringar och OP-bonus.

Trafikförsäkringsskyldighet gäller också oregistrerade fordon

Med ett motorfordon kan det ske en skada exempelvis på väg, gårdsområde, åker, i skog eller på is. Därför gäller trafikförsäkringsskyldighet också oregistrerade motorfordon eller motorfordon som används utanför vägar. Också exempelvis fyrhjulingar eller elektriska fortskaffningsmedel som är avsedda för barn och vilkas hastighet överstiger 25km/h ska försäkras med en trafikförsäkring.

Om du inte är säker på om du ska teckna en trafikförsäkring för ditt fordon, ska du kontakta vår kundtjänst, så reder vi ut ärendet tillsammans.

Trafikförsäkringen ersätter egendomsskador som drabbar den oskyldiga parten och personskador på alla parter.

Försäkring för motocross- och enduromotorcyklar

Också oregistrerade motocross-, enduro-, trial- och roadracingmotorcyklar ska ha en trafikförsäkring, eftersom de körs ofta i terräng eller på områden som inte är helt stängda för annan trafik. Om det sker en olycka ersätter trafikförsäkringen egendomsskador som drabbar den oskyldiga parten och personskador på alla parter.

Minimipremien för trafikförsäkringen för motorcyklar som inte är registreringsdugliga är 100 euro.

Din trafikförsäkring ersätter inte skador på ditt fordon. Du kan för en oregistrerad motorcykel teckna utöver en trafikförsäkring också Delkasko, som ersätter stöld-, brand-, djurkollisions- och rättsskyddsskador. Du kan enkelt begära offert på försäkringen för en oregistrerad motorcykel genom att fylla i en offertbegäran.

Vi hjälper dig att hitta en lämplig försäkring för ditt oregistrerade fordon

Vi beviljar utöver försäkringar för oregistrerade motorcyklar också exempelvis försäkringar för av privatpersoner ägda arbetsmaskiner, karting-bilar, tävlingsbilar, åkerbilar, golfbilar och off road-bilar.

För de flesta fordon kan utöver en trafikförsäkring dessutom beviljas exempelvis en försäkring mot stöld- och brandskador. Lämna en offertbegäran så tar vi fram en offert på en försäkring som passar ditt fordon. När du begär offert, välj ”Annat fordon” för det fordon som ska försäkras.

Motorcykelförsäkring
Försäkring för museifordon
Som preferenskund hos Pohjola Försäkring får du lägre försäkringspremier. Om du också är ägarkund hos andelsbanken får du ännu bättre rabatter och de bonus som du samlat som ägarkund kan användas behändigt även för försäkringspremierna.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.