Försäkring för elbil

Försäkra hybridbil eller elbil

Finlands ledande försäkrare av elbilar ända sedan 2003 (Källa: Traficom fordonsregistret)

Vi försäkrar din elbil med yrkesskicklighet Vår försäkring för elbil har ett omfattande skydd som täcker skador från kollision till bärgning.

Bilräddningsskyddet ersätter också bogsering när din elbil blir utan ström

Om strömmen tar slut i din elbil mitt under en resa ersätter kaskoförsäkringens Bilräddningsskydd bogsering av din elbil till en laddstation. Du kan beställa bogsering från Pohjola Bilskadejour, som betjänar 24/7. Du kan kontakta bilskadejouren på telefonnummer 0303 0303. 

Verkstadspartner som är specialister på elbilar hjälper dig

Du kan föra din elbil direkt på reparation till vår verkstadspartner som är specialist på elbilar. Vår partner sköter förutom reparationen även skadeanmälan för dig. Du hittar alltid din närmaste verkstadspartner i Pohjola Skadehjälpen.

Att koncentrera sina ärenden återspeglar sig i priset på elbilens försäkring

Då du är både preferenskund hos Pohjola Försäkring och ägarkund hos andelsbanken får du upp till 10 % rabatt på försäkring för elbil.

Vad lönar det sig att observera vid försäkrande av elbil?

Försäkring för elbil omfattar alltid en obligatorisk trafikförsäkring, som du kan komplettera med skydd från en frivillig kasko. Trafikförsäkring för elbil täcker i skadesituationer alltid personskador och skador på den oskyldiga partens egendom.

Kaskoförsäkring för elbil garanterar omfattande skydd

Vi rekommenderar att du utvidgar elbilens försäkring med en frivillig kasko, så att du får ett så täckande skydd som möjligt. Beroende på vilken omfattning du valt ersätts ur kasko till exempel batteriskada vid kollision samt bärgningskostnader orsakade av elektriskt fel.

Smidig skadehandläggning och verkstadspartner som är specialister på elbilar

Vid försäkrande av elbil lönar det sig också att beakta problemfri skadehandläggning och därmed inbesparade kostnader. Med vår bilförsäkring får du tillgång till våra yrkeskunniga verkstadspartner och bland dem hittar du även verkstäder som är specialiserade på elbilar. Om din elbil drabbas av en skada, kan du boka tid direkt hos vår verkstadspartner. Utöver reparation gör vår partner i de flesta fall även skadeanmälan för dig.

Vad ersätter försäkring för elbil?

Kaskoförsäkring för elbil, alltså enligt ditt val antingen Superkasko eller Lättkasko, ger skydd till exempel för batteriskador orsakade av kollision och för bärgning. Dessutom ersätter kasko för elbil till exempel stöld och brandskada. Både Super- och Lättkasko ersätter också alltid skador på elbilens laddningskabel.

Ju mer omfattande kasko och tilläggsskydd du väljer för din elbil desto större ersättningstäckning ger elbilens försäkring.

  • Superkasko är vår mest omfattande kasko för relativt nya och värdefulla elbilar. Du kan dessutom utvidga Superkasko med valfria skydd såsom parkeringsskydd, glasskydd, avbrottsskydd och ett bättre inlösningsskydd, Superinlösning.
  • Lättkasko är lämpligt för elbilar som är värda mindre än 15 000 euro. Du kan utvidga grundskyddet i lättkasko med glasskydd som ersätter skador på vindrutan.

Nedan finns fiktiva exempel på olika situationer med skador på elbil:

Du kan beställa bärgning som betalas ur försäkringen om elbilen inte startar hemma på gården på grund av ett tekniskt fel. Bogsering till närmaste verkstad betalas ur Bilräddningsskydd som ingår i Super- och Lättkasko.

Ur brandskydd i kasko ersätts skador på elbilen, även laddkabeln. Om branden har börjat i elbilens batteri ersätter försäkringen inte batteriets skador, men övriga skador som uppstått på bilen ersätts.

Skador på gårdsbyggnader omfattas av hemförsäkringen.

Bogsering till närmaste Pohjola Försäkring partner betalas ur Bilräddningsskydd som ingår i Super- och Lättkasko. Ur kasko ersätts även reparation av elbilens batteri.

Du hittar enklast kontaktuppgifter till vår bärgnings- och verkstadspartner som finns närmast i Pohjola Skadehjälpen.

Hur bildas premien för en försäkring för elbil?

Premien för en försäkring för elbil påverkas bland annat av bilens märke och modell, din bedömning av årliga körkilometer, samlad bonus samt skydd och självrisk enligt ditt val.

Du kan få rabatt på kasko för elbil, om du är andelsbankens ägarkund, preferenskund hos Pohjola Försäkring eller båda två. Som försäkringens preferenskund får du rabatt på kasko med bonus 7 % och som ägarkund får du ännu en tilläggsrabatt på 3 %. Sammanlagt kan du alltså få upp till 10 % koncentreringsrabatt för en försäkring för elbil.

Vi beaktar i premien för en försäkring för elbil även eventuell rabatt för betalningssätt. Som andelsbankens ägarkund kan du även använda OP-bonus för försäkringspremier, vilket syns direkt som mindre försäkringsfakturor.

Du ser premie och rekommenderad försäkring för elbil då du matar in elbilens registreringstecken i bilförsäkringsräknaren.

Bonus i försäkring för elbil

Trafikförsäkringens bonus bestäms utifrån förarerfarenhet och körsätt:

  • Du får till trafikförsäkring för elbil som ny förare upp till 40 % startbonus. Du kan medverka till en snabb utveckling av bonusen genom ett tryggt körsätt.
  • Vi belönar erfarna förare med upp till 80 % maximal bonus. Dessutom får erfarna förare i trafikförsäkringen bonusskydd som skyddar mot förlust av bonus.

Du får alltid full 70 % bonus i kaskoförsäkring för elbil.

Du kan beräkna din personliga bonus enkelt på nätet. Samtidigt ser du premien för trafikförsäkring och kasko för elbil.

Laddning av elbil och hemförsäkringen

Laddstationer för elbilar har blivit allmännare i egnahemshus och bostadsbolag. Laddstation på egnahemshusets gård omfattas av hemförsäkringen. Skador på laddstationer som bostadsbolaget låtit installera ersätts i sin tur ur fastighetsförsäkringen. Det lönar sig alltid att låta en expert utföra installations- och ändringsarbeten på laddstation för elbil. Ifall en laddplats för elbil har installerats felaktigt eller använts fel kan det påverka ersättningens belopp för skador på fastigheten.

Om laddning av elbil till exempel orsakar en eldsvåda som skadar bostadsbyggnad eller egendom kan du söka ersättning ur hemförsäkringen. Skador på bilen och till exempel laddkabelns skador ersätts i sin tur ur kasko. Observera ändå att kasko inte täcker batteriets skador, ifall branden börjat i batteriet.

Om du håller på att låta installera en laddstation för elbil hemma på gårdsplanen lönar det sig att samtidigt kontrollera hemförsäkringens omfattning. Om du inte ännu har en Pohjola Hemförsäkring kan du beräkna premien för en lämplig försäkring enkelt i vår nätbutik.

Elbil, hybrid, mildhybrid – Påverkar elbilens typ försäkringen?

Pohjola Bilförsäkring ger ett täckande skydd för alla slags elbilar. Det spelar alltså ingen roll om du ska försäkra en elbil eller till exempel en hybrid, samma bilförsäkring lämpar sig för alla elbilar.

Hos oss hittar du en lämplig försäkring för din elbil oavsett märke och modell. Samma försäkring kan skräddarsys så den lämpar sig för alla elbilar, oavsett om det handlar om en Tesla eller till exempel en Volkswagen.

Försäkringen beviljas av Pohjola Försäkring Ab.